Theses on a related topic (having the same keywords):

nukleove baze, 4-methylumbelliferylacetat, hydrolysis, cyklen, hydrolyza, cyclen, 4-nitrofenylacetat, enzym, substrat tetraazamacrocyclic ligands, catalytic constant, katalyzator, 4-nitrophenyl acetate, tetraazamakrocyklicke ligandy, inhibicni efekt, substrat, zn, katalyticka konstanta, inhibition effect

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Těšíková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Deficience laktázy v současné české a moravské populaci | Theses on a related topic Display description

2.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Application of microfluidics in enzyme research and engineering | Theses on a related topic

3.
Jarolímová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití katalytických vlastností komplexu Zn(cyclen) v analytické chemii | Theses on a related topic

4.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molecular Modelling of Structure-Function Relationships in Enzymes | Theses on a related topic

5.
Benešová, Iva maiden name: Tomalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Využití enzymů v restaurátorské praxi | Theses on a related topic

6.
Bílková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech | Theses on a related topic

7.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Počítačové modelování enzymů | Theses on a related topic

8.
Buchta, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Řešení struktury proteinů pomocí rentgenostrukturní difrakce | Theses on a related topic

9.
Buňková, Leona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Účinky přídatných látek používaných v potravinářství a kosmetice na růst vybraných bakterií | Theses on a related topic

10.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj inhibitorů dehalogenáz. | Theses on a related topic

11.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Fotofyzikální charakteristiky fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

12.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

13.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

14.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

15.
Hynková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Význam enzymových testů při vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

16.
Janoš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics | Theses on a related topic

17.
Jašek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Dissertation defense: Depozice uhlíkových nanotrubek ve vysokofrekvenčních a mikrovlnných výbojích

18.
Jechová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / General Linguistics
Master's thesis defence: Ke stratigrafii převzaté slovní zásoby švýcarské rétorománštiny | Theses on a related topic

19.
Kolínský, Roman
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku | Theses on a related topic

20.
Král, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava nanoskopických struktur na bázi CeO2 metodou elektrostatického zvlákňování | Theses on a related topic

21.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Use of Graphene for Biosensors | Theses on a related topic

22.
Kunka, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium inhibitorů dehalogenáz jako potenciálních antituberkulotik | Theses on a related topic

23.
Michalicová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium kinetických a analytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

24.
Mlateček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Separace a identifikace bazí deoxynukleových kyselin odvozených od cytosinu | Theses on a related topic

25.
Nováková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Diverzita a ekologie mikroskopických hub Antarktidy | Theses on a related topic

26.
Orsághová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor | Theses on a related topic

27.
Otrusinová, Olga maiden name: Třísková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh cytosinu | Theses on a related topic

28.
Otrusinová, Olga maiden name: Třísková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh thyminu a uracilu | Theses on a related topic

29.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies
Dissertation defense: Bioinformatics tools for the analysis of macromolecular structures | Theses on a related topic

30.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Advanced Master's thesis defense: Development of geometrical methods for protein engineering and analysis of protein structures | Theses on a related topic

31.
Pokorná, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Výukové materiály na téma vitaminy pro výuku na základních školách. | Theses on a related topic

32.
Riegelová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metody imobilizace proteinů na povrch mikrotitračních destiček | Theses on a related topic

33.
Rybníčková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Produkce xylitolu z vhodného přírodního zdroje | Theses on a related topic

34.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Cytochromy P450 | Theses on a related topic

35.
Slaninková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie | Theses on a related topic

36.
Střelcová, Zora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium disociační kinetiky měďnatých komplexů derivátů cyklenu | Theses on a related topic

37.
Šebestová, Eva maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas | Theses on a related topic

38.
Ševčík, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Kinetic and spectroscopic properties of tetra-azamacrocyclic ligands with phosphorus-acid/carboxylate pendant arms | Theses on a related topic

39.
Šrámková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy rezistence nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

40.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

41.
Štourač, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství | Theses on a related topic

42.
Toul, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce | Theses on a related topic

43.
Trávník, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Habitatová preference invazních druhů hlaváčů | Theses on a related topic

44.
Vávra, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Metody pro identifikaci biologicky relevantních tunelů v proteinech | Theses on a related topic

45.
Večerková, Jaroslava maiden name: Daňsová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Cukerné alkoholy, jejich příprava a použití | Theses on a related topic

46.
Wiesner, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years)
Dissertation defense: Studium acetylcholinesterasy metodami výpočetní chemie | Theses on a related topic

47.
Yakovenko, Sofya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Aplikace QD-CdTe nanočástic pro klinickou analýzu | Theses on a related topic

48.
Zvalo, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace produktu genu Pden_3133 bakterie Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic