Theses on a related topic (having the same keywords):

ochrana spotrebitele, pojistovnictvi, consumer protection, financial market, banking, financni instituce, kapitalovy trh, capital market, spotrebitel, information asymmetry, financni trh, informacni asymetrie, bankovnictvi, consumer, financial institutions, insurance industry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Směšná, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Zásady činnosti České národní banky v pozici orgánu dohledu nad finančním trhem | Theses on a related topic Display description

2.
Pospíšil, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Právní úprava dohlížených finančních institucí v České republice | Theses on a related topic

3.
Urban, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitelů finančních služeb | Theses on a related topic

4.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

5.
Drápal, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Finanční zprostředkování a ochrana spotřebitele v českém právu | Theses on a related topic

6.
Durčáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v evropském mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

7.
Flekačová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u distančních smluv | Theses on a related topic

8.
Gregorová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele na úseku bankovnictví | Theses on a related topic

9.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

10.
Haase, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defence: Spotřebitelské smlouvy | Theses on a related topic

11.
Hanák, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sdílená ekonomika z pohledu občanského práva | Theses on a related topic

12.
Hrušková, Kateřina maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

13.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

14.
Krajča, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

15.
Kyncl, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Veřejnoprávní regulace kapitálového trhu | Theses on a related topic

16.
Landa, Patrick
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Komparace českého finančního arbitra a švýcarských finančních arbitrů | Theses on a related topic

17.
Lukešová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic

18.
Marková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy ve spotřebitelských vztazích | Theses on a related topic

19.
Minichová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informační povinnost jako projev ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

20.
Nováčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informační povinnost jako prostředek ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

21.
Pitek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Finanční služby v EU | Theses on a related topic

22.
Popelková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti klamavým praktikám | Theses on a related topic

23.
Prná, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

24.
Rozsypal, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Banking System)
Bachelor's thesis defence: Consumer Protection in Banking in the EU | Theses on a related topic

25.
Ryšlavý, Dalibor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní prostředky ochrany spotřebitele | Theses on a related topic

26.
Sedláčková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva z vadného plnění ve vztazích B2C | Theses on a related topic

27.
Sikora, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Vybrané klamavé praktiky a spotřebitelé | Theses on a related topic

28.
Skřivánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / International and European Law
Dissertation defence: Ochrana spotřebitele v evropském právu | Theses on a related topic

29.
Suchá, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí doložka ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech | Theses on a related topic

30.
Suchánková, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interakce ochrany spotřebitele z pohledu práva kolizního a procesního | Theses on a related topic

31.
Šelle, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic

32.
Šilar, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti České národní banky | Theses on a related topic

33.
Tomečková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spotřebitel při obchodech uzavřených mimo provozovnu | Theses on a related topic

34.
Vacek, Mojmír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepřiměřené podmínky ve smlouvách o spotřebitelském úvěru | Theses on a related topic

35.
Vašicová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnostní vztahy při ochraně spotřebitele | Theses on a related topic

36.
Vlach, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty správního trestání na úseku elektronických komunikací | Theses on a related topic

37.
Vohradníková, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Politika ochrany spotřebitele EU | Theses on a related topic

38.
Zvoníček, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fenomén tzv. sdílené ekonomiky a jeho vybrané obchodněprávní aspekty | Theses on a related topic

39.
Dvořáčková, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Law / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Tajemství a mlčenlivost ve finančním právu | Theses on a related topic

40.
Fronc Chalupecká, Kristýna maiden name: Chalupecká
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Finanční systém a jeho regulace | Theses on a related topic

41.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

42.
Habrmanová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitelů finančních služeb v České republice | Theses on a related topic

43.
Hromádka, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost a sankce za nekalé investiční praktiky na finančních trzích | Theses on a related topic

44.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

45.
Kadrnožka, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defence: Teorie asymetrických informací a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

46.
Kubálková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Jazykové aspekty označování výrobků obchodovaných na jednotném trhu Evropské unie | Theses on a related topic

47.
Kubizňáková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic

48.
Osmančíková, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebiteli v oblasti energetiky | Theses on a related topic

49.
Pacek, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defence: Regulace a dohled na finančním trhu v ČR po vstupu do EU - změny a budoucí vývoj | Theses on a related topic

50.
Plevová, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic