Theses on a related topic (having the same keywords):

medzinarodna reakcia, tao, existencia suverenneho statu, okupacia, cinsko-tibetsky dialog, postoj vyznamnych statnych akterov medzinarodnych vztahov, tibetska exilova vlada, sirsia autonomia, nezavislost, cinske naroky na tibet, invazia, pravo naroda na sebaurcenie, ludske prava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Abdul Karim, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Možnosť zosúladenia výkladu Koránu s medzinárodnými ľudskými právami | Theses on a related topic Display description

2.
Adámek, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Politické a historické souvislosti rozpadu ČSR 1938 - 1939 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Politické a historické souvislosti rozpadu ČSR 1938 - 1939 | Theses on a related topic

3.
Adámková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Kult čaje jako estetický fenomén | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kult čaje jako estetický fenomén | Theses on a related topic

4.
Andrýsová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Nestrannost | Theses on a related topic

5.
Bárta, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Historie a vývoj centrálního bankovnictví v České republice od roku 1918 do současnosti | Theses on a related topic

6.
Bazgierová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Komparace autonomního postavení Katalánska a Skotska v rámci domovských států | Theses on a related topic

7.
Blažková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The Awakening: Female Characters and their Social Roles | Theses on a related topic

8.
Blažková, Marcela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Audit ve Francii v komparaci s ČR | Theses on a related topic

9.
Bytčanek, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Presadzovanie práv sexuálnych menšín v EÚ | Theses on a related topic

10.
Čonková, Marta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Právo národa na sebaurčenie. Porovnanie argumentácie vlád, ktoré oponujú jeho naplneniu vo vlastnom štáte | Theses on a related topic

11.
Dacić, Fjola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vliv kampaně za budování nezávislého státu na směrování zahraniční politiky - příklad Černé Hory | Theses on a related topic

12.
Dzurošková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život a bioetika. Filozoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

13.
Ekl, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Kosovo a Srbsko - současnost a budoucnost vztahu | Theses on a related topic

14.
Fancová, Jana maiden name: Ševčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Adventure and Gender: The Quest for Maturity and Independence in the Works of J.K. Rowling and Philip Pullman | Theses on a related topic

15.
Florianová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Skotsko a jeho snaha o dosažení nezávislosti: dnes a v průběhu historie | Theses on a related topic

16.
Galovicsová, Karin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Možnosti a limity poskytovania služieb pre ženy ako obeti násilia v párových vzťahoch v SR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nastroje pomoci obetiam domaceho nasilia - ocakavania versus realita | Theses on a related topic

17.
Genszká, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Analýza odpovědnosti členských bank ESCB v procesu utváření Hospodářské a měnové unie | Theses on a related topic

18.
Glézl, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vplyv ľudských práv na slobody jednotného vnútorného trhu EÚ | Theses on a related topic

19.
Güntherová, Katarína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva: rozsudek v případu Erbakan proti Turecku | Theses on a related topic

20.
Halla, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defense: Opozice na Slovensku v letech 1968–1989 | Theses on a related topic

21.
Havlíček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defense: Podjatost, nezávislost a nestrannost rozhodců v mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

22.
Heller, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vývoj vztahu nezávislosti a odpovědnosti centrální banky (historická analýza) | Theses on a related topic

23.
Hrazdira, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vystoupení členského státu z Evropské unie | Theses on a related topic

24.
Hrbolka, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Etika v žurnalistické praxi sportovní sekce redakce Brněnského deníku Rovnost | Theses on a related topic

25.
Hrdličková, Nikol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení soudce v ústavním systému ČR | Theses on a related topic

26.
Hruboňová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Európska únia ako iniciátor ochrany ľudských práv v súčasných kandidátskych štátoch | Theses on a related topic

27.
Hrubý, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a globalizace | Theses on a related topic

28.
Hubová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | Theses on a related topic

29.
Hulman, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Partition of India and its Leading Figures | Theses on a related topic

30.
Jerga, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Medzinárodné súdy a demokracia: Vplyv Európskeho súdu pre ľudské práva na proces demokratizácie Srbska po roku 2003 | Theses on a related topic

31.
Jerga, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Medzinárodné ľudskoprávne záväzky: proces prijímania a jeho motivácie - prípad Slovenska | Theses on a related topic

32.
Jurčová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparácia postoja českej a slovenskej zahraničnej politiky ku kosovskej kríze | Theses on a related topic

33.
Kalášková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Způsob ustavování soudců jako jedna z garancí nezávislosti soudů | Theses on a related topic

34.
Kartous, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nestrannost a nezávislost rozhodců v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

35.
Klíma, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podjatost soudců | Theses on a related topic

36.
Koprda, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vojnová korisť | Theses on a related topic

37.
Korbelářová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Vnímání smyslu života u seniorů v institucionální péči | Theses on a related topic

38.
Kovácsová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Očkovacia povinnosť ako zásah do telesnej integrity | Theses on a related topic

39.
Krejčová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: The Roots and the Development of the Scottish Independence | Theses on a related topic

40.
Krulišová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Budoucnost Taiwanu očima Presbyteriánské církve na Taiwanu: politická angažovanost církve na online platformách | Theses on a related topic

41.
Křivka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudci a sociální média | Theses on a related topic

42.
Křivohlávek, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Ekonomické faktory vzniku separatistických a autonomních hnutí v EU | Theses on a related topic

43.
Kubíček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Dozorová oprávnění státního zástupce v přípravném řízení | Theses on a related topic

44.
Kuhnová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Krakauer and Strayed: The Crisis of Identity in Contemporary Literature | Theses on a related topic

45.
Machovič, Matúš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Nezávislosť Európskej centrálnej banky v realite medzinárodného prostredia | Theses on a related topic

46.
Malyško, Janek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip non-refoulement v mezinárodním právu | Theses on a related topic

47.
Marcinčáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení centrální banky (nezávislost centrální banky) | Theses on a related topic

48.
Matušů, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Evoluce centrálního bankovnictví na území ČR | Theses on a related topic

49.
Melicherová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology
Bachelor's thesis defense: Římská vojenská okupace Británie | Theses on a related topic

50.
Měšťánková, Marcela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Interní audit v systému finanční kontroly ve veřejné správě | Theses on a related topic