Theses on a related topic (having the same keywords):

gatt, reseni sporu, tokijske kolo, dsu, panel, power oriented, dispute settlement, dsb, uruguayske kolo, svetova obchodni organizace, wto, working parties, disc, rule oriented, komparace, bananas case

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Marek, Vladimír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Základy programování CNC strojů - programování systémem Heidenhain. | Theses on a related topic Display description

302.
Marková, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Analýza soudobých možností individuálního a kolektivního investování v ČR | Theses on a related topic

303.
Maršálková, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Genocida z perspektivy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu | Theses on a related topic

304.
Matějů, Vendula
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Komparace volebních systémů a jejich vliv na stranické systémy ČR a Rakouska | Theses on a related topic

305.
Matušková, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Spojení filmu a literatury ve vybraných dílech Vasilije Šukšina | Theses on a related topic

306.
Měchurová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá | Theses on a related topic

307.
Mejzlíková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ochrana duševního vlastnictví v rámci WTO a spory o patentovou ochranu farmaceutických výrobků | Theses on a related topic

308.
Měsíc, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Prezident jako aktér zahraniční politiky České republiky ve vztahu k Ruské federaci: Komparativní studie | Theses on a related topic

309.
Měsíc, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v oblasti energetiky jako odraz sociální politiky státu: Případová studie Velké Británie a České republiky | Theses on a related topic

310.
Mezník, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní stížnost v České a Slovenské republice - současnost a možný vývoj | Theses on a related topic

311.
Mičulková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU | Theses on a related topic

312.
Michalovichová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Tematické rozdělení, analýza a komparace tvorby Vladimira Vysockého a Karla Kryla | Theses on a related topic

313.
Miklós, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Srovnávací studie daňových soustav České republiky a Irska | Theses on a related topic

314.
Mikuláštík, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace investičních strategií hedgeových fondů a fondů kvalifikovaných investorů | Theses on a related topic

315.
Mikulíková, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Morfologická analýza ruské částice "by" v kondicionálu v porovnávacím aspektu češtiny a ruštiny | Theses on a related topic

316.
Mikuš, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management (4-years) / Business Economy and Management
Dissertation defense: Družstva a akciové společnosti - shodné a rozdílné rysy z pohledu homo oeconomicus | Theses on a related topic

317.
Mikysková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Evita autorské dvojice Rice – Webber jako popová opera. Rozbor díla v kontextu české musicalové scény a zkušenosti s uváděním díla v českém prostředí. | Theses on a related topic

318.
Minarovičová, Kristýna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Zahraniční hráči v nejvyšších českých basketbalových soutěžích mužů a žen | Theses on a related topic

319.
Miroš, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Sebeprezentace, komunikace, a fenomén tvorby prvního dojmu optikou populárně naučné psychologie a sociologických teorií | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Sebeprezentace, komunikace, a fenomén tvorby prvního dojmu optikou populárně naučné psychologie a sociologických teorií | Theses on a related topic

320.
Mlčoušková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Komparace filmových povídek Zdeňka Svěráka | Theses on a related topic

321.
Mokrá, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education, Music for Education
Bachelor's thesis defense: Hudba žďárského cisterciáckého kláštera | Theses on a related topic

322.
Morcinek, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Finanční gramotnost obyvatel České republiky v důchodovém věku | Theses on a related topic

323.
Mrázek, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: WTO a ekonomický růst nejméně rozvinutých zemí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: WTO a ekonomický růst nejméně rozvinutých zemí | Theses on a related topic

324.
Mrhálková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Komparace účetní soustavy v České republice a Ruské federaci se zaměřením na účetní doklady | Theses on a related topic

325.
Mrlina, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transparentnost veřejné správy v ČR a Estonsku | Theses on a related topic

326.
Mudrák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Fondy kolektivního investování a ETF - možnosti využití k zajištění na stáří | Theses on a related topic

327.
Mutlová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Komparace zahraničně-obchodní politiky EU a USA | Theses on a related topic

328.
Mužík, Přemysl
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní uplatnění směnečné pohledávky ve vybraných právních řádech | Theses on a related topic

329.
Navrátilová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Analýza možných dopadů Brexitu na volný pohyb osob mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií | Theses on a related topic

330.
Navrátilová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Využití průmyslových zón v malých městech Pardubického kraje | Theses on a related topic

331.
Nawrathová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Způsoby řešení sporů v mezinárodních obchodněprávních vztazích - výhody a nevýhody | Theses on a related topic

332.
Nečas, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Dotace ze strukturálních fondů pro subjekty soukromého sektoru v období 2007-2013 | Theses on a related topic

333.
Nemček, Štefan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Komparace rozpočtu Ministerstva obrany ČR a SR. | Theses on a related topic

334.
Nenkova, Katerina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Psychology
Bachelor's thesis defense: Mediální mapa periodického tisku národnostních menšin a etnických skupin v České republice | Theses on a related topic

335.
Nešleha, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Faktory finanční gramotnosti | Theses on a related topic

336.
Neudeková, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společenství vlastníků jednotek (srovnání právní úpravy v ČR a SRN) | Theses on a related topic

337.
Novák, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Politika WTO jako mocenský faktor mezinárodní politiky a ekonomiky | Theses on a related topic

338.
Novotná, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Arts Education
Dissertation defense: Porcelán jako konceptuální médium | Theses on a related topic

339.
Nový, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Ideologie v postmoderně: komparace | Theses on a related topic

340.
Nový, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Public Law)
Advanced Master's thesis defense: K některým projevům veřejného zájmu v mezinárodní investiční arbitráži | Theses on a related topic

341.
Obzinová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Komparace tělesné výchovy v sekundárním vzdělávání v České republice a ve Francii | Theses on a related topic

342.
Ondrišová, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Rozvojvé země a řešení sporů ve WTO | Theses on a related topic

343.
Ondrušová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Vesmírní lidé | Theses on a related topic

344.
Osoba, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Srovnání činnosti národních svazů házené v Irsku a České Republice | Theses on a related topic

345.
Otgonbayar, Gombojav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance (Eng.)
Master's thesis defence: Comparison of financial system in selected countries | Theses on a related topic

346.
Otteová, Gabriela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Učebnice makroekonomie - srovnávací studie | Theses on a related topic

347.
Ottová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Musical Theory and Pedagogy
Dissertation defense: Analýza a komparace kantát Svatební košile Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka a Bohuslava Martinů | Theses on a related topic

348.
Paclt, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava privatizace státního majetku a její realizace v 90. letech 20. století | Theses on a related topic

349.
Palát, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Náboženská a politická symbolika v písních Svatopluka Karáska | Theses on a related topic

350.
Palátová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Music, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Komparativní analýza Dvořákových Legend ve verzi pro čtyřruční klavír a pro orchestr | Theses on a related topic