Theses on a related topic (having the same keywords):

etymologie, ironie, nadsazka, stredovek, satira, poznamka, glosa, glosovat, gloss, metafora, glosator, marginalni glosa, glosar, interlinearni glosa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Kostronová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Der deutsche Minnesang und Hauptmotive von ausgewählten Autoren | Theses on a related topic Display description

252.
Koudelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nové nálezy skla z archeologických výzkumů v Olomouci, Uničově a Litovli | Theses on a related topic

253.
Koutný, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katastr nemovitostí - aktuální otázky | Theses on a related topic

254.
Koutný, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphern im politischen Diskurs | Theses on a related topic

255.
Koutný, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphern im politischen Diskurs | Theses on a related topic

256.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defense: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defense: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

257.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Předhradí moravských hradů ve 14. století na příkladu hradu Lelekovice | Theses on a related topic

258.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defense: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic

259.
Kováříková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Gustav Meyrinks Erzählungen im Simplicissimus | Theses on a related topic

260.
Kováříková, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Gustav Meyrinks Erzählungen im Simplicissimus | Theses on a related topic

261.
Kovářová Jirušková, Blažena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Katastr nemovitostí | Theses on a related topic

262.
Kovářová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Záznam jako forma zápisu do katastru nemovitosti | Theses on a related topic

263.
Kozák, Vít
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Zaniklá středověká ves Střenčí. Vyhodnocení souboru kovových artefaktů. | Theses on a related topic

264.
Kozáková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: Literární a výtvarná tematika v časopise Šibeničky | Theses on a related topic

265.
Kozumplíková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, French Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Procédés de subversion chez François Barcelo | Theses on a related topic

266.
Krása, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / General Psychology
Dissertation defense: Role řeči a domu v péči o duši | Theses on a related topic

267.
Krausová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: K typu ženy v české středověké literatuře | Theses on a related topic

268.
Krejčí, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Philosophy
Bachelor's thesis defense: Návrat satiry do české dramatické tvorby 50. let 20. století | Theses on a related topic

269.
Krejčová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Die Rolle der Metapher im Katastrophenjournalismus | Theses on a related topic

270.
Krejčová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Die Rolle der Metapher im Katastrophenjournalismus | Theses on a related topic

271.
Krézek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Satira a groteska v novele Psí srdce Michaila Bulgakova | Theses on a related topic

272.
Kropáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Historical and Political Context of Czech Literary Translation from English, Based on the Bibliography by PhDr. Aleš Tichý, CSc. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Soubor nálezů z jímky z Brna, Náměstí Svobody 9 z 2. poloviny 15. století | Theses on a related topic

273.
Krupicová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Combined Art Studies, Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Sociální status revenantů ve středověké Evropě | Theses on a related topic

274.
Krylová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Musical Studies
Master's thesis defence: Nářeční slovní zásoba v oblasti hospodářství a zemědělství v Liboši na Olomoucku | Theses on a related topic

275.
Kryštofová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: As Barcas | Theses on a related topic

276.
Křeháčková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Původ názvů psích plemen v češtině | Theses on a related topic

277.
Křeháčková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Původ názvů psích plemen v češtině | Theses on a related topic

278.
Křížová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnání křesťanské symboliky ve středověku a v baroku | Theses on a related topic

279.
Křížová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnání křesťanské symboliky ve středověku a v baroku | Theses on a related topic

280.
Kuba, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Podkovy z hradu Rokštejna a zaniklých středověkých vesnic Stančice a Střenčí. Morfologická analýza ve vztahu k druhu koně. | Theses on a related topic

281.
Kubiesová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation
Master's thesis defence: Deutsche Namen von ausgewählten sudetendeutschen Orten in der heutigen Tschechischen Republik und ihre Etymologie | Theses on a related topic

282.
Kubiková, Brigita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Historická exkurze po mikroregionu Melicko | Theses on a related topic

283.
Kubová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Autorská estetika Raye Bradburyho | Theses on a related topic

284.
Kučera, Doman
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / General Linguistics
Bachelor's thesis defense: Původ a motivace vzniku šachové terminologie v češtině | Theses on a related topic

285.
Kudláčková, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vztahy mléčného a trvalého chrupu | Theses on a related topic

286.
Kuchař, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Antropologická analýza kosterního materiálu ze hřbitova okolo kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích | Theses on a related topic

287.
Kuchařová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Metáforas en el lenguaje político: análisis de los discursos de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba | Theses on a related topic

288.
Kuchařová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: La tapisserie de Bayeux | Theses on a related topic

289.
Kupr, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Kbele | Theses on a related topic

290.
Kuřilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
Master's thesis defence: Russkije glagoly biť i byť s pristavkami v sopostavleniji s češskim jazykom | Theses on a related topic

291.
Kyas, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Problém mimésis v animaci | Theses on a related topic

292.
Kyzlinková, Magdalena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: English heraldic terminology and its sources | Theses on a related topic

293.
Laga, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Philosophy (4-years) / Philosophy
Dissertation defense: Nietzsche a barokní/gründerské umění: estetika Lidského, příliš lidského. | Theses on a related topic
Dissertation defense: Nietzsche a barokní umění: estetika Lidského, příliš lidského | Theses on a related topic

294.
Lanc, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Fenomén vtělené metafory v rozhovorech o žité zkušenosti změny | Theses on a related topic

295.
Lasotová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Ideál ženy a muže v rytířském románu | Theses on a related topic

296.
Laštovicová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů | Theses on a related topic

297.
Lee, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Aesthetics
Dissertation defense: Estetické kategorie v traktátu De amore | Theses on a related topic

298.
Lengálová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Jan Kantůrek's Notes in the Translation of Terry Pratchett's Discworld Series | Theses on a related topic

299.
Lenkvík, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Hrad Grabštejn - historie, stavební vývoj, architektonické a dispoziční řešení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hrad Grabštejn - historie, stavební vývoj, architektonické a dispoziční řešení | Theses on a related topic

300.
Lichter, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Pojetí prostoru v českých pozdně středověkých kronikách | Theses on a related topic