Theses on a related topic (having the same keywords):

socioekonomicky status, stratifikace, theory of rational choice, vzdelanostni tranzice, kulturni kapital, general lower secondary grammar school, intergeneracni socialni mobilita, viceleta gymnazia, selektivita, educational transition, teorie racionalni volby, statusova inkonsistence, cultural capital, itergenerational social mobility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Coufalová, Radka maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Role rodičů v domácí přípravě do školy | Theses on a related topic Display description

2.
Adámková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Metody estetické výchovy jako nástroje sociální inkluze ve vzdělávání romských skupin obyvatelstva | Theses on a related topic

3.
Dušková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic

4.
Dvorská, Kamila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Přínos dalšího vzdělávání jako jednoho z faktorů snížení rizika sociální exkluze a zvýšení zaměstnatelnosti | Theses on a related topic

5.
Havlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Vliv 'významných jiných' na vzdělanostní aspirace vietnamských dětí v ČR | Theses on a related topic

6.
Hudcová, Sylva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Očima třídy: etnografie vkusu | Theses on a related topic

7.
Kapounová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Bariéry bránící sociálně vyloučeným romským rodinám ve využívání vzdělávacích služeb | Theses on a related topic

8.
Kirkosová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Fenomén informační chudoby: role motivace v procesu uzavírání, resp. rozšiřování vědomostní propasti s ohledem na nová komunikační média | Theses on a related topic

9.
Klicnarová, Aneta maiden name: Bartáková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Public Policy and Human Resources, Sociology
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující vzestupnou intergenerační sociální mobilitu u potomků z dělnických rodin v české společnosti | Theses on a related topic

10.
Kosinka, Jan Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a morálka jako sociální kapitál | Theses on a related topic

11.
Kosinka, Jan Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Absence v povinné školní docházce dětí z romské sociálně vyloučené komunity v Brně | Theses on a related topic

12.
Krejčí, Dalibor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Sociology
Bachelor's thesis defense: Reprodukce kulturního kapitálu v zařízeních dětské ústavní péče | Theses on a related topic

13.
Lachmanová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání očima pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

14.
Malá, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Aplikace teorie afektivní inteligence na mikroprostředí voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních studií | Theses on a related topic

15.
Pírková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální celek rozvedených žen ve středním věku | Theses on a related topic

16.
Pišiová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Recepce násilí v médiích optikou žáků vybrané základní školy | Theses on a related topic

17.
Rolinková, Radmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Public Policy and Human Resources, Sociology
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující studijní dráhu dětí | Theses on a related topic

18.
Rumanová, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Dvojí perspektiva? Výběr střední školy očima rodičů – dělníků a rodičů – vysokoškoláků | Theses on a related topic

19.
Steinerová, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, Sociology
Bachelor's thesis defense: Ekonomický a kulturní kapitál olomouckých měšťanů v 16. století | Theses on a related topic

20.
Šolcová, Hedvika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Internet v každodenním životě českých jazzmanů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Internet v komunikaci českých jazzmanů | Theses on a related topic

21.
Adamík, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Study of Religions
Dissertation defense: Nová náboženská hnutí z perspektivy soudobé marketingové komunikace | Theses on a related topic

22.
Alekseeva, Aleksandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Lze přistupovat k politologii přírodovědecky? Biopolitika, genetika a neurověda jako nové způsoby zkoumání politiky | Theses on a related topic

23.
Ananta, Amphika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology (Eng.)
Master's thesis defence: Parents’ Home Involvement for Children’s School Achievement: Case of Shan Parents, Socialization and Cultural Capital influence Children’s education in Chiang mai, Thailand | Theses on a related topic

24.
Bartošová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Psychology
Bachelor's thesis defense: Selektivita ve vzdělávacích systémech, její důsledky a řešení | Theses on a related topic

25.
Bernášek, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Třídní struktura České republiky z hlediska Schwartzových hodnotových portrétů | Theses on a related topic

26.
Boubínová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Vliv rodičů na výběr volnočasových aktivit a způsob trávení volného času žáků druhého stupně základních škol | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dobrá vůle se špatným koncem aneb selhání pěstounské péče | Theses on a related topic

27.
Broučková, Karin maiden name: Hájková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Policy)
Master's thesis defence: První či nové zaměstnání žen po rodičovské dovolené | Theses on a related topic

28.
Bublíková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Působení socioekonomického statusu rodiny na trávení volného času dospívajícího jedince | Theses on a related topic

29.
Bukáček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Role rituálu při utváření kolektivní identity: Kolektiv AVA pohledem současných teorií subkultur | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Role rituálu při utváření kolektivní identity: Kolektiv AVA pohledem současných teorií subkultur | Theses on a related topic

30.
Čermáková, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Volební (ne)reformy v Ontariu, Quebecu, Novém Brunšviku a na Ostrově prince Edwarda za použití konceptu veto hráčů | Theses on a related topic

31.
Dostálová, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Vstup na víceleté gymnázium očima rodičů | Theses on a related topic

32.
Dušková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic

33.
Eibl, Otto
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defense: Issues v české politice | Theses on a related topic

34.
Gorošová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Analýza postojů žáků ZŠ při rozhodování se o přestupu na víceleté gymnázium | Theses on a related topic

35.
Grinvalský, Štefan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Z Kultury chudoby do Kulturního kapitálu aneb známe jednu z cest | Theses on a related topic

36.
Gruberová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Bariéry sociálně vyloučených romských rodičů z měst Libčice nad Vltavou a Slaný ve vzdělávání svých dětí | Theses on a related topic

37.
Handlíř, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Souvislost mezi rodinnou strukturou a meziskupinovými postoji | Theses on a related topic

38.
Hejdová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratifikace důlních vod na uzavřených dolech | Theses on a related topic

39.
Hinková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Analýza výživy předškolních dětí s ohledem na socioekonomický statut rodiny | Theses on a related topic

40.
Holá, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: České církve a tržní model náboženství | Theses on a related topic

41.
Horká, Lydie maiden name: Lukášová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Reprodukce kulturního kapitálu v české rodině | Theses on a related topic

42.
Hrenáková, Miroslava maiden name: Medveďová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemisty
Master's thesis defence: Organické funkční vrstvy pro konstrukci elektrochemických senzorů | Theses on a related topic

43.
Chloubová, Samuela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Osobnost, attachment a vzdělání rodiče: Faktory ovlivňující míru struktury domácího vzdělávání | Theses on a related topic

44.
Irová, Renáta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Lokální politika zaměstnanosti Romů v Ústí nad Labem | Theses on a related topic

45.
Jarolím, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod | Theses on a related topic

46.
Jelínková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Využití 40% kyseliny benzoové při nekrektomii u popálenin | Theses on a related topic

47.
Jislová, Jessica
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Vybrané socioekonomické faktory limitující zapojení mladých biatlonistů do organizovaného sportovního procesu v klubech | Theses on a related topic

48.
Kadlecová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Typy státu blahobytu a Česká republika | Theses on a related topic

49.
Kaláb, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Gentrifikace - samozřejmé řešení krize suburbanizace? | Theses on a related topic

50.
Kaláb, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Pionýři na Cejlu: vzpomínání jako legitimizační strategie kreativní třídy | Theses on a related topic