Theses on a related topic (having the same keywords):

application, cesta bojovnika positive psychology, castaneda?s teachings, potentialities of innovation, the warrior path, pozitivni psychologie, castanedovo uceni, aplikace, ego, diskurz, moznosti inovace, discursus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beránek, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pozitivní psychologie a vybrané duchovní směry: komparativní analýza | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie | Theses on a related topic Display description

2.
Balco, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Financial Law and Financial Science
Doctoral thesis defence: Specifika výkladu a aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění | Theses on a related topic

3.
Bednařík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Programování www aplikací pro podporu výuky na Fakultě sportovních studií | Theses on a related topic

4.
Bobáková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defence: Realizace práva a aplikace práva v teorii a praxi | Theses on a related topic

5.
Cvečková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Aplikované drama v kontextu sociální pedagogiky | Theses on a related topic

6.
Finda, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / English Language for Education, Technology and IT for Education
Bachelor's thesis defence: Využití cloudových aplikací ve školství | Theses on a related topic

7.
Foral, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media Studies and Journalism / Media industries and production
Master's thesis defence: Mediální gramotnost českých seniorů (projektové řešení) | Theses on a related topic

8.
Holuša, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 | Theses on a related topic

9.
Homolková, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Optometry / Optometry
Master's thesis defence: Komunikační úskalí při aplikaci kontaktních čoček a edukaci pacienta | Theses on a related topic

10.
Hrnčiřík, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Aplikace diferenciálního počtu funkce jedné proměnné ve slovních úlohách | Theses on a related topic

11.
Chalupa, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Ochrana dat na nejrozšířenějších platformách smartphonů | Theses on a related topic

12.
Chamula, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: Teaching and Motivating EFL Students Through Technology: Nearpod and Google Classroom | Theses on a related topic

13.
Chrištof, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Obchodní podmínky a jejich praktické využití v režimu NOZ | Theses on a related topic

14.
Jakubcová, Anežka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití tabletů u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální | Theses on a related topic

15.
Kaplanová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
Master's thesis defence: Využití vybraných moderních technologií v distanční výuce českého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ | Theses on a related topic

16.
Kindermann, Hubert
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Moderní softwarové a hardwarové technologie na základní škole a přínos pro žáky se SVP | Theses on a related topic

17.
Klímová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Aplikace jako marketingový a prodejní nástroj | Theses on a related topic

18.
Kočková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defence: Diferenciální rovnice prvního řádu a jejich aplikace | Theses on a related topic

19.
Kolouchová, Monika
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Piškvorková a renju herna pro ČFPR | Theses on a related topic

20.
Kubát, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Aplikace práva ES orgány členských států

21.
Kudláčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Možnosti využití rozšířené reality v urbánním prostředí | Theses on a related topic

22.
Kulpová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Využití dětské literatury ve výchově a vzdělávání předškolní mládeže a aplikace vybraných literárních textů na estetickovýchovné aktivity | Theses on a related topic

23.
Lásková, Eva maiden name: Sigmundová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní právo v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

24.
Liška, Robert
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics for Education / Civics and Basics of Social Studies for Education, Mathematics for Education
Bachelor's thesis defence: Pojetí skepticismu v dějinách filozofie | Theses on a related topic

25.
Lukášíková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Health Education, Natural Science for Education
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o poskytování laické první pomoci | Theses on a related topic

26.
Martinák, Andrej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Mobilní Android aplikace pro správu uživatelských služeb hostingové společnosti | Theses on a related topic

27.
Miklová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Teorie opozice v nedemokratických režimech. Političnost vybraných opozičních subjektů v ČSSR v 70. letech | Theses on a related topic

28.
Minařík, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - rozsah a vymezení, aplikace s přihlédnutím k problematice jejího vyloučení, interpretace a vyplnění mezer úpravy

29.
Musil, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Aplikace chemických látek v zemědělství | Theses on a related topic

30.
Nevěčný, Tadeáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Master's thesis defence: Využití moderních aplikací a internetu při výuce křesťanské výchovy a katecheze | Theses on a related topic

31.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Kvalitativní vyhodnocení společenstev obojživelníků a plazů | Theses on a related topic

32.
Pokorný, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defence: Aplikace technik judo v MMA | Theses on a related topic

33.
Růžička, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpretace a aplikace mezinárodních smluv českými soudy | Theses on a related topic

34.
Říhová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Komparace aplikace kontaktních čoček v zemích EU | Theses on a related topic

35.
Sedláček, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Platformy sdílené ekonomiky pro peer-to-peer tržiště | Theses on a related topic

36.
Sendlerová, Alice
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Možnosti využití rozšířené reality ve venkovské krajině | Theses on a related topic

37.
Schindlerová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Aplicación de algunos elementos del aprendizaje vivencial en la clase de ELE | Theses on a related topic

38.
Skořepová, Radka maiden name: Drobná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Možnosti komplexní péče o jedince závislé na pervitinu | Theses on a related topic

39.
Smutná, Veronika maiden name: Kudrová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defence: Poplatky spojené se studiem na vysokých školách | Theses on a related topic

40.
Stránský, Zbyněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Kontaktní čočky v praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Autorita učitele při výchově žáků na střední škole | Theses on a related topic

41.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Taneční a pohybová terapie a její aplikace v praxi | Theses on a related topic

42.
Ševčík, Patrik
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Tablety s operačním systémem iOS ve výuce na základní škole | Theses on a related topic

43.
Šnajdr, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Editor souborů GPX | Theses on a related topic

44.
Štvrtňa, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Sonifikace dat a možnosti jejího využití: přehledová studie | Theses on a related topic

45.
Šujanová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Kartografické aspekty geocachingu. | Theses on a related topic

46.
Valerianová, Dita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Secondary School Teacher Training in Arts
Master's thesis defence: Start A New Life? | Theses on a related topic

47.
Vincenová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Vliv výuky strategií učení na výsledky žáků v anglickém jazyce | Theses on a related topic

48.
Zahradníková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Intensive Care / Intensive Care
Master's thesis defence: Aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů v intenzivní péči | Theses on a related topic

49.
Abaffy, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Optimalizace dlouhodobého IT projektu mobilní aplikace s akcentem na udržitelnost | Theses on a related topic

50.
Andrašovová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Genderová ideologie na Slovensku: Anti-genderové kampaně ve veřejném diskurzu | Theses on a related topic