Theses on a related topic (having the same keywords):

statisticky expert, entropie, bioinformatika, proteiny, dna, komprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bartel, Petr
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Detekce anomálií a vizualizace síťového provozu | Theses on a related topic Display description

2.
Demko, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Nástroj pro vyhledávání strukturních elementů v proteinech | Theses on a related topic

3.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium interakcí lidských telomerových proteinů | Theses on a related topic

4.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Dynamics of Telomeric Proteins | Theses on a related topic

5.
Stojaspal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní popis interakcí DNA vazebných proteinů | Theses on a related topic

6.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

7.
Adler, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Ukládání IPFIX dat ve formátu FastBit | Theses on a related topic

8.
Ambrozová, Laura maiden name: Ewerlingová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropogenetický výzkum mumií | Theses on a related topic

9.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic

10.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2 | Theses on a related topic

11.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii | Theses on a related topic

12.
Bártová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Entropie černých děr v teorii strun | Theses on a related topic

13.
Bělíková, Hedvika maiden name: Goliášová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Vliv ultrazvuku na fyzikální vlastnosti roztoků biomakromolekul | Theses on a related topic

14.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů | Theses on a related topic

15.
Beneš, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Vyhledávání vazebných míst cukrů v molekulách proteinů | Theses on a related topic

16.
Benešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakcí substituováných cyklických nitronů s fragmenty DNA metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

17.
Bernard, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Statistické metody ve finanční matematice | Theses on a related topic

18.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická diagnostika invazivních mykóz u imunokompromitovaných nemocných | Theses on a related topic

19.
Bradáčová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Interakce topoizomerázy I s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů | Theses on a related topic

20.
Břeň, Eduard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: DNA vazebné vlastnosti proteinu NF-kappaB a jeho interakce s proteinem p53 | Theses on a related topic

21.
Buček, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA | Theses on a related topic

22.
Budilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Separace a prekoncentrace peptidů a proteinů elektroforetickými metodami (Isoelektrická fokusace bez nosiče, =CAFIEF, dvourozměrná CE, frakcionace) | Theses on a related topic

23.
Bursová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Termodynamická analýza DNA po její modifikaci protinádorově účinnými látkami | Theses on a related topic

24.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Identifikace frekventovaných fragmentů v biomolekulách | Theses on a related topic

25.
Byška, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Advanced Master's thesis defense: Algorithms for analysis and comparison of tunnels in protein structures | Theses on a related topic

26.
Caha, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa v kulturistice a fitness | Theses on a related topic

27.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

28.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce proteinů p53, IFI16 a 14-3-3 s křížovými strukturami in vitro a in vivo | Theses on a related topic

29.
Čechová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce proteinů rodiny p53 s DNA modifikovanou reaktivními skupinami pro kovalentní biokonjugace | Theses on a related topic

30.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Genom pivovarskych kvasinek | Theses on a related topic

31.
Červeň, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí | Theses on a related topic

32.
Červeňanský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu | Theses on a related topic

33.
Číhalová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nezákonné důkazy v civilním procesu | Theses on a related topic

34.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

35.
Dobias, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Charakterizace kandidátních molekul RNA pro templátovou podjednotku telomerázy u rodu Allium | Theses on a related topic

36.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu | Theses on a related topic

37.
Doleželová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Čas pohledem moderní fyziky | Theses on a related topic

38.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí | Theses on a related topic

39.
Ďuriníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití oslabených kmenů salmonel jako nosičů DNA vakcín | Theses on a related topic

40.
Duša, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Multidimensional separation methods in analysis of complex biological mixtures | Theses on a related topic

41.
Fabišik, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza interakcí podjednotek SMC5-6 komplexu s DNA | Theses on a related topic

42.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam epigenetických modifikací DNA a možnosti jejich mapování. | Theses on a related topic

43.
Fiedlerová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Přírodní látky ve výuce na základní škole - srovnávací studie | Theses on a related topic

44.
Foltas, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Porovnání komprimačních programů na textových korpusech | Theses on a related topic

45.
Fraňková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Ničí práce svět? Použitelnost 2. termodynamického zákona a pojmu entropie v environmentální argumentaci | Theses on a related topic

46.
Fuksová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi | Theses on a related topic

47.
Fülöp, Jozef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání GT-A glykosyltransferas v genomu bakterie Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

48.
Furmanová, Katarína
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Advanced Master's thesis defense: Visualization and Visual Analysis of Intermolecular Interactions of Proteins | Theses on a related topic

49.
Gogela, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Klasické a moderní metody molekulární biologie při studiu repetitivních oblastí eukaryotického genomu | Theses on a related topic

50.
Grůza, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Využití senzorů mobilního telefonu pro generování nahodných dat v OS Android | Theses on a related topic