Theses on a related topic (having the same keywords):

vise, polygnathus, tournaisian, siphonodella conodont, biofacies, biofacie, visean, famen, biostratigrafie, palmatolepis, famennian, konodont, tournai, bispathodus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bučková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna ve vybraných profilech svrchního famenu v Lesním lomě v Brně-Líšni | Theses on a related topic Display description

2.
Cígler, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vysoce rozlišující stratigrafie spodního tournai Moravského krasu a Montagne Noire (Francie) | Theses on a related topic

3.
Cígler, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Spodnotournaiská konodontová fauna v Lesním lomu v Brně-Líšni | Theses on a related topic

4.
Kovaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Biostratigrafie famenských vápenců na vybraném profilu na Hádech u Brna | Theses on a related topic

5.
Kumpan, Tomáš maiden name: Kumpan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v Lesním lomu v Brně-Líšni. | Theses on a related topic

6.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontová fauna famenu ve východních lomech v Mokré u Brna | Theses on a related topic

7.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu z profilu na Hádech u Brna

8.
Dvořák, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna | Theses on a related topic

9.
Makovník, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu ve východním lomu cementárny v Mokré | Theses on a related topic

10.
Kratochvílová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie a mikrofacie famenu v Mramorovém lomu u Křtin | Theses on a related topic

11.
Ptáčková, Michala
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mikropaleontologie a karbonátová petrologie devonských a karbonských vápenců na Anakletech (Brno-Líšeň) | Theses on a related topic

12.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

13.
Weinerová, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční analýza karbonátů na vybraných profilech při hranici tournai/visé | Theses on a related topic

14.
Kumpan, Tomáš maiden name: Kumpan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Vysoce rozlišující stratigrafie hraničního úseku devonu a karbonu | Theses on a related topic

15.
Štrbka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová fauna famenu v oblasti Hádů | Theses on a related topic

16.
Tkadlecová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodonti a izotopová stratigrafie uhlíku vybraného úseku svrchního famenu v Mramorovém lomu u Křtin | Theses on a related topic

17.
Pešek, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratigrafie nových lokalit s devonskou amonoidovou faunou z Moravského krasu | Theses on a related topic

18.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová stratigrafie vybraných výchozů na Hádech u Brna | Theses on a related topic

19.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Multiproxy studium odrazů glacieustaze ve svrchnodevonských sedimentech moravskoslezské oblasti. | Theses on a related topic

20.
Billová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod Hradem | Theses on a related topic

21.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výzkum drobné fauny obratlovců jeskyně Dagmar (Moravský kras) | Theses on a related topic

22.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum pleistocenních společenstev drobných savců v Mladečských jeskyních (Česká republika) | Theses on a related topic

23.
Havlíčková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Konodontová biostratigrafie líšeňského souvrství na profilu Hornek v údolí Říčky | Theses on a related topic

24.
Lehotský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu | Theses on a related topic

25.
Vöröš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nové výzkumy savčí mikrofauny jeskyně Za Hájovnou (Javoříčský kras) | Theses on a related topic

26.
Weiner, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stratigrafie a faciální vývoj vybraných výchozů famenu a spodního karbonu v jižní části Moravského krasu. | Theses on a related topic