Theses on a related topic (having the same keywords):

trestny cin, precin, trestni rad ze dne 23. 5. 1873 c. 119 r. z., precinu a prestupku, woman, habsburg monarchy, code of criminal procedure of 23 may 1873 no. 119 of imperial laws, legal practice of the prosecutor?s office in olomouc, change of the social status of women, causes of crime, trestni rad ze dne 17. 1. 1850 c. 25 r. z., vyvoj trestne cinnosti zen, perpetrator, manners of commission of offences, prestupek, c. k. krajsky soud v olomouci, c. k. statni zastupitelstvi v olomouci, precin zavineneho upadku, postaveni zeny v trestnim pravu a trestnim rizeni, praxe c. k. krajskeho soudu v olomouci, praxe c. k. statniho zastupitelstvi v olomouci, priciny zlocinu, vyvoj soudni praxe, punishment, offence, misdemeanour, second half of the nineteenth century, crimes and misdemeanours against morality, criminal code of 27 may 1852 no. 117 of imperial laws, efforts to realize changes in criminal code, development of criminal activities of women, illegitimate children, zena, obet, trest, 2. polovina 19. stoleti, pozustatky nerovneho postaveni zen v trestnim pravu a trestnim rizeni, crime of murder of newborn infant at birth or shortly afterwards, misdeeds and misdemeanours against life, legal practice of jurors, porotni soud, zlocin ovyhnani ploduo, preciny a prestupky proti zivotu, praxe porotcu, zmena spolecenskeho postaveni zen, zpusoby spachani zlocinu, crime, misdeed, jury trial, crime of oforced abortiono, legal practice of advocates, development of judicial practice, supreme court and court of cassation in vienna, zlocin, habsburska monarchie, praxe obhajcu, regional court in olomouc, code of criminal procedure of 17 january 1850 no. 25 of imperial laws, code of criminal procedure of 29 july 1853 no. 151 of imperial laws, status of women in families and in the society, pachatelka, mravnostni zlociny a prestupky, trestni zakon ze dne 27. 5. 1852 c. 117 r. z., postaveni zen v rodinach a ve spolecnosti, nemanzelske deti, c. k. nejvyssi a kasacni soud ve vidni, victim, prosecutor?s office in olomouc, misdeeds and misdemeanours, porotci, zlocin vrazdy novorozeneho ditete pri porodu nebo kratce pote, zlocin vrazdy, trestni rad ze dne 29. 7. 1853 c. 151 r. z., snahy o zmeny v trestnim zakone, osnovy trestnich zakonu, jurors, misdeed of culpable bankruptcy, status of woman in criminal law and criminal procedure, legal practice of the regional court in olomouc, residues of uneven status of women in criminal law and criminal procedure, curricula of the motions for new criminal codes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Janča, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah přestupků a trestných činů | Theses on a related topic Display description

2.
Maier, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vražda z pohledu juristického a kriminologického | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vražda z pohledu juristického a kriminologického | Theses on a related topic

3.
Malaníková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kategorie „zločin“ v kontextu trestněprávního vývoje | Theses on a related topic

4.
Sedlářová, Sandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Domácí násilí jako trestný čin | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Domácí násilí jako trestný čin | Theses on a related topic

5.
Žlebek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestněprávní ochrana úředních osob | Theses on a related topic

6.
Dobeš, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příživnictví – právněhistorický vývoj tohoto institutu na našem území | Theses on a related topic

7.
Ehlerová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subsidiarita trestní represe | Theses on a related topic

8.
Faltejsková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Domácí násilí jako sociální a právní jev | Theses on a related topic

9.
Florián, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Problematika šikany na Základní škole Podivín | Theses on a related topic

10.
Hanulíková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pohlavní zneužívání z pohledu juristického a kriminologického | Theses on a related topic

11.
Holý, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Teaching Assistant Training / Assistant for Schools
Bachelor's thesis defence: Pojem šikana u studentů učitelství MUNI | Theses on a related topic

12.
Janstová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kategorizace trestných činů v trestním zákoníku ČR - 2009 | Theses on a related topic

13.
Kaščák, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení poškozeného a oběti v systému českého trestního práva procesního a viktimologie | Theses on a related topic

14.
Klubus, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: VS: Odpovědnost fyzické osoby za přestupek a trestný čin a zásada subsidiarity trestní represe | Theses on a related topic

15.
Lněničková, Helena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Master's thesis defence: Guilt, Crime and Punishment in Selected Novels by Barbara Vine | Theses on a related topic

16.
Michnová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Senioři jako oběti trestných činů | Theses on a related topic

17.
Nešutová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vražda z pohledu trestního práva a kriminologie | Theses on a related topic

18.
Pacasová, Dita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Trest smrti a eutanazie | Theses on a related topic

19.
Pokorný, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální práce v trestní justici, součinnost PMS ČR s Policií ČR v přípravném řízení trestním | Theses on a related topic

20.
Rovenská, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Stalking jako trestný čin. Právně-filozofická analýza problému. | Theses on a related topic

21.
Salajková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Sankcionování právnických osob | Theses on a related topic

22.
Smutný, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Klasifikace a kategorizace trestných činů v novém trestním zákoníku | Theses on a related topic

23.
Suchancová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestný čin znásilnění z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

24.
Šmíd, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Kriminalita páchaná na seniorech v České republice a její prevence | Theses on a related topic

25.
Viklický, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pohlavní zneužívání jako trestný čin podle § 187 trestního zákoníku | Theses on a related topic

26.
Vitásek, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Trestněprávní postih trestného činu útoku na úřední osobu, příčiny a prevence. | Theses on a related topic

27.
Vrbík, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Subsidiarita trestní represe | Theses on a related topic

28.
Vychodilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada humanity a její projevy v českém trestním právu hmotném | Theses on a related topic

29.
Zlámalová, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Domácí násilí (nejen z pohledu správního práva) | Theses on a related topic

30.
Baláková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Problematika šikany ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

31.
Baroňová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Domácí násilí z pohledu žáků II. stupně ZŠ | Theses on a related topic

32.
Císařová, Pavla maiden name: Votoupalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Policie ČR a akutní krizová intervence poskytovaná obětem trestných činů a mimořádných událostí | Theses on a related topic

33.
Culková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Násilí na pracovišti očima personalistů | Theses on a related topic

34.
Čada, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Kontrolní a sankční pravomoc orgánů Celní správy ČR při správě spotřebních daní | Theses on a related topic

35.
Černíková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trest domácího vězení | Theses on a related topic

36.
Červová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pohlavní zneužívání z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

37.
Dvořáková, Renata maiden name: Čapková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Zhodnocení medializace domácího násilí ve Svitavském regionu z perspektivy jeho ženských obětí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zhodnocení služeb neziskové organizace zaměřené na pomoc ženám - obětem domácího násilí v pražském regionu | Theses on a related topic

38.
Goldefusová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí a formy trestného činu de lege lata a v osnově trestního zákoníku ČR - 2005 | Theses on a related topic

39.
Gróf, Alexander
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestání domácího násilí jako právně filosofický problém | Theses on a related topic

40.
Hajnalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí násilí nejen z pohledu trestněprávního | Theses on a related topic

41.
Haraštová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestná činnost páchaná na dětech | Theses on a related topic

42.
Hořínková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Trestná činnost nezletilých a mladistvých | Theses on a related topic

43.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest a kriminalita ze sociologické perspektivy | Theses on a related topic

44.
Hubálková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Vraždy dítěte v komparaci trestních spisů krajských soudů na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic

45.
Indra, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Nejčastější formy vrstevnických problémů u chlapců umístěných v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | Theses on a related topic

46.
Jedličková, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Postavení oběti trestného činu | Theses on a related topic

47.
Jurčíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Domácí násilí v přestupkovém řízení | Theses on a related topic

48.
Jurygáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Týrání zvířat ve světle trestního práva | Theses on a related topic

49.
Kadlčák, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí násilí. Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

50.
Káfoněk, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Komparace vybraných skutkových podstat trestných činů a přestupků | Theses on a related topic