Theses on a related topic (having the same keywords):

pylova analyza, raseliniste skritek, peat bog skritek, hruby jesenik mts., late glacial, pozdni glacial, holocen, palaeoecology, holocene, paleoekologie, hruby jesenik analysis of pollen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dudová, Lydie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Paleoekologická studie okolí Malého mechového jezírka na Rejvízu | Theses on a related topic Display description

2.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Palynologické výzkumy v sedimentech vybrané archeologické lokality (Těšetice-Kyjovice). | Theses on a related topic

3.
Pavézková, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Zoology / Zoology
Master's thesis defence: Holocenní vývoj bělokarpatské suchozemské malakofauny | Theses on a related topic

4.
Šímová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice ve Slezských Beskydech | Theses on a related topic

5.
Buchtová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Lokální ekologické změny na vrchovišti Vozka v posledních 5.000 letech | Theses on a related topic

6.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum pleistocenních společenstev drobných savců v Mladečských jeskyních (Česká republika) | Theses on a related topic

7.
Dohnalová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Palynologie vybraných kvartérních lokalit Krkonošského národního parku | Theses on a related topic

8.
Dohnalová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Změny palynospekter ovlivněné činností člověka | Theses on a related topic

9.
Doležel, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvartérní malakofauna v Moravském krasu a její změny

10.
Dudová, Lydie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale | Theses on a related topic

11.
Franková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Prostředí magdalénských lokalit v oblasti Moravského krasu | Theses on a related topic

12.
Frodlová, Jitka maiden name: Moutelíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích | Theses on a related topic

13.
Kadlec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Postglaciální vývoj fyzikálních a chemických vlastností litorálních sedimentů Prášilského jezera | Theses on a related topic

14.
Kubová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Paleobotanické výzkumy v sedimentech pleistocénu a raného holocénu na Moravě.

15.
Lehotský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu | Theses on a related topic

16.
Nevídal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Palynologické výzkumy vývoje vegetace holocénu na území ČR – vliv člověka na krajinu | Theses on a related topic

17.
Pelánková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Modern pollen deposition, vegetation and landscapes of the southern Siberian mountain ranges | Theses on a related topic

18.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Geologie širšího okolí lokality Tell Abrid v severovýchodní Sýrii | Theses on a related topic

19.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Podmínky formování travertinové kupy v Pustém žlebu v Moravském krasu | Theses on a related topic

20.
Roháček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Hlavní typy rašelinišť v České republice a vývoj jejich vegetace během kvartétu

21.
Soldán, Lumír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj vegetace holocénu na území ČR (Morava) – vliv člověka na krajinu | Theses on a related topic

22.
Vöröš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nové výzkumy savčí mikrofauny jeskyně Za Hájovnou (Javoříčský kras) | Theses on a related topic

23.
Voříšek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nepylové objekty palynologických preparátech z lokality Pohansko | Theses on a related topic

24.
Weinerová, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologické zpracování příležitostných odkryvů v Opatově | Theses on a related topic

25.
Zapletalová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Holocenní dynamika středoevropské lesní malakofauny | Theses on a related topic

26.
Zapletalová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Srovnání lesní malakofauny střední Evropy a Jižního Uralu v kontextu holocenní sukcese | Theses on a related topic

27.
Zezulková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Původ horských holí v lesním stupni středoevropských hor: pylový záznam z Kubínské hole | Theses on a related topic

28.
Billová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod Hradem | Theses on a related topic

29.
Bíšková, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a Slovenku (Teoretický náhled a praktická aplikace na třech případových studiích: Blučina, Rybník a Santovka) | Theses on a related topic

30.
Blahová, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků | Theses on a related topic

31.
Častková, Bronislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleobotanické výzkumy archeologických nalezišť období Velkomoravské říše | Theses on a related topic

32.
Děkanovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výzkum drobné fauny obratlovců jeskyně Dagmar (Moravský kras) | Theses on a related topic

33.
Frodlová, Jitka maiden name: Moutelíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorků, členění vrstev a prostorové variability | Theses on a related topic

34.
Gálová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Rekonstrukce historie vegetace mokřadů v Hodonínské Dúbravě s využitím analýzy makrozbytků | Theses on a related topic

35.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleoekologické zhodnocení řasových vápenců vybraných lokalit karpatské předhlubně | Theses on a related topic

36.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Rhodophyta (Corallinales, Sporolithales) středního miocénu (baden, sarmat) Centrální Paratethydy | Theses on a related topic

37.
Hrnčiarová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Paleoekologie spodního badenu v profilu u Jezernice (Lipník n. B.) z pohledu foraminiferových společenstev | Theses on a related topic

38.
Chytrý, Kryštof
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Struktura expoziční lesostepi ve střední Evropě | Theses on a related topic

39.
Jermanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Holocenní vývoj kyselého rašeliniště ve vnitřních Západních Karpatech rekonstruovaný za pomoci analýzy fosilních krytenek | Theses on a related topic

40.
Kopecká, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Biofaciální analýza sedimentů spodního badenu na střední Moravě | Theses on a related topic

41.
Korvasová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku | Theses on a related topic

42.
Mušálková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Pylová sbírka základních pylových typů květeny České republiky | Theses on a related topic

43.
Paclík, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Spodnomiocenní fauna hadů z lokality Wintershof-West (Německo) | Theses on a related topic

44.
Paclík, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Evoluce hadích společenstev oligocénu a spodního miocénu v oblasti jižního Německa | Theses on a related topic

45.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvalitativní vyhodnocení společenstev obojživelníků a plazů | Theses on a related topic

46.
Plšek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: ATIS-software - vývoj aplikace pro komplexní vyhodnocení fosilních společenstev obratlovců | Theses on a related topic

47.
Seidlová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko. | Theses on a related topic

48.
Studený, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Echinodermata z vybraných lokalit badenu karpatské předhlubně | Theses on a related topic