Theses on a related topic (having the same keywords):

klicova slova kooperace, reading literacy, transformace, public libraries, ucitele, ctenarska gramotnost, teachers, skolni vzdelavaci program keywords cooperation, school education programme, zaci, verejne knihovny, zakladni skoly, pupils, elementary schools

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Kubcová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Transformace bentonitu při interakci s vodou | Theses on a related topic Display description

502.
Kučerová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Koncept post-socialistického města - geografická analýza | Theses on a related topic

503.
Kundera, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Sustainable Development
Bachelor's thesis defence: Srovnávací studie vybraných příměstských zahradních osad ve Znojmě a jižní části Brna | Theses on a related topic

504.
Kundera, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Příměstské zahrádky ve Znojmě | Theses on a related topic

505.
Kuželová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Klíčoví hráči v životech dospívajících | Theses on a related topic

506.
Kyselovský, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Monitorování volnočasových sportovních aktivit žáků 7. tříd vybraných základních škol na Frýdecko-Místecku | Theses on a related topic

507.
Lamačová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Ruský jazyk)
Master's thesis defence: Pracovní činnosti ve 4. a 5. ročníku ZŠ | Theses on a related topic

508.
Langer, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy
Bachelor's thesis defence: Vývoj struktury bankovního odvětví v ČR | Theses on a related topic

509.
Legerská, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Srovnání forem kuponové privatizace v zemích střední a východní Evropy | Theses on a related topic

510.
Leidolfová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: "Reading is Fun" - Motivating Children to Read Books in English | Theses on a related topic

511.
Leitnerová, Darina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defence: Zkušenosti žáků 8. a 9. tříd s drogami | Theses on a related topic

512.
Leitnerová, Darina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Vztah s žáky jako jeden z faktorů ovlivňujících well-being u začínajících učitelů | Theses on a related topic

513.
Lekičová, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defence: Vývoj a proměny podnikového vzdělávání ve sklárnách v 80. a 90. letech 20. století | Theses on a related topic

514.
Lerchová, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Bytové družstevnictví z pohledu jeho vývoje a transformace | Theses on a related topic

515.
Linková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Archivy a sbírky. Od uměleckého archivu k internetové databázi. | Theses on a related topic

516.
Lišková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte s Downovým syndromem do běžné ZŠ | Theses on a related topic

517.
Losenická, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza komunikační schopnosti žáků s mozkovou obrnou | Theses on a related topic

518.
Loskotová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Čtenářské dílny pro žáky s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

519.
Ludíková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: E-learning at Basic Schools | Theses on a related topic

520.
Luskač, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Postoje žáků základních škol ke sportovně pohybovým aktivitám | Theses on a related topic

521.
Lutonská, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Grammatik kommunikativ und kreativ | Theses on a related topic

522.
Máčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Optimalizace transformace řepky olejné | Theses on a related topic

523.
Macháček, Václav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Aplikace prvků SM systému do výuky Tv na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

524.
Macháčková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Koncepce informačního vzdělávání prvního stupně základní školy na příkladu ZŠ Křídlovická | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Koncepce informačního vzdělávání prvního stupně základní školy na příkladu ZŠ Křídlovická | Theses on a related topic

525.
Machačová, Eva maiden name: Žákovská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Volba povolání žáků 9. tříd a faktory které ji ovlivňují | Theses on a related topic

526.
Machek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Elektrotechnický průmysl v Jihomoravském kraji: historie a současnost | Theses on a related topic

527.
Machová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defence: Organizovaný volný čas žáků na konci povinné školní docházky | Theses on a related topic

528.
Malá, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Další vzdělávání učitelů v oblasti práce s kulturní diverzitou na základních školách | Theses on a related topic

529.
Maleňáková, Šárka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defence: Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání | Theses on a related topic

530.
Marečková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defence: Inkluze ve vzdělávání - koncept a realizace v ČR | Theses on a related topic

531.
Marečková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Předčtenářské dovednosti u dětí předškolního věku | Theses on a related topic

532.
Martiníková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Over-Use of Czech for Communication in English Lessons at Primary and Lower-Secondary Schools | Theses on a related topic

533.
Martinková, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Basics of Social Studies for Education
Bachelor's thesis defence: Využití overbalů v pohybových aktivitách žáků středních škol | Theses on a related topic

534.
Mašľárová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Konfliktní situace učitelů s žáky 2. stupně ZŠ | Theses on a related topic

535.
Maťašovská, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

536.
Matějová, Alina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Transformace graffiti a street artu v prostředí nových médií | Theses on a related topic

537.
Matoušková, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Úroveň čtenářských dovedností a možnosti jejich rozvoje v 5. ročníku ZŠ ve speciální třídě pro děti s SPU | Theses on a related topic

538.
Mazalová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Olomoucké památky v kontextu činnosti regionálního historického kroužku

539.
Měchurová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Srovnání změn v zahraničním obchodu nových členských zemí EU po roce 1989 | Theses on a related topic

540.
Mészárosová, Kristína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Analýza externej komunikácie Galantskej knižnice | Theses on a related topic

541.
Miholová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Ideální učitel českého jazyka pohledem žáků II. stupně Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích | Theses on a related topic

542.
Michalíková, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Volba povolání na základní škole | Theses on a related topic

543.
Michl, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defence: Transformace průmyslové výroby v česko-slovenském příhraničí | Theses on a related topic

544.
Miklová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Význam barev u žáků oboru vzdělání Aranžér | Theses on a related topic

545.
Miklová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Písmo v aranžérské a propagační činnosti | Theses on a related topic

546.
Miková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Literární porozumění a možnosti jeho rozvoje | Theses on a related topic

547.
Mikula, Štěpán
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Economic Policy
Dissertation defence: Vývoj institucionálního prostředí transformujících se ekonomik Východního bloku | Theses on a related topic

548.
Mojžišová, Dominika maiden name: Vlčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Postoje dospívajících ke čtení ve vztahu k aktivitám knihoven | Theses on a related topic

549.
Mokrejšová, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Trajektorie hospodářské politiky ČR po vstupu do EU a komparace s vývojem ve Francii | Theses on a related topic

550.
Mokrý, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Méně obvyklá cvičení a hry pro mladé fotbalisty | Theses on a related topic