Theses on a related topic (having the same keywords):

integrated communication of corporations, pilsen municipal library, medialni analyza, audit of communication strategy, media analysis, komunikace, knihovna mesta plzne, verejne knihovny, komunikacni audit, public relations, integrovana komunikace korporaci, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1751.
Rosová, Lucie maiden name: Typečková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Šikana dětí s Aspergerovým syndromem | Theses on a related topic Display description

1752.
Rotreklová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních kompetencí u dítěte se souběžným postižením více vadami předškolního věku v běžné mateřské škole | Theses on a related topic

1753.
Rotterová, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou | Theses on a related topic

1754.
Rotterová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikativních kompetencí v soukromých mateřských školách | Theses on a related topic

1755.
Rouhová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Internetové sociální sítě a žáci základní školy | Theses on a related topic

1756.
Rousková, Zdena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Metodiky, standardy a doporučení práce se zdravotně znevýhodněnými uživateli knihoven | Theses on a related topic

1757.
Rozbrojová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Boj o pravost rukopisů královedvorského a zelenohorského na stránkách časopisu Athenaeum a v Národních listech | Theses on a related topic

1758.
Rozehnalová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

1759.
Rozsypalová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Autorská kniha s materiály pro rozvoj komunikační schopnosti a slovní zásoby chlapce s Downovým syndromem a sluchovou vadou | Theses on a related topic

1760.
Rubešová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Art, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Artefiletika jako metoda OSV a její využití ve Výchově k občanství | Theses on a related topic

1761.
Rucký, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Economic Information Systems
Bachelor's thesis defense: Analýza internetu jako firemního komunikačního kanálu (případová studie) | Theses on a related topic

1762.
Rulík, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, General Linguistics
Master's thesis defence: Computer-Mediated Communication: Discourse Analysis of Synchronous Chatgroups | Theses on a related topic

1763.
Ruprecht, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Problematika vězeňské služby České republiky - cizinci jako vězněná sociální skupina | Theses on a related topic

1764.
Rzehulková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Datové schránky a správní právo | Theses on a related topic

1765.
Řádková, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Kde je moje místo aneb sociální pedagog v prostředí základní školy | Theses on a related topic

1766.
Řezáčová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Specifika edukačního procesu u jedinců s hluchoslepotou | Theses on a related topic

1767.
Říhová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Poskytování logopedické intervence v běžné základní škole | Theses on a related topic

1768.
Říhová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Poskytování logopedické intervence žákům v běžné základní škole | Theses on a related topic

1769.
Salová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U | Theses on a related topic

1770.
Saňáková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza morfologicko-syntaktické jazykové roviny u žáků ZŠ logopedické | Theses on a related topic

1771.
Seďová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Akumulace (sociálního) kapitálu: případová studie KAFARA | Theses on a related topic

1772.
Sehnalová, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza vnitrofiremní komunikace v multikulturní společnosti | Theses on a related topic

1773.
Seifertová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Potřeby rodin pacientů ve vigilním kómatu | Theses on a related topic

1774.
Sekaninová, Eva maiden name: Mandíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Zkušenosti zaměstnanců s mobbingem a bossingem na pracovišti | Theses on a related topic

1775.
Seltsamová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Sociology
Bachelor's thesis defense: Seznamování přes internet (sociální dokumentární film) | Theses on a related topic

1776.
Sever, Anja maiden name: Terčič
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry (Eng.)
Master's thesis defence: Refraction and correction in practice of optometrists | Theses on a related topic

1777.
Shonová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza a rozvoj dovedností u chlapce s dětským autismem | Theses on a related topic

1778.
Schiebelová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Postoj osob se sluchovým postižením k literatuře a jejich další motivace | Theses on a related topic

1779.
Schlemmerová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Možnosti pohybových aktivit ovlivňující funkční oblasti chlapce s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

1780.
Schlingerová, Edita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Motivace ke vzdělávání pomocí digitálních her | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Neformální učení v digitálních hrách | Theses on a related topic

1781.
Siederová, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační schopnosti klientů Školy života | Theses on a related topic

1782.
Sikorová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Úroveň poskytování služeb veřejných knihoven Jihomoravského kraje s ohledem na standard VKIS | Theses on a related topic

1783.
Sikorová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Financování a marketing volnočasových aktivit | Theses on a related topic

1784.
Simrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Vybrané aspekty komunikace v cizím jazyce u porodních asistentek v Brně | Theses on a related topic

1785.
Siničáková, Sylva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Kooperace týmu slyšících a neslyšících tvůrců při přípravě divadelního představení | Theses on a related topic

1786.
Sitová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Centrum angličtiny pre študentov odboru Zdravotnícky záchranár: online študijné materiály pre rozvoj jazykových zručností | Theses on a related topic

1787.
Skalníková, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Handelskorrespondenz - Wie kann man einen offiziellen Brief schreiben. Vergleichende Analyse von Geschäftsbriefen in deutsch-tschechischen Firmen. | Theses on a related topic

1788.
Sklenák, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Videokonference pro neslyšící | Theses on a related topic

1789.
Skoupilová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Komunikace zdravotního personálu s rodičkou v průběhu porodu

1790.
Skřivánková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Anglicky psaná pohádka při výuce angličtiny v prostředí české třídy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vyprávění příběhů ve třídě a jeho využití pro rozvoj poslechových a mluvních dovedností | Theses on a related topic

1791.
Skřivanová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dotek v edukaci žáků s těžkým postižením | Theses on a related topic

1792.
Skůpová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Webové prezentace veřejných knihoven : analýza, návrh, tvorba, správa | Theses on a related topic

1793.
Slámová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Produktový marketing v prostředí veřejných knihoven | Theses on a related topic

1794.
Slámová, Stanislava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Právo na informácie – právna analýza nepoctivých metód získavania informácií | Theses on a related topic

1795.
Slavíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Výzkum vzdělávání knihovníků neprofesionálních knihoven pro 21. století | Theses on a related topic

1796.
Slezáková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Komparativní průzkum učitele praktického vyučování a odborných předmětů | Theses on a related topic

1797.
Sležková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Skupinová a kooperativní výuka v jazykovém vyučování na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

1798.
Slivka, Alexander
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Návrh internetové komunikační kampaně | Theses on a related topic

1799.
Slováková, Magda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Deficity foneticko-fonologické roviny řeči u žáků s vývojovou dysfázií | Theses on a related topic

1800.
Sluková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Rozvoj fonematického sluchu u dětí předškolního věku | Theses on a related topic