Theses on a related topic (having the same keywords):

integrated communication of corporations, pilsen municipal library, medialni analyza, audit of communication strategy, media analysis, komunikace, knihovna mesta plzne, verejne knihovny, komunikacni audit, public relations, integrovana komunikace korporaci, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1801.
Sluková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pragmatická rovina jazyka žáků na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic Display description

1802.
Smetanová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervence v běžné mateřské škole | Theses on a related topic

1803.
Smolinská, Lucie maiden name: Smolinská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Možnosti stimulace komunikačních kompetencí u osob s poruchou vědomí v dospělém věku | Theses on a related topic

1804.
Snášelová, Magdalena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikační kompetence u žáka s poruchou autistického spektra v běžné základní škole | Theses on a related topic

1805.
Soldánová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace osob s mentálním postižením a jejich rodičů | Theses on a related topic

1806.
Spěšná, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Firemní dobrovolnictví | Theses on a related topic

1807.
Srbová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Foneticko-fonologická jazyková rovina žáků prvních tříd běžných základních škol z pohledu třídních učitelů | Theses on a related topic

1808.
Starůstková, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Bariéry vnitřního komunikačního systému společnosti | Theses on a related topic

1809.
Staviany, Marcel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Asertivní chování jako faktor výkonnosti rozhodčího ledního hokeje | Theses on a related topic

1810.
Stehlíková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Možnosti strategického rozvoje podniku v oblasti komunikace s veřejností | Theses on a related topic

1811.
Steidlová, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rehabilitační péče poskytovaná jedincům se syndromem CHARGE | Theses on a related topic

1812.
Steiger, Zdeněk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Vliv týmových organizačních struktur na efektivnost podniku | Theses on a related topic

1813.
Stejskalová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Koktavost u dospělých osob | Theses on a related topic

1814.
Stránská, Blažena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Mediální partnerství České televize a vybraných festivalů | Theses on a related topic

1815.
Strnadová, Edita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dívka s elektivním mutismem na počátku školní docházky | Theses on a related topic

1816.
Strnadová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Analyser l insincérité transparente: communication ironique dans Astérix et Persepolis | Theses on a related topic

1817.
Strnadová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: Analyser l insincérité transparente: communication ironique dans Astérix et Persepolis | Theses on a related topic

1818.
Strouhalová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Das kritische Denken im Fremdsprachenunterricht | Theses on a related topic

1819.
Struhár, Ján
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Inbound marketing in the Communication Mix at the Faculty of Informatics | Theses on a related topic

1820.
Suchánková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Role knihoven ve vztahu k trendům vývoje elektronických informačních zdrojů | Theses on a related topic

1821.
Sulíková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv neverbální komunikace na pochopení významu sdělení | Theses on a related topic

1822.
Svánovský, Roman
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Psychologické aspekty vzdělávání autistických dětí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Psychologické aspekty vzdělávání autistických dětí | Theses on a related topic

1823.
Svobodová, Anna maiden name: Herfortová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Profesoři Masarykovy univerzity - Série publicistických rozhovorů ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

1824.
Svobodová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Die Rolle der Phonetik im Deutschunterricht | Theses on a related topic

1825.
Svobodová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Kurátorský koncept výstavy v kontextu galerijního vzdělávání | Theses on a related topic

1826.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Projekt neformálního vzdělávání | Theses on a related topic

1827.
Sýkora, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Dilema mezi jednostranností a symetrií policejního vyjednávače | Theses on a related topic

1828.
Sýkorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vývoj komunikačních dovedností dítěte s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

1829.
Sýkorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Návrat ke kořenům ve scénickém tanci na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Návrat ke kořenům ve scénickém tanci na přelomu 19. a 20. století | Theses on a related topic

1830.
Synek, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza media relations | Theses on a related topic

1831.
Šafářová, Monika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Spolupráce nestátních neziskových organizací a firem v oblasti komunikace | Theses on a related topic

1832.
Šajbanová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Destinanční marketing z pohledu privátního sektoru | Theses on a related topic

1833.
Šamalíková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Komunikační dovednosti žáků | Theses on a related topic

1834.
Šamánková, Lenka maiden name: Fialová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Predikace specifických poruch učení u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku

1835.
Šamová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Identifikácia potenciálu udržania ľudových vysokých škôl vo Fínsku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komunikácia na pracovisku ako predmet neformálneho vzdelávania | Theses on a related topic

1836.
Šebek, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Využití aktivizačních metod ve výuce anglického jazyka | Theses on a related topic

1837.
Šelešovský, Vít
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací)
Bachelor's thesis defense: Analýza ekonomiky a řízení vybraného občanského sdružení | Theses on a related topic

1838.
Šerá, Dana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Neverbální chování učitele | Theses on a related topic

1839.
Ševčík, Vít
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Působení a vliv reklamy na žáky 2. stupně ZŠ na vybraných brněnských školách | Theses on a related topic

1840.
Šikulová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Globální čtení na základní škole speciální | Theses on a related topic

1841.
Šindelková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Prototyp - k problematice fenoménu moderního festivalu | Theses on a related topic

1842.
Škarková, Taťána maiden name: Krejčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Důsledky zákona o svobodném přístupu k informacím pro veřejné knihovny

1843.
Škarková, Taťána maiden name: Krejčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Role knihoven ČR v kontextu přechodu na informační společnost v rámci Evropské unie | Theses on a related topic

1844.
Škvařilová, Kristýna maiden name: Faigelová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Aspekty ovlivňující socializaci osob s narušenou plynulostí řeči | Theses on a related topic

1845.
Škvařilová, Kristýna maiden name: Faigelová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační schopnosti dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí | Theses on a related topic

1846.
Šmerdová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Pragmatická jazyková rovina u žáků s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

1847.
Šmerdová, Věra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Analýza PR aktivit | Theses on a related topic

1848.
Šmétková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Delikventní projevy žáků žáků SOŠ | Theses on a related topic

1849.
Šopíková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační schopnost u dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

1850.
Špačková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Komunikace mezi učitelem a žákem | Theses on a related topic