Theses on a related topic (having the same keywords):

eysenck personality inventory, irt, eysenck personality inventroy, teorie odpovedi na polozku, epi, odlisne fungovani polozek, differential item functioning, item response theory, eod, dif, eysenckuv osobnostni dotaznik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Cígler, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Měření matematických schopností | Theses on a related topic Display description

2.
Jelínek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / General Psychology
Dissertation defense: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování | Theses on a related topic

3.
Jelínek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování (teze disertační práce) | Theses on a related topic

4.
Tkáč, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Porovnání vybraných přístupů k adaptivnímu testování | Theses on a related topic

5.
Horčičková, Vendula
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Překlad a adaptace dotazníku na posouzení vlastního pracovního výkonu (IWPQ) | Theses on a related topic

6.
Kühpastová, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic

7.
Bušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Elektronický materiál pro podporu výuky matematiky na SŠ | Theses on a related topic

8.
Groma, Richard
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Porovnání modelů pro adaptivní procvičování základů matematiky | Theses on a related topic

9.
Kubánek, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Slovní asociace a temperament | Theses on a related topic

10.
Mejzlík, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Systems
Master's thesis defence: Adaptabilní testování pro otázky z testů studijních předpokladů (TSP) | Theses on a related topic

11.
Nahalka, Dávid
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: MR zobrazování tenzoru difúze (DTI) | Theses on a related topic

12.
Procházka, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Adaptivní systém pro testování znalostí | Theses on a related topic