Theses on a related topic (having the same keywords):

nevodrom, svaz cikanu " romu, romove, rozptyl, miroslav holomek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Švojgrová, Irena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Problém nedokončeného středoškolského vzdělání mladých romských žen | Theses on a related topic Display description

252.
Tarasová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, History
Master's thesis defence: Politicky okres Dačice v období let 1938-1945 | Theses on a related topic

253.
Témová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Rasová diskriminace a xenofobie ve Francii a reflexe problematiky ze strany EU | Theses on a related topic

254.
Tichý, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Theoretical Physics and Astrophysics
Dissertation defense: Polarized Radiative Transfer in Inhomogeneous Stellar Atmospheres | Theses on a related topic
Dissertation defense: Polarized Radiative Transfer in Inhomogeneous Stellar Atmospheres | Theses on a related topic

255.
Tomanová, Jolana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Problém definice konceptu sociální exkluze v kontextu České republiky | Theses on a related topic

256.
Tomanová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Místo CSVČ Don Bosko v životě dětí ze sociálně slabších rodin. | Theses on a related topic

257.
Tomášek, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů | Theses on a related topic

258.
Topalović, Milena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Sbírka řešených příkladů z pravděpodobnosti a statistiky | Theses on a related topic

259.
Torner, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Vliv rodiny a volnočasových aktivit na další vzdělávání se zaměřením na romské etnikum | Theses on a related topic

260.
Toufarová, Denisa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Postoje žáků oboru Kuchař – číšník k praxi ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

261.
Valenta, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv označení nečlenské skupiny podstatnými a přídavnými jmény v pozitivním, negativním a ambivalentním kontextu | Theses on a related topic

262.
Vašíček, Bohumil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Biokoridory a jejich význam pro migraci organismů u vybraných příkladů | Theses on a related topic

263.
Vašíčková, Blanka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Philosophy, Sociology
Bachelor's thesis defense: Postoje majoritní populace v Ostravě a ve vesnickém prostředí ostravského regionu k Romům | Theses on a related topic

264.
Vaverková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující nižší vzdělanost romského etnika | Theses on a related topic

265.
Vávrová Mašková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Study of Religions
Dissertation defense: Religiozita Romů v městském prostředí. Případová studie baptistické skupiny Odel Hin Drom | Theses on a related topic

266.
Vlachová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Sociální klima třídy z pohledu romských žáků | Theses on a related topic

267.
Vondráčková, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Specifické přístupy k výchově romského dítěte v náhradní rodině | Theses on a related topic

268.
Vopálková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Postoje učitelů 1. stupňů základních škol k dlouhodobému trendu segregace romských žáků v českém vzdělávacím systému | Theses on a related topic

269.
Vuová, Miluše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Rasismus u romského etnika | Theses on a related topic

270.
Walach, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Sociálně vyloučené oblasti z hlediska hrozeb a rizik | Theses on a related topic

271.
Walach, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Teorie bezpečnosti sociálně vyloučených lokalit | Theses on a related topic

272.
Zacpalová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Specifika profesní orientace u romských žáků | Theses on a related topic

273.
Zajícová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Užití prvků arteterapie u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí | Theses on a related topic

274.
Zapletal, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Romové v materiálech bezpečnostních složek (1945-1989) | Theses on a related topic

275.
Zatloukalová, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Poslání a zhodnocení působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách | Theses on a related topic

276.
Žákovský, Luděk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Implicitní rasismus jako nástroj dominance - analýza rasistické ideologie v mediálním diskurzu o Romech | Theses on a related topic

277.
Živčáková, Nela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Tanec v kontextu příslušnosti k romské menšině a majoritní společnosti | Theses on a related topic