Theses on a related topic (having the same keywords):

kocka, cat, blood cells, plasma, krevni bunky, plazma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adolfová, Terezie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Využití celulózy a jejích modifikací v biologii a medicíně | Theses on a related topic Display description

2.
Čaloud, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Simulace měření válcovou emisní sondou v plazmatu | Theses on a related topic

3.
Čech, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Physics
Master's thesis defence: Porovnávací studium vlivů parametrů výboje na vlastnosti plazmatu koplanárního bariérového výboje | Theses on a related topic

4.
Daňhel, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmové leptání plazmových polymerů cyklopropylaminu využitých pro biosenzory | Theses on a related topic

5.
Duchaň, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Optická a mikrovlnná diagnostika výboje s povrchovou vlnou | Theses on a related topic

6.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Dissertation defense: Komplexní diagnostika reaktivního plazmatu doutnavého výboje | Theses on a related topic

7.
Dvořáková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Využití plazmatu pro sterilizaci | Theses on a related topic

8.
Frgala, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Dissertation defense: Depozice mikro- a nano-krystalických diamantových vrstev v mikrovlnném plazmovém reaktoru | Theses on a related topic

9.
Gallusová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Zoonózy ve vztahu k domácím zvířatům - kočkám | Theses on a related topic

10.
Gancarčik, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Detekce fluorescenčního záření plazmatu | Theses on a related topic

11.
Haničinec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Povrchová úprava krystalického křemíku v bariérovém výboji | Theses on a related topic

12.
Haničinec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Plazmová úprava povrchu krystalického křemíku | Theses on a related topic

13.
Chládek, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Je dárcovství skutečně altruismus? | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dárcovství krve jako projev sociální pomoci | Theses on a related topic

14.
Ilčíková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmová aktivace povrchu práškových materiálů - analýza povrchových změn | Theses on a related topic

15.
Ilieva, Delyana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hund und Katze in der deutschen, bulgarischen und italienischen Phraseologie | Theses on a related topic

16.
Ivanová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Vytváření strukturovaných tenkých vrstev plazmovými tryskami | Theses on a related topic

17.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

18.
Kolofík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Plazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod | Theses on a related topic

19.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic

20.
Kubečka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Modelování procesů při výkonové modulaci plazmové trysky | Theses on a related topic

21.
Lattenberg, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Ochrana památek před graffiti | Theses on a related topic

22.
Machová, Dita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Testování užitných vlastností ultrahydrofobních povrchových úprav vytvořených plazmovou tužkou | Theses on a related topic

23.
Morávek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Formování výbojových mikrofilamentů koplanárního bariérového výboje na povrchu funkcionalizovaných dielektrik | Theses on a related topic

24.
Morlani, Silvia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Povrchové úpravy textilu plazmovými tryskami | Theses on a related topic

25.
Novotný, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Využití bariérových výbojů pro sterilizaci | Theses on a related topic

26.
Obrusník, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Simulace a diagnostika vysokofrekvenčních výbojů pro syntézu nanomateriálů | Theses on a related topic

27.
Okleštěk, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Astrophysics
Bachelor's thesis defense: Depozice tenkých vrstev pomocí plazmové tužky za atmosférického tlaku | Theses on a related topic

28.
Ondračka, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmochemická depozice tenkých vrstev a jejich optické vlastnosti v UV až IR oblasti | Theses on a related topic

29.
Otoupalíková, Alena maiden name: Škodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Steroidní látky v biotických matricích | Theses on a related topic

30.
Pálenik, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Elektrická sonda bez vf. kompenzace v plazmatu kapacitního výboje | Theses on a related topic

31.
Pijáková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Plazmochemická modifikace povrchu materiálů sloučeninami na bázi bóru | Theses on a related topic

32.
Piliarová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí | Theses on a related topic

33.
Polášková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Phraseme mit Tieren (Hund, Katze) im Deutsch-tschechischen Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen (2010) | Theses on a related topic

34.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Laserem indukovaná fluorescence plazmatu | Theses on a related topic

35.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Plasma Physics
Dissertation defense: Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod | Theses on a related topic

36.
Richter, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Studium mikrodutinového dielektrického bariérového výboje pro povrchové úpravy | Theses on a related topic

37.
Richter, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Využití redukčního plazmatu pro povrchové úpravy nanostrukturovaných materiálů | Theses on a related topic

38.
Rozehnalová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Volná fetální DNA v plazmě těhotných žen a její využití pro účely prenatální genetické diagnostiky | Theses on a related topic

39.
Sedláková, Veronika maiden name: Jurtíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Komponenty pro modelování struktury plic - základy pro inženýrování plic | Theses on a related topic

40.
Sihelník, Slavomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Aktivace a čištění skla neizotermickým plazmatem za atmosférického tlaku | Theses on a related topic

41.
Stehlíková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Modifikace celulózy výbojovým plazmatem | Theses on a related topic

42.
Šikorský, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Interakce plazmatu s alotropy uhlíku | Theses on a related topic

43.
Šiller, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Modifikace povrchu dřeva plazmovými tryskami | Theses on a related topic

44.
Šíra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Plasma Physics
Dissertation defense: Vytváření tenkých vrstev a úprava povrchů ve výbojích za atmosférického tlaku | Theses on a related topic

45.
Štěpánová, Vlasta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Úprava vlastností živočišných vláken pomocí DCSBD výboje | Theses on a related topic

46.
Šullová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Změna fyziologických parametrů krve u sportovců po dlouhodobé zátěži | Theses on a related topic

47.
Tichý, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics
Master's thesis defence: Výpočet partičních funkcí pro modely atmosfér | Theses on a related topic

48.
Tomančíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Příprava a modifikace nanovrstevnatých materiálů pro účely konzervování a restaurování | Theses on a related topic

49.
Trávníčková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Vytváření biocidních nanopovlaků z nanopolymerů za účasti plazmatu | Theses on a related topic

50.
Tunová, Martina maiden name: Nováková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Výboje v plynech | Theses on a related topic