Theses on a related topic (having the same keywords):

umluva osn o smlouvach o mezinarodni koupi zbozi, odpovednost za skodu, nahrada skody, aggrieved party, pricinna souvislost, predvidatelnost, legal liability, damages, breach of contract, causality, exemption., videnska umluva, poruseni povinnosti, zmirneni skody, koncepce nahrady skody, okolnosti vylucujici odpovednost, cisg, skoda, foreseeability, full compensation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Stehlík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Náhrada škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic Display description

2.
Bartošíková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody v režimu Vídeňské úmluvě - teoretický rozbor | Theses on a related topic

3.
Henáč, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a význam předvídatelnosti v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

4.
Portešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující odpovědnost a limitace náhrady škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

5.
Sittová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost za škodu dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

6.
Sušilová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

7.
Čala, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncept předvídatelnosti pohledem Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a občanského zákoníku | Theses on a related topic

8.
Hejč, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Náhrada škody a okolnosti vylučující odpovědnost podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

9.
Plíhalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem a na zvířeti | Theses on a related topic

10.
Slavíková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Nároky z odpovědnost za vady v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

11.
Sušilová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

12.
Behr, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předpoklady odpovědnosti za škodu (ve srovnání české a rakouské úpravy)

13.
Dopitová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Odstoupení od smlouvy v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

14.
Jurasová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Řízení o přestupcích z pohledu poškozeného | Theses on a related topic

15.
Kratochvílová, Jitka maiden name: Vyhlídalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

16.
Sehnalová, Zuzana maiden name: Sehnalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Systém právní regulace v pojišťovnictví na příkladu náhrady škody uplatňované z odpovědnostních pojištění viníka | Theses on a related topic

17.
Šatková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Vyšší moc dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - analýza právní úpravy a promítnutí do konkrétní smlouvy | Theses on a related topic

18.
Šilhánek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problematika provozu dopravních prostředků – odpovědnost za škodu, pojištění | Theses on a related topic

19.
Uhříček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada imateriální újmy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

20.
Barešová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Očkování v právu - česko-německá komparace | Theses on a related topic

21.
Benda, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Určování, limitace a moderace výše náhrady škody v podnikatelských vztazích | Theses on a related topic

22.
Brůčková, Klára maiden name: Vrzalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Reklamační proces dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

23.
Bystroň, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednotné právo a lex mercatoria | Theses on a related topic

24.
Čiháková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic

25.
Exner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Platební podmínky dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

26.
Havelková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Škoda způsobená zvířetem a náhrada při poranění zvířete | Theses on a related topic

27.
Hendrychová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní limitace náhrady škody de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

28.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defence: Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany | Theses on a related topic

29.
Hunalová, Zuzana maiden name: Hunalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Platební podmínka a Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - vybrané otázky | Theses on a related topic

30.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

31.
Marcoňová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní úprava úroku z prodlení dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

32.
Mikalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předvídatelnost škody v kontextu povinnosti k její náhradě v obchodních vztazích | Theses on a related topic

33.
Mikuličová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Náhrada škody v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

34.
Nováčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limitace odpovědnosti a úprava vybraných rizik mezinárodní obchodní operace - komparativní studie | Theses on a related topic

35.
Serdula, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Placení dokumentárním akreditivem v mezinárodních kupních smlouvách | Theses on a related topic

36.
Štoplová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady v režimu Vídeňské úmluvy | Theses on a related topic

37.
Trávníčková, Veronika maiden name: Teplá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Vady faktické dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

38.
Vala, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu se zaměřením na kauzální nexus | Theses on a related topic

39.
Auer, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost návodce za přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny | Theses on a related topic

40.
Bártlová, Lenka maiden name: Prchlíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě | Theses on a related topic

41.
Bártů, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příčinná souvislost | Theses on a related topic

42.
Bazgier, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky neplatného rozvázání pracovního poměru | Theses on a related topic

43.
Bělochová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncepce odpovědnosti za škodu a její současné vývojové tendence | Theses on a related topic

44.
Bílek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah vybraných přímých a kolizních norem z pohledu odpovědnosti za vady výrobku | Theses on a related topic

45.
Brancuzská, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví | Theses on a related topic

46.
Brotan, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní kupní smlouva - interakce unifikovaného hmotného a kolizního práva | Theses on a related topic

47.
Coufalíková, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povinnost k náhradě škody při porušení dobrých mravů | Theses on a related topic

48.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

49.
Čech, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost umělé inteligence | Theses on a related topic

50.
Čerbáková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic