Theses on a related topic (having the same keywords):

rozvrzeni pracovni doby, nightwork, pracovni pohotovost working hours, work schedule, overtime, pracovni doba, break and security break, working aptitude, doba odpocinku, nocni prace, prestavka v praci a bezpecnostni prestavka, prace prescas, rest time

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Rosová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a možnosti jejího rozvržení | Theses on a related topic Display description

2.
Szurman, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

3.
Frömel, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost ve světle českého práva a práva EU | Theses on a related topic

4.
Nečasová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba v české právní úpravě a úpravě ES | Theses on a related topic

5.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas | Theses on a related topic

6.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

7.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

8.
Dlouhá, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

9.
Hrušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva | Theses on a related topic

10.
Jirsa, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pracovní doby v zákoníku práce a Směrnici Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech pracovní doby | Theses on a related topic

11.
Klinga, Zdenek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

12.
Kostková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba podle nového zákoníku práce | Theses on a related topic

13.
Kubinová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - sociologické a pracovněprávní aspekty | Theses on a related topic

14.
Mácová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci

15.
Železníková, Kateřina maiden name: Železníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Způsoby obcházení zákonné úpravy pracovní doby v ČR s důrazem na flexibilní formy zaměstnání a jejich právní úpravu | Theses on a related topic

16.
Hladký, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

17.
Holá, Štěpánka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

18.
Kellnerová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba, práce přesčas a organizace práce zaměstnanců ve zdravotnictví | Theses on a related topic

19.
Kupková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobní pohoda a životní styl studentů VŠ pracujících v noci | Theses on a related topic

20.
Možárová, Marina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - srovnání současné a předchozí právní úpravy v ČR | Theses on a related topic

21.
Ptáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a práce přesčas – úprava nového zákoníku práce | Theses on a related topic

22.
Slámová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní podmínky | Theses on a related topic

23.
Slonka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

24.
Spirová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas, její odměňování a kontrola | Theses on a related topic

25.
Trundová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená jako jedna z dob odpočinku | Theses on a related topic

26.
Tupá, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu | Theses on a related topic

27.
Wieczorková, Diana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Rozvrhování a evidence pracovní doby | Theses on a related topic

28.
Benátský, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

29.
Dvořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Specifika pracovněprávní úpravy ve školství | Theses on a related topic

30.
Dvořáková, Iveta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Úprava pracovní doby jako faktor pracovních podmínek

31.
Galusová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Ochrana mateřství a rodičovství - podpora slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných státech Evropy | Theses on a related topic

32.
Helisová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí práce | Theses on a related topic

33.
Hendrychová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Japanese Language and Culture
Bachelor's thesis defense: Patologické jevy v japonském pracovním prostředí - případová studie sebevraždy zaměstnankyně firmy Dentsu | Theses on a related topic

34.
Horký, Milan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Mobilní aplikace pro správu pracovní doby | Theses on a related topic

35.
Jílková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Jak profese sestry ovlivňuje její osobní život | Theses on a related topic

36.
Kalendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Překážky v práci | Theses on a related topic

37.
Kašpar, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doby odpočinku | Theses on a related topic

38.
Koukalová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální dialog | Theses on a related topic

39.
Krejčová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dovolená | Theses on a related topic

40.
Lukeš, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Proměny románové tvorby Jáchyma Topola | Theses on a related topic

41.
Maňásek, Lubor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza vnitřních předpisů u zaměstnavatele studenta | Theses on a related topic

42.
Marcolová, Beata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic

43.
Mikulíková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na zákonného soudce | Theses on a related topic

44.
Němeček, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Problematika těhotenství v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

45.
Pavlová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a přestávky v práci

46.
Polesný, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a samostatných nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny | Theses on a related topic

47.
Skalická, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Literární časopis jako instituce | Theses on a related topic

48.
Smejkal, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Pracovní poměr pedagogických pracovníků ve školství | Theses on a related topic

49.
Vaculíková, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD | Theses on a related topic

50.
Voves, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Komparace zatížení v utkání badmintonu a tenisu měřené u českých výkonnostních hráčů | Theses on a related topic