Theses on a related topic (having the same keywords):

rozvoj socialnich dovednosti, celozivotni uceni people with visual impairment, personality and handicap, clovek se zrakovym postizenim, osobnost a postizeni, social competencies, socialni kompetence, lifelong education, development of social skills

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Doleželová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika poruch emocí a chování na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic Display description

2.
Drobná, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Special Education
Master's thesis defence: Profesní diagnostika na 2. stupni základních škol vzdělávajících žáky se zrakovým postižením | Theses on a related topic

3.
Krásná, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv dramatické výchovy na psychickou a emoční stránku dětí v riziku poruch chování | Theses on a related topic

4.
Poloková, Barbara
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Podpora rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí u dětí s PAS prostřednictvím prvků muzikoterapie. | Theses on a related topic

5.
Röderová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením | Theses on a related topic

6.
Rubešová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Artefiletika jako prevence a intervence agresivního chování

7.
Babirádová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Činnosti studijních a informační center základních škol na vyškovsku: srovnání reality s koncepty pro 21. století | Theses on a related topic

8.
Bedřichová, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Psychomotorické pohybové aktivity zaměřené na rozvoj sociální oblasti dětí staršího školního věku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Psychomotorické pohybové aktivity zaměřené na rozvoj sociální oblasti dětí staršího školního věku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Psychomotorické pohybové aktivity zaměřené na rozvoj sociální oblasti dětí staršího školního věku | Theses on a related topic

9.
Běhounková, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Artefiletická facilitace a intervence rizikových žáků na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

10.
Caranová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura) | Theses on a related topic

11.
Čaníková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Působení odměn a trestů ve škole a jejich vliv na motivaci k celoživotnímu vzdělávání

12.
Filipová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Celoživotní vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření | Theses on a related topic

13.
Fojtíková, Ľubica
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor kuchař - číšník pro pohostinství | Theses on a related topic

14.
Franková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoje žáka ve školním prostředí | Theses on a related topic

15.
Gregorová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Aktivity s využitím koní u dětí se specifickými poruchami učení a chování | Theses on a related topic

16.
Hajná, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Vytváření her "na míru" jako způsob ovlivňování sociální reality | Theses on a related topic

17.
Hanafi, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Esteticko-haptická stimulace jako prostředek rozvoje sociálních kompetencí u dětí s ADHD | Theses on a related topic

18.
Havlíková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sociální kompetence žáků se sluchovým postižením a žáků intaktních v inkluzivním prostředí základní školy | Theses on a related topic

19.
Heinrich, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Rozvoj personálních a sociálních kompetencí žáků SOŠ k zodpovědnému chování v dopravě | Theses on a related topic

20.
Holcová, Renata maiden name: Strbačková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Specifika problémů v chování jedinců v Dětském domově | Theses on a related topic

21.
Jankovičová, Katarína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence mimořádně nadaných jedinců | Theses on a related topic

22.
Jarošová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Hra jako prostředek rozvoje sociálních kompetencí dětí s psychickou deprivací | Theses on a related topic

23.
Javůrková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Podpora sociálních kompetencí u dětí s ústavní výchovou | Theses on a related topic

24.
Jírů, Kateřina maiden name: Černá
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Srovnání aktivity batolat v rámci vrstevnické skupiny u dětí z kojeneckých ústavů, jeslí a rodin | Theses on a related topic

25.
Kavanová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Rozvoj sociálních dovedností dítěte s lehkou mentální retardací v mateřské škole | Theses on a related topic

26.
Kavecká, Mária
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Economic Policy, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Vzdělání dospělých jako cesta k sociální inkluzi v kontextu programu Sociální inkluze Ostrava 2011-2020 | Theses on a related topic

27.
Kišš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prijímacie konanie na vysoké školy | Theses on a related topic

28.
Kloz, Kamil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Efektivita dalšího vzdělávání sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR | Theses on a related topic

29.
Kociánová, Nicola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Osamělost na prahu adolescence a její prediktory: neklid, emoce a sociální kompetence | Theses on a related topic

30.
Koutská, Mariana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Dramatická výchova jako determinanta vzájemného vztahu slyšících a neslyšících | Theses on a related topic

31.
Kovářová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Srovnání systému jazykového vzdělávání operátorů tíšňových linek v evropské unii | Theses on a related topic

32.
Leškaničová, Nela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vzdělávací a výchovné aktivity se zaměřením na lidskoprávní tématiku v denním stacionáři pro dospělé osoby s mentálním postižením | Theses on a related topic

33.
Linhartová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život | Theses on a related topic

34.
Lorencová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence u žáka Základní školy praktické | Theses on a related topic

35.
Machová, Radomíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Rekvalifikace a vzdělávání dospělých v regionu Vysočina | Theses on a related topic

36.
Marášková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Supervize jako forma podpory dalšího vzdělávání a rozvoj profesionality pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

37.
Matula, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sociální kompetence - rozvoj u adolescentů | Theses on a related topic

38.
Mazúrková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv pohybových her na utváření sociálních kompetencí u žáka s ADHD | Theses on a related topic

39.
Motylová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Rozvoj sociálních kompetencí klientů Domu na půli cesty formou zážitkové pedagogiky

40.
Neubauer, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Pedagogické kompetence třídního učitele očima žáků | Theses on a related topic

41.
Nováková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Subjektivní vnímání dospělosti v kontextu samostatného bydlení | Theses on a related topic

42.
Novotná, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Celoživotní vzdělávání a jeho odraz v knihovnách | Theses on a related topic

43.
Novotná, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků středních odborných škol | Theses on a related topic

44.
Novotná, Táňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální kompetence u žáků s poruchami chování | Theses on a related topic

45.
Ostárková, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Postoje k online seznamování u vynořujících se dospělých | Theses on a related topic

46.
Oudová, Drahomíra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / Developmental Psychology
Dissertation defense: Analýza sociální kompetence | Theses on a related topic
Dissertation defense: Analýza sociální kompetence dospívajících | Theses on a related topic

47.
Pajurková, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální interakce u žáků se sociálním znevýhodněním na prvním stupni základní školy | Theses on a related topic

48.
Pánková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Možnosti rozvoje sociální kompetence z pohledu studentů | Theses on a related topic

49.
Paseka, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Asistivní technologie a pomůcky pro osoby se zrakovým postižením | Theses on a related topic

50.
Polášková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Žák v roli svědka šikany. Kvantitativně kvalitativní analýza modelů svědeckého chování žáků druhého stupně základních škol. | Theses on a related topic