Theses on a related topic (having the same keywords):

gerontopedagogika, geront pedagogic, social services, poruchy pameti, social-services work, starnuti, socialni sluzby, ageing proces, socialni prace, kognitivni funkce, kognitive funktions, memory diorders

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Pivodová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv Feuersteinovy metody na rozvoj kognitivních schopností u dospívajících | Theses on a related topic Display description

652.
Plch, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: O čem psali čeští sociální pracovníci od roku 1989 | Theses on a related topic

653.
Plisková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Absolventi Senior akademie jako účastníci prevence kriminality | Theses on a related topic

654.
Podsedník, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Policy)
Master's thesis defence: Intervenční opatření prosazovaná vybranou obcí vůči neplatičům nájemného | Theses on a related topic

655.
Pohanová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postavení sociálních pracovníků na Úřadu práce ČR – oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

656.
Pojeta, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza procesu rozhodování rodičů jedinců s mentálním postižením o umístění jejich dětí do pobytového zařízení | Theses on a related topic

657.
Pojmonová, Martina maiden name: Řezáčová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoje supervidovaných k zavádění supervize ve vybraných organizacích poskytujících sociální služby | Theses on a related topic

658.
Pokorná, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Rozvoj zručnosti u seniorů pomocí motorických cvičení a her | Theses on a related topic

659.
Pokorný, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální práce v trestní justici, součinnost PMS ČR s Policií ČR v přípravném řízení trestním | Theses on a related topic

660.
Poláčková, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Analýza rodinného, partnerského a sexuálního života ve spojitosti se spokojeností s tělem u žen ve věku třiceti a více let | Theses on a related topic

661.
Poláčková, Zdislava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Sebehodnocení klientů Domu na půli cesty | Theses on a related topic

662.
Pondělíčková, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Role kurátora pro mládež v systému sociálně-právní ochrany v souvislosti s trestním řízením | Theses on a related topic

663.
Porupková, Soňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Rozhlasový feature - Rozkoš bez rizika | Theses on a related topic

664.
Pospíchalová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Služby domů pro seniory - očekávání klientů a personálu | Theses on a related topic

665.
Pospíšil, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hipokampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozáření mozkovny | Theses on a related topic

666.
Pospíšil, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Povědomí seniorů o prevenci kriminality v okrese Třebíč | Theses on a related topic

667.
Pospíšilová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Profesní hranice ve vztahu klienta a sociálního pracovníka při práci ve vybraných NZDM | Theses on a related topic

668.
Pospíšilová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bezmoc stáří a právo. Sociálně psychologické a právní problémy. | Theses on a related topic

669.
Prajznerová, Jana maiden name: Matulová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Bariéry v práci s romskou menšinou u studentů oboru sociální pedagogika na PdF a FF MU | Theses on a related topic

670.
Pražák, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Master's thesis defence: Syntéza a charakterizace nanočástic oxidů kovů | Theses on a related topic

671.
Pražáková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost self-efficacy s mírou syndromu vyhoření a využíváním duševní hygieny u sociálních pracovníků | Theses on a related topic

672.
Procházka, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Přístup sociálních pracovníků k lidem bez domova trpící duševní poruchou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Přístup sociálních pracovníků k lidem bez domova trpící duševní poruchou | Theses on a related topic

673.
Procházka, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Edukativní intervence v seniorské populaci | Theses on a related topic

674.
Procházka, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Komplexní péče o seniory v brněnské městské aglomeraci | Theses on a related topic

675.
Procházková, Alena maiden name: Holásková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením | Theses on a related topic

676.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Orientace obyvatel sociálně vyloučených lokalit považovaných za romské v systému sociální ochrany v ČR | Theses on a related topic

677.
Provazníková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Komunikace sociálního pracovníka s klienty prostřednictvím konceptu bazální stimulace ve Středisku respitní péče VOLNO | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komunikace sociálního pracovníka s klienty prostřednictvím konceptu bazální stimulace ve Středisku respitní péče VOLNO | Theses on a related topic

678.
Příkazská, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Problémy v oblasti sexuality obsažené v dotazech kladených lidmi staršími 50 let v odborných online poradnách | Theses on a related topic

679.
Psotová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Koncept náhradního rodičovství podle současných směrů odborné přípravy osvojitelů a pěstounů k přijetí dítěte do rodiny | Theses on a related topic

680.
Pustinová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Self-efficacy u pracovníků v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

681.
Pustinová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života seniorů po odchodu do důchodu | Theses on a related topic

682.
Rajnochová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Volný čas a aktivita v období senia | Theses on a related topic

683.
Rajsigl, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Individuální sociální práce na pracovišti v podmínkách České pošty, s.p. | Theses on a related topic

684.
Raudenská, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Dávky a služby sociální péče

685.
Rebeka, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Reakce organizací sdružujících sociální pracovníky na mediální akci v jejich oboru | Theses on a related topic

686.
Rídlová, Renáta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Policy and Social Work (4-years) / Social Policy and Social Work
Dissertation defense: Prostor pro realizaci restorativního přístupu v Probační a mediační službě ČR | Theses on a related topic

687.
Richtárová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků a klientů k pozitivům a negativům internetu a internetových sociálních sítí v životě klientů se schizofrenií | Theses on a related topic

688.
Richterová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Buněčná senescence, stárnutí a nádory | Theses on a related topic

689.
Rocková, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Využití metody komunitního plánování při rozvoji sociálních služeb | Theses on a related topic

690.
Rösslerová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků a psychologů k sociální práci zaměřené na tělo při práci s traumatizovanými lidmi | Theses on a related topic

691.
Rotreklová, Miluše maiden name: Jindrová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: The Gerontologist: příklad vývoje odborného pohledu na stárnutí | Theses on a related topic

692.
Rotscheinová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vývoj kognitivních funkcí u dětí při přechodu z mateřské školy do základní školy | Theses on a related topic

693.
Rozkopalová, Kateřina maiden name: Chloubová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Demence u osob s Downovým syndromem | Theses on a related topic

694.
Růžičková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Vnímání osamělosti z pohledu seniorů | Theses on a related topic

695.
Řezáčová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Role řeholníků ve zdravotnictví a sociálních službách | Theses on a related topic

696.
Římanová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Social Work
Bachelor's thesis defense: Sociální práce s Romy a média | Theses on a related topic

697.
Sedláčková, Silvie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Efekt rTMS na hybné symptomy, kognitivní funkce a kortikální excitabilitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí a cévním onemocněním mozku | Theses on a related topic

698.
Sedláková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Specifické potřeby sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež | Theses on a related topic

699.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil kognitivního deficitu u akutně vzniklých mozkových lézí | Theses on a related topic

700.
Senohrábková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions | Theses on a related topic