Theses on a related topic (having the same keywords):

opevneni, klestovita brana, ditch, plier-gate, ceramics, bronz industry, daubs, velaticka kultura, keramika, statisticke metody, gis, urnfield period, statistic methods, archeologie, obdobi popelnicovych poli, sidelni areal, settlement area, sidliste, prikop, bronzova industrie, archeology, late bronze age, velatice culture, settlement burials, mladsi doba bronzova, mazanice, settlement, houses, economic and industrial facilities, pohrby na sidlisti, hospodarska a vyrobni zarizeni, fortification, domy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šabatová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Sídelní areál střední a mladší doby bronzové v Přáslavicích | Theses on a related topic Display description

2.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín) | Theses on a related topic

3.
Malíšková, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj kultury s lineární keramikou v mikroregionu povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

4.
Wilczek, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky | Theses on a related topic

5.
Zbránková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Brno – Obřany – Hradisko. Výšinné opevněné sídliště pozdní doby bronzové v širších regionálních souvislostech. | Theses on a related topic

6.
Blaha, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení kultury středodunajských popelnicových polí na jihovýchodním svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josefská (k. ú. Brno-město) | Theses on a related topic

7.
Popelka, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy | Theses on a related topic

8.
Vachůtová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Keramika z mladší a pozdní doby římské na Moravě | Theses on a related topic

9.
Vozná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí na lokalitě Mostkovice „Sarasy“ | Theses on a related topic

10.
Wilczek, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské sídliště v Blansku - "V Dílech" | Theses on a related topic

11.
Beneš, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích | Theses on a related topic

12.
Bílová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech | Theses on a related topic

13.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

14.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské sídliště v Brně - Slatině, pol. "Švédské valy" | Theses on a related topic

15.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vybraná sídliště z doby laténské ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

16.
Dvořáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké sídliště z Prušánek a jeho funkce v zázemí mikulčické aglomerace | Theses on a related topic

17.
Jančíková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Část velatického sídliště v Drysicích | Theses on a related topic

18.
Kosarová, Zdenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Odlévací formy mladší doby bronzové ze středního Podunají | Theses on a related topic

19.
Slámová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídelní areál starší doby bronzové z Branišovic | Theses on a related topic

20.
Trávníčková, Barbora Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic

21.
Vozná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí v Kostelci na Hané | Theses on a related topic

22.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

23.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk | Theses on a related topic

24.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pozdně halštatské sídliště v Lažínkách u Moravských Budějovic. | Theses on a related topic

25.
Doležel, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně | Theses on a related topic

26.
Gala, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vývoj sídelních areálů z doby laténské na území regionu Vyškov | Theses on a related topic

27.
Goláňová, Petra maiden name: Vlasatíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Časně laténské osídlení na Moravě | Theses on a related topic

28.
Kokojanová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pohřebiště doby popelnicových polí v Tišnově | Theses on a related topic

29.
Kováčik, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Zpracování výsledků archeologických výzkumů ze Znojma - Hradiště do roku 1957 | Theses on a related topic

30.
Krollová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Kravařích-Koutech (okr. Opava) | Theses on a related topic

31.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Skleněné korálky doby bronzové a halštaské na Moravě | Theses on a related topic

32.
Nikolajev, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Starobronzové sídlištní objekty z Blučiny-Cézavy | Theses on a related topic

33.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

34.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

35.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

36.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic

37.
Sedláčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Konstrukční prvky nadzemních kůlových staveb na sídlišti kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích "Široká u lesa"

38.
Stříšková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Brně-Ivanovicích-"Dílech" | Theses on a related topic

39.
Šenkýř, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Věteřovské sídliště na blučinských Cezavách. Zpracování materiálu z výzkumné sezóny roku 1948 | Theses on a related topic

40.
Šmidová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech na příkladu nálezů z Mečové 2 v Brně | Theses on a related topic

41.
Tkáč, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlenie lokality Olomouc-Slavonín „Horní lán" v neskorom eneolite | Theses on a related topic

42.
Trávníčková, Barbora Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Laténské osídlení Polešovic v polohách „Torštot“ a „Nivy“ (výzkumy Slováckého muzea z 60. - 70. let 20. století) | Theses on a related topic

43.
Valášková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověká keramická produkce staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace a její územní rozšíření | Theses on a related topic

44.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách" | Theses on a related topic

45.
Walter, Vilém
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Webový GIS historického jádra města Brna | Theses on a related topic

46.
Zelená, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Neolitické osídlení horního Polabí | Theses on a related topic

47.
Zikmundová, Eva maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Průzkum a konzervace archeologické keramiky | Theses on a related topic

48.
Báčová, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Michel Foucault - strukturalista? Ano nebo ne? | Theses on a related topic

49.
Baják, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Nemilany poloha "Kapitulní" slovanské mladohradištní sídliště | Theses on a related topic

50.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk jako budovatel a obhájce hradeb 9. až 12. stol. ve střední Evropě | Theses on a related topic