Theses on a related topic (having the same keywords):

pisemnosti, diplomatika, documents, peceti, moravia, premonstrati, sfragistika, premonstratensians, hradisko u olomouce, seals, morava, zabrdovice, nova rise, diplomatics, louka u znojma, early modern age, sfragistics, rany novovek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
David, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Zemská politika a státní finance na Moravě v 17. století | Theses on a related topic Display description

2.
Slováková, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Dětství a dospívání poddaných na Moravě ve druhé polovině 18. století na příkladu slavkovského panství | Theses on a related topic

3.
Bodnárová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defence: Hraničný spor o "Dubowy diel" | Theses on a related topic

4.
Březina, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defence: Rytířský stav na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

5.
Doležel, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Vnitřní poměry v mužských premonstrátských klášterech na středověké Moravě | Theses on a related topic

6.
Jagošová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Diplomata Bohemiae et Moraviae antiquissima. Prolegomena k CDB I. | Theses on a related topic

7.
Jurczyk, Marcel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defence: Komentovaná bibliografie článků z oblasti novověké diplomatiky otištěných v časopisech Archeion a Studia Źródłoznawcze z let 1981-2004 | Theses on a related topic

8.
Kejnovská, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Pečetě panství na Moravě a ve Slezsku v 18. a 19. století: Znojemský a Olomoucký kraj | Theses on a related topic

9.
Kocman, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Politické, hospodářské a sociální postavení Židů na Moravě v průběhu třicetileté války 1618-1648 | Theses on a related topic

10.
Koudelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nové nálezy skla z archeologických výzkumů v Olomouci, Uničově a Litovli | Theses on a related topic

11.
Krupicová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defence: Rozbor česky psaných telčských listin od roku 1399 do 1526 | Theses on a related topic

12.
Maňas, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Dissertation defence: Hudební aktivity náboženských korporací na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

13.
Mlčáková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defence: Ves Soběchleby v raném novověku | Theses on a related topic

14.
Šrámek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Výuka pomocných věd historických na středních školách v rámci projektové výuky | Theses on a related topic

15.
Štroblová, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Prämonstratenser-Klöster Nová Říše und Geras im Vergleich von der Gründung bis zur Gegenwart | Theses on a related topic

16.
Zatloukalová, Vlasta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Administration, History
Master's thesis defence: Brněnská městská kancelář a její písemnosti v letech 1850-1860 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Obraz brněnského života v soudní oblasti v 60. letech 19. století | Theses on a related topic

17.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání nevidomých na Moravě formou ústavní péče do roku 1950 | Theses on a related topic

18.
Balážová, Zuzana maiden name: Drličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Člověk a šibenice na jižní Moravě | Theses on a related topic

19.
Balcárková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic

20.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Dissertation defence: Těžební a dílenský areál na Stránské skále u Brna v neolitu až starší době bronzové | Theses on a related topic

21.
Bařina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Master's thesis defence: Návrh koncepce a legendy mapy folklórních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti | Theses on a related topic

22.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

23.
Bělíková, Miroslava maiden name: Kučerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Život sirotků v Jaroměřicích (nad Rokytnou) v 2. polovině 17. století a na počátku 18. století | Theses on a related topic

24.
Bělíková, Miroslava maiden name: Kučerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Život sirotků v Jaroměřicích (nad Rokytnou) v 2. polovině 17. století a na počátku 18. století | Theses on a related topic

25.
Bělohoubek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Konfrontace velkých zeměpanských měst na Moravě s husitstvím v době po zániku lucemburské sekundogenitury | Theses on a related topic

26.
Čepičková, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Komunální znaky, vlajky a pečetě obcí okresu Jihlava k roku 2017 | Theses on a related topic

27.
Černušák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Advanced Master's thesis defence: Proměny řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní | Theses on a related topic

28.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

29.
Dillingerová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Čest a nevina pohlaví ženského. Obraz ženy v literatuře 16. století a jeho intertextuální zázemí | Theses on a related topic

30.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

31.
Doseděl, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Krakovecké panství v 17. století | Theses on a related topic

32.
Drlička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography)
Master's thesis defence: Sucha na Moravě a ve Slezsku | Theses on a related topic

33.
Džuberová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty) | Theses on a related topic

34.
Fárková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek | Theses on a related topic

35.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Hrnčiarske pece na území Moravy a Slovenska so zameraním na pec z Hrušovan u Brna | Theses on a related topic

36.
Filipová, Margita
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prstencové misky v strednom Podunajsku | Theses on a related topic

37.
Filoušová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Počátky knihtisku na Moravě | Theses on a related topic

38.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Serpentinity jako suroviny broušených artefaktů ve východní části střední Evropy | Theses on a related topic

39.
Führer, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Listiny pražského biskupa Tobiáše (1278-1296). Diplomatická analýza listin a biskupská kancelář | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prezentační právo a jeho projevy v pražské diecézi ve druhé polovině 13. století | Theses on a related topic

40.
Führer, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Listina pražských biskupů v pozdním 13. století. Diplomatická analýza a její metody v době transformace. | Theses on a related topic

41.
Gajdůšková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Jazyk a jazyková specifika v tvorbě spisovatelky Františky Pecháčkové | Theses on a related topic

42.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

43.
Gánovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Petrografické složení brousků z germánských sídlišť na jižní Moravě | Theses on a related topic

44.
Grossmannová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Historicko-peněžní vývoj na Moravě od konce třicetileté války do zavedení konvenční měny (1648-1750) | Theses on a related topic

45.
Grüter Šimková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Study of Religions
Master's thesis defence: Stavební firma Konečný & Nedělník a její role v prostějovském stavitelství let 1887-1918 | Theses on a related topic

46.
Hanslian, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Rok 1938 ve městě Vyškově a příprava na válku | Theses on a related topic

47.
Hlava, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defence: Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě | Theses on a related topic

48.
Hložek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky. | Theses on a related topic

49.
Hrazdírová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Moravský národ? Možné strukturální důvody nekonstituování moderního moravského národa | Theses on a related topic

50.
Hrbáček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Senátní volby ve vybraných obvodech na Moravě | Theses on a related topic