Theses on a related topic (having the same keywords):

casny zachyt, early detection, lung cancer, incidence, mortalita, bronchogenni karcinom, mortality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic Display description

2.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněními | Theses on a related topic

3.
Floreánová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní pankreatitida - klasifikace a epidemiologie | Theses on a related topic

4.
Formánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění | Theses on a related topic

5.
Kryčerová, Alice
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Kritická analýza dat Národního onkologického registru z pohledu pediatrické onkologie | Theses on a related topic

6.
Luterová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely dynamiky nádorových onemocnění | Theses on a related topic

7.
Adámková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus 2.typu | Theses on a related topic

8.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR | Theses on a related topic

9.
Felšőci, Marián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

10.
Jakubcová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Stochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

11.
Kasalová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Automobil: Zvířata | Theses on a related topic

12.
Kováčová, Ingrid
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Postupy pro dosažení srovnatelnosti bazálních charakteristik vlastních dat s publikovanými výsledky studií | Theses on a related topic

13.
Miklík, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: AHEAD - pilotní registr akutního srdečního selhání | Theses on a related topic

14.
Miklíková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine / Cardiology
Dissertation defense: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

15.
Neuvirtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Epidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu) | Theses on a related topic

16.
Nezhybová, Veronika maiden name: Michálková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Advanced Master's thesis defense: Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové | Theses on a related topic

17.
Ngo, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů | Theses on a related topic

18.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Komorbiditní indexy a jejich výpočet z administrativních dat zdravotnických zařízení | Theses on a related topic

19.
Rymešová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix) | Theses on a related topic

20.
Sepši, Milan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Srovnání stratifikačních postupů k určení rizika náhlé srdeční smrti u nemocných po infarktu myokardu | Theses on a related topic

21.
Skládal, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Klinická a srovnávací studie implantátů PC.CP. a DHS při ošetření trochanterických zlomenin | Theses on a related topic

22.
Šedová, Petra maiden name: Kofroňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice | Theses on a related topic

23.
Štípal, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Význam stanovení natriuretických peptidů a srdečních troponinů u pacientů s akutní dekompenzací chronickéhno systolického srdečního selhání | Theses on a related topic

24.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validace | Theses on a related topic

25.
Bartošková, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Struktura a život obyvatel Strážnicka v letech 1918 - 1938 | Theses on a related topic

26.
Bednářová, Zdenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Retrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzduší

27.
Belisová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: 3D buněčné kultury pro studium normálního vývoje a nádorů plic | Theses on a related topic

28.
Čápková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Časový vývoj regionálních trendů onkologických onemocnění v České republice | Theses on a related topic

29.
Dufek, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Role zánětlivých faktorů v patogenezi idiopatické Parkinsonovy choroby | Theses on a related topic

30.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

31.
Filipczyková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Pozitivní aspekty vyplývající z konfrontace s vlastní smrtelností | Theses on a related topic

32.
Fuchsová, Iva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Poruchy příjmu potravy | Theses on a related topic

33.
Gelnarová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Prediktivní odhady incidence a prevalence nádorových onemocnění na populační úrovni | Theses on a related topic

34.
Gerbocová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Výskyt a význam korekce heterofórií u malých refrakčních vad | Theses on a related topic

35.
Girglová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj grafomotoriky u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku - návrh stimulačního programu a pracovních listů | Theses on a related topic

36.
Girglová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Komparace grafomotorických schopností a dovedností mezi dětmi předškolního věku | Theses on a related topic

37.
Gorecká, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Music, Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: K pojetí časovosti u M. Heideggera a H.-G. Gadamera | Theses on a related topic

38.
Grummich, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Náboženství jako společenský výkladový systém ne/smrtelnosti | Theses on a related topic

39.
Himmerová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Mezipohlavní rozdíly v lidské mortalitě | Theses on a related topic

40.
Honsnejmanová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Nemoci v Evropě na počátku 21. století: regionálně-geografická analýza. | Theses on a related topic

41.
Horáková, Bohuna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Poruchy příjmu potravy - mentální bulimie | Theses on a related topic

42.
Hrabala, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji | Theses on a related topic

43.
Chodurová, Pavlína maiden name: Žůrková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Aktivační mutace v EGFR genu u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem - NSCLC a význam jejich stanovení pro cílenou léčbu inhibitory tyrozinkináz | Theses on a related topic

44.
Chrastina, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky) | Theses on a related topic

45.
Illa, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Vliv výživového stavu na toleranci a výsledek léčby bronchogenního karcinomu | Theses on a related topic

46.
Izsófová, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Scintigrafie skeletu u pacientů s tumorem plic | Theses on a related topic

47.
Jakubcová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selhání | Theses on a related topic

48.
Jakubíková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Prognostický význam promotorového polymorfismu matrix metaloproteinázy-1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu | Theses on a related topic

49.
Jedlinská, Miluše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Fall and Mortality in the Fiction of J. R. R. Tolkien | Theses on a related topic

50.
Kadlec, Bohdan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem | Theses on a related topic