Theses on a related topic (having the same keywords):

oxid uhlicity, pruhledny nastavec, water immersion, kolorektalni karcinom, colorectal cancer, colonoscopy, carbon dioxide, vodni imerze, kolonoskopie, cap

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bučková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Stanovení přesnosti kolonické kapslové endoskopie pro detekci kolorektálních neoplazií | Theses on a related topic Display description

2.
Vojancová, Jiřina maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

3.
Mikoviny Kajzrlíková, Ivana maiden name: Kajzrlíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defence: Význam a efektivita dispenzární péče o příbuzné nemocných s kolorektálními neopláziemi | Theses on a related topic

4.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Bayesovské mapování nemocí pro hodnocení zátěže populace zhoubnými nádory | Theses on a related topic

5.
Bíbrová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Význam ztráty chromozomu Y z hlediska zvýšeného rizika onemocnění a mortality u stárnoucích mužů | Theses on a related topic

6.
Bielová, Monika maiden name: Bednářová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Vliv stravovacích návyků na riziko rozvoje nádorů tlustého střeva a konečníku | Theses on a related topic

7.
Bischofová, Svatava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Primární prevence kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

8.
Bischofová, Svatava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Vybrané rizikové faktory životního stylu ve vztahu k nádorovému onemocnění tlustého střeva a konečníku | Theses on a related topic

9.
Bláhová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Příprava pacienta ke kolonoskopii | Theses on a related topic

10.
Buchtová, Kateřina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Trávicí soustava | Theses on a related topic

11.
Dianová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Korelace imunitních markerů nádoru se složením střevního mikrobiomu u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

12.
Dzurňaková, Bianka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Translation and Interpreting / French-language Translation, German-language Translation
Master's thesis defence: "2050 : La France sans carbone" et "L’innocence du carbone : L’effet de serre remis en question". Traduction et analyse contrastive | Theses on a related topic

13.
Halámková, Jana maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defence: Klinický význam plazminogen aktivátor systému u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

14.
Henzlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha cílových molekul miRNA v biologii solidních nádorů a hematologických malignit | Theses on a related topic

15.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

16.
Chaloupková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Půdní CO2: heterotrofní respirace | Theses on a related topic

17.
Jamárik, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Korelace klinických proměnných se složením střevního mikrobiomu u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

18.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

19.
Kaláčová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů před kolonoskopickým vyšetřením | Theses on a related topic

20.
Kazdová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Střevní mikrobiom a kolorektální karcinom | Theses on a related topic

21.
Kleinová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Význam mikroRNA u nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

22.
Klemešová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalytic / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalyst
Master's thesis defence: Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

23.
Klimková, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Postoj veřejnosti ke screeningové kolonoskopii | Theses on a related topic

24.
Kotryová, Jiřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR | Theses on a related topic

25.
Kovalčíková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Hodnocení kvality onkologické péče s využitím dat z nemocniční klinické praxe | Theses on a related topic

26.
Krajíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Vztah ekonomie, ekologie a ekologismu | Theses on a related topic

27.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

28.
Manoušková, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Kolorektální karcinom - prevence a léčba | Theses on a related topic

29.
Menšíková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Epidemiologie kolorektálního karcinomu u mladších osob v České republice | Theses on a related topic

30.
Ngo, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Indikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

31.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II. | Theses on a related topic

32.
Pelcová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Senior a prevence kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

33.
Pelechová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Globiny v živočišné říši | Theses on a related topic

34.
Pešák, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Produkce CO2 v technogenních půdách na haldě Oslavany | Theses on a related topic

35.
Pracný, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Hydrogeochemistry of dripwaters in selected caves of Moravian Karst | Theses on a related topic

36.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) | Theses on a related topic

37.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

38.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění | Theses on a related topic

39.
Rybářová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Změny hodnot pH povrchových vod v důsledku kolísání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře | Theses on a related topic

40.
Solanská, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Administrative Geology, Geology
Bachelor's thesis defence: Dynamika výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a vodou v závislosti na pH vody | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dynamika výměny oxidu uhličitého mezi atmosférou a vodou v závislosti na pH vody | Theses on a related topic

41.
Sýsová, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Život s Crohnovou chorobou | Theses on a related topic

42.
Šenkýřová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fyziologie dýchání– mechanismy adaptací na nedostatek kyslíku u obratlovců | Theses on a related topic

43.
Špéra, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defence: Analyzátory plynů | Theses on a related topic

44.
Štrosová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Identifikace významných událostí v průběhu hospitalizace na základě administrativních dat o poskytnuté péči | Theses on a related topic

45.
Šviráková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Bakterie a nádory | Theses on a related topic

46.
Vilmanová, Sára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Exosomy jako potenciální zdroj neinvazivních biomarkerů pro diagnostiku kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

47.
Vodák, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defence: Role ekonomie v teorii globálního oteplování | Theses on a related topic

48.
Vyhňáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Využití cirkulujících mikroRNA pro neinvazivní časnou diagnostiku kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

49.
Vychytilová, Petra maiden name: Faltejsková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

50.
Vychytilová, Petra maiden name: Faltejsková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defence: Studium mikroRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic