Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence, sebeposkozovani, perceived parenting style, self-mutilation, vnimany vychovny styl rodicu, self-harm

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Smutná, Věra maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Specifické poruchy učení jako determinující faktor sebehodnocení dětí | Theses on a related topic Display description

502.
Souralová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Vliv poruch emocí a chování na seberealizaci dospívajícího jedince | Theses on a related topic

503.
Stachová, Libuše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Volný čas a životní styl žáků II. stupně základní školy v Poličce | Theses on a related topic

504.
Staňková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Mléčné výrobky ve výživě adolescentů | Theses on a related topic

505.
Stanoev, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Sociálně-pedagogické aspekty drogových kariér: Cesta k závislosti a zpět | Theses on a related topic

506.
Starečková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rizikové faktory (zne)užívání návykových látek u dospívajících | Theses on a related topic

507.
Starý, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Komparační studie středoškolské populace v jeho životním stylu | Theses on a related topic

508.
Stehlík, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Depresivita v adolescenci a vliv aktivit na počítači | Theses on a related topic

509.
Steinhäusel, Alan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hraní počítačových her a rizikové chování v adolescenci | Theses on a related topic

510.
Stejskalová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Rodičovské přijetí a prožívání osamělosti u adolescentů | Theses on a related topic

511.
Stellarová, Apolena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Tuky taky - intervenční projekt | Theses on a related topic

512.
Strádalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Předprofesní příprava romských žáků | Theses on a related topic

513.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů

514.
Středová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociální inteligence, sociální kompetence, sociální dovednosti a komunikace u lidí s různými formami disociálního chování v societách adolescentů | Theses on a related topic

515.
Sudová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnocení vlastního chování v sociálních situacích u adolescentů | Theses on a related topic

516.
Sumová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Hodnoty dnešní společnosti, kritika vs. pozitivní pohled, autorita vs. realita | Theses on a related topic

517.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sociální síť jako nové prostředí v průběhu socializace adolescentů | Theses on a related topic

518.
Svobodová, Ilona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kvalita života adolescentů | Theses on a related topic

519.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Motivace volby povolání žáků 9. tříd základních škol | Theses on a related topic

520.
Svobodová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Female Body in Selected Novels by Margaret Atwood | Theses on a related topic

521.
Svozilová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými osobnostními charakteristikami adolescentů | Theses on a related topic

522.
Sychra, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Postoje žáků středních škol ke sportovně pohybovým aktivitám | Theses on a related topic

523.
Sýkorová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Volnočasové aktivity: Sociální a vývojové aspekty u adolescentů | Theses on a related topic

524.
Šafářová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Přístupy pedagogů k žákům se specifickými poruchami učení na středních školách | Theses on a related topic

525.
Šebelová, Renata
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Subjektivně vnímaná autonomie u dospívajících pocházejících ze sociálně znevýhodňujících podmínek | Theses on a related topic

526.
Šebesta, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Vliv výukového programu sexuální výchovy na žáky druhého stupně ZŠ | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vliv výukového programu sexuální výchovy na žáky druhého stupně ZŠ | Theses on a related topic

527.
Šenkeříková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Proč vybrat Katolický domov studujících? Kritéria napomáhající rodičům a studentům ve výběru domova mládeže | Theses on a related topic

528.
Ševečková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vnímání vlastního těla a sebehodnocení u mladých žen | Theses on a related topic

529.
Šidlejová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzájemný vztah jednotlivých složek hardiness a self-efficacy k vybraným charakteristikám osobnosti dospívajících jedinců z dětských domovů | Theses on a related topic

530.
Šimková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Výchovné postupy v rodinách adolescentů | Theses on a related topic

531.
Šímová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Uspokojování potřeb adolescentů žijících v romské osadě | Theses on a related topic

532.
Šinko, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání reedukačního procesu u chlapců s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou | Theses on a related topic

533.
Šíp, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role perfekcionismu a vybraných osobnostních charakteristik v kontextu subjektivně vnímané míry přetrénování v týmových sportech | Theses on a related topic

534.
Širůček, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Sociální kompetence dospívajících:role kognitivních dispozic a vztahového kontextu | Theses on a related topic

535.
Širůčková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Developmental Psychology
Dissertation defense: Psychosociální souvislosti rizikového chování v adolescenci: role vrstevnických a rodinných vztahů | Theses on a related topic

536.
Škrampalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi některými osobnostními charakteristikami žáků/studentů a jejich styly učení | Theses on a related topic

537.
Škrášková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Analýza života na facebooku - případová studie | Theses on a related topic

538.
Škromachová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika zneužívání návykových látek na středních školách | Theses on a related topic

539.
Škrov, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Hodnotová orientace mladistvých delikventů | Theses on a related topic

540.
Šmejkalová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv osobnostních determinant na sociometrickou pozici ve školní třídě adolescentů | Theses on a related topic

541.
Šmoldasová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Dítě, jako nepřímá oběť domácího násilí v kontextu sociálně patologických jevů | Theses on a related topic

542.
Špoková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Utváření identity a kariérová výchova žáků 8. a 9. tříd ZŠ. Analýza zkušenosti se zážitkovým programem | Theses on a related topic

543.
Šťastná, Ivona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza časopisů Bravo a Popcorn optikou gender

544.
Štenclová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Životní situace adolescentů | Theses on a related topic

545.
Štenclová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Intervenční prvky ve videohrách se zaměřením na adolescenty v riziku poruch chování | Theses on a related topic

546.
Štěpánková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Sebehodnocení v adolescenci: role výchovy a zvládacích strategií adolescentů | Theses on a related topic

547.
Štěpánková, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu | Theses on a related topic

548.
Štěpánová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychosociální charakteristiky českých adolescentů: Srovnání 4 kohort | Theses on a related topic

549.
Štosková, Romana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vliv rodinného prostředí a výchovy na kriminalitu mládeže

550.
Štosová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv rizikových faktorů na nespokojenost s tělem u adolescentních dívek: souvislost s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic