Theses on a related topic (having the same keywords):

benchmark price, excesivni cena, ekonomicka hodnota, predatorska cena, recoupment, zneuziti dominantniho postaveni, vice ekonomicky pristup, krizove subvence.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic Display description

2.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty zakázaných monopolních praktik | Theses on a related topic

3.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu | Theses on a related topic

4.
Chini, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: "Více ekonomický přístup" v soutěžních rozhodnutích českých soudů | Theses on a related topic

5.
Kapičková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Případy zneužití dominantního postavení v České republice | Theses on a related topic

6.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic

7.
Brabec, Leoš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Teorie a praxe protimonopolní politiky v ČR | Theses on a related topic

8.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

9.
Dostál, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Ekonomická hodnota dobrovolnictví (při mimořádných událostech) | Theses on a related topic

10.
Egerle, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Případy exkluzivního jednání | Theses on a related topic

11.
Hašová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi ÚOHS a v judikatuře tuzemské i zahraniční | Theses on a related topic

12.
Havlačková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konkurence na maloobchodním trhu s potravinami v EU | Theses on a related topic

13.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

14.
Javůrková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Znaky monopolního chování u integrovaných dopravních systémů | Theses on a related topic

15.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

16.
Klusoň, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Posuzování případů predátorských cen | Theses on a related topic

17.
Konopiská, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vykořisťovatelské a vylučovací zneužití dominantního postavení v evropském a a českém soutěžním právu | Theses on a related topic

18.
Kosíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v judikatuře ESD | Theses on a related topic

19.
Kubeša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

20.
Lupačová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva a její vliv v ČR | Theses on a related topic

21.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při ochraně hospodářské soutěže na oligopolním trhu | Theses on a related topic

22.
Minárik, Marián
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination | Theses on a related topic

23.
Mrázek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Návrh konkrétního modelového Programu dodržování soutěžního (antimonopolního) práva v obchodní společnosti (Compliance) | Theses on a related topic

24.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Ekonomická hodnota dobrovolnictví v hospicové péči | Theses on a related topic

25.
Novotná, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

26.
Ohlídal, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Predátorské ceny v soutěžním právu | Theses on a related topic

27.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

28.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

29.
Swiech, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace práva proti zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

30.
Šamánek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží | Theses on a related topic

31.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic

32.
Šmídová, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Ekonomická hodnota dobrovolnictví: aplikační možnosti konkrétní metody ve vybrané neziskové organizaci | Theses on a related topic

33.
Špačková, Zuzana maiden name: Berná
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza efektivity ochrany hospodářské soutěže v EU | Theses on a related topic

34.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Soutěžitelé v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

35.
Vášová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Virtuální dobrovolnictví | Theses on a related topic

36.
Vaverková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

37.
Vejtasa, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Big Data and Competition Law | Theses on a related topic

38.
Zbranková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Economic Policy / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže na telekomunikačním trhu | Theses on a related topic

39.
Žák, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dominantní postavení a jeho zneužití - teoretická východiska a vývoj právní úpravy | Theses on a related topic