CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

quaternary, brno dam, magnetic susceptibility, granularity analysis., kvarter, brnenska prehrada, lithofacies, litofacie, magneticka susceptibilita, zrnitostni analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blaško, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické studium vrtných jader na podzemním zásobníku plynu Lobodice | Theses on a related topic Display description

2.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Sustainable Development)
Bachelor's thesis defense: Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice | Theses on a related topic

3.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny | Theses on a related topic

4.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

5.
Holuša, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace | Theses on a related topic

6.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimenty spodního badenu v oblasti Oslavan | Theses on a related topic

7.
Hudečková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Analýza usazenin na strážnických branách | Theses on a related topic

8.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stavba kambrických vulkanitů barrandienu na vybraných lokalitách | Theses on a related topic

9.
Kolářová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma | Theses on a related topic

10.
Kubeš, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická susceptibilita granitoidních hornin východní části brněnského masivu a její příčiny. | Theses on a related topic

11.
Musilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena na území jihovýchodně od obce Veverská Bítýška | Theses on a related topic

12.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

13.
Říha, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria | Theses on a related topic

14.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska | Theses on a related topic

15.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena Podkomorských lesů | Theses on a related topic

16.
Šebelová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Konodontové biofacie a litofacie svrchnofamenských karbonátů na Moravě | Theses on a related topic

17.
Šimíček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska | Theses on a related topic

18.
Vodička, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Ultrabazika ve svrateckém krystaliniku a jejich fyzikální vlastnosti | Theses on a related topic

19.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic

20.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Faciální studium račických a lulečských slepenců | Theses on a related topic

21.
Bobula, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sladkovodní karbonáty Zapadních Karpat a jejich výskyt na lokalitě Santovka | Theses on a related topic

22.
Čejka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Fyzikálně-chemické vlastnosti jezerních sedimentů jezera Anonima, ostrov Vega, Antarktida | Theses on a related topic

23.
Čejka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Srovnání vývoje severu a jihu – holocenní abiotická paleolimnologie Vysoké Arktidy a Přímořské Antarktidy | Theses on a related topic

24.
Daňková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Detainí gammaspektrometrie neogenních sedimentů vybraných vrtů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

25.
Dočekalová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Reprodukce ryb vodní nádrže během extremní manipulace | Theses on a related topic

26.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Litofaciální studium neogenních sedimentů na lokalitě Stošíkovice | Theses on a related topic

27.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické vyhodnocení spodnobadenských pelitů ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

28.
Dvořáková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické zhodnocení vybraných kvartérních sedimentů z prostoru hradiště Pohansko | Theses on a related topic

29.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Geologické a petrografické výzkumy na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice u Znojma se zřetelem na kvartérní sedimenty | Theses on a related topic

30.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: geologický a petrografický výzkum na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice se zřetelem na kvartérní sedimenty | Theses on a related topic

31.
Gazdová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Litofaciální studium neogenních sedimentů na lokalitě Oleksovice | Theses on a related topic

32.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

33.
Harásek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Vegetace v okolí západní části Brněnské přehrady | Theses on a related topic

34.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních sedimentů na lokalitě Brno-Obřany | Theses on a related topic

35.
Hrozová, Naděžda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické zpracování neogenních sedimentů ve vrtu Ptení | Theses on a related topic

36.
Janda, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Magnetická kritéria aromaticity C6H6 izomerů | Theses on a related topic

37.
Kedrová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bryozoa z terciérních silicitů na Moravě | Theses on a related topic

38.
Mandlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Facie a gamaspektrometrická charakteristika vybraných profilů perucko-korycanského souvrství, Česká křídová pánev. | Theses on a related topic

39.
Marek, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Statečné Kníničky, zmizelý i pokračující život obce | Theses on a related topic

40.
Matějíček, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problémy ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

41.
Matiášová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Bazální devonská klastika v geologickém vývoji Velkého Kosíře | Theses on a related topic

42.
Neuman, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vztah mezi susceptibilitou, chemickým a mineralogickým složením Fe rud. | Theses on a related topic

43.
Novotná, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Počítačové modelování znečistění v přírodě s využitím Maple | Theses on a related topic

44.
Peterková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology and Geology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Geomorfologické problémy okolí Brněnské přehrady

45.
Petríková, Ľubomíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické zhodnocení kvartérních sedimentů na lokalitě Čučice | Theses on a related topic

46.
Polloczková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Osteologické studium savčí makrofauny z říčních teras Ostrožské Nové Vsi | Theses on a related topic

47.
Potocká, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentologické zhodnocení neogenních a kvartérních sedimentů na lokalitě Křepice | Theses on a related topic

48.
Riegl, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chemostratigrafie sedimentů jihovýchodního okraje české křídové pánve | Theses on a related topic

49.
Ružička, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic

50.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit severní části Frýdlantského výběžku | Theses on a related topic