Theses on a related topic (having the same keywords):

transport polycyclic aromatic hydrocarbons, uptake by vegetation, polycyklicke aromaticke uhlovodiky, prijem vegetaci, translocation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ambrosová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředí | Theses on a related topic Display description

2.
Bartoš, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv transmembránových proteinů na průchod peptidů přes fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

3.
Basu, Amrita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Modern mammalian in vitro models for toxicological research | Theses on a related topic

4.
Beníšek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů | Theses on a related topic

5.
Bielská, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantů | Theses on a related topic

6.
Böhmová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj grafomotoriky předškolních dětí s Downovým syndromem | Theses on a related topic

7.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy | Theses on a related topic

8.
Brožek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Translokace amfifilních peptidů přes fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

9.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Extrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME | Theses on a related topic

10.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší | Theses on a related topic

11.
Čáp, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a vývoj vyšších rostlin | Theses on a related topic

12.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Dítě s Downovým syndromem | Theses on a related topic

13.
Ďurč, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

14.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismy | Theses on a related topic

15.
Holá, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role chromozomových přestaveb na speciaci | Theses on a related topic

16.
Huščavová, Ema
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Analýza CYP1-dependentního metabolismu pomocí hyperspektrálního cytometru | Theses on a related topic

17.
Chropeňová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí. | Theses on a related topic

18.
Chytková, Naďa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Lagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší | Theses on a related topic

19.
Janíčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace rozptylového modelu na oblast Liberecka | Theses on a related topic

20.
Kabátková, Markéta maiden name: Richterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace exprese konexinů v jaterních buňkách prostřednictvím ligandů Ah receptoru | Theses on a related topic

21.
Kinclová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce ligandů Ah receptoru a zánětlivých faktorů v regulaci exprese a aktivity vybraných enzymů | Theses on a related topic

22.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch | Theses on a related topic

23.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

24.
Komínková, Kateřina maiden name: Hošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Určování zdrojů persistentních organických polutantů | Theses on a related topic

25.
Kosková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech. | Theses on a related topic

26.
Kozáková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

27.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití techniky SPME při analýze vodných vzorků | Theses on a related topic

28.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí. | Theses on a related topic

29.
Landlová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Detailní charakterizace atmosférických částic | Theses on a related topic

30.
Maša, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod | Theses on a related topic

31.
Minaříková, Michaela maiden name: Belháčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Měření koncentrace POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování | Theses on a related topic

32.
Mlčáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii | Theses on a related topic

33.
Oráčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Vyšetření chromozomálních poruch spermií a preimplantačních embryí metodou fluorescenční in situ hybridizace | Theses on a related topic

34.
Pálková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů toxicity polyaromatických uhlovodíků přítomných v sedimentech | Theses on a related topic

35.
Pokladník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzduší | Theses on a related topic

36.
Prokeš, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Vývoj nových technik pasivního vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí - kalibrační studie | Theses on a related topic

37.
Romanský, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty | Theses on a related topic

38.
Řezník, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Oxidativní stres a adaptační odpovědi v jaterních epiteliálních buňkách exponovaných aromatickými kontaminaty prostředí | Theses on a related topic

39.
Sáňka, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Modelování a vizualizace environmentálních dat v prostoru a čase s využitím GIS | Theses on a related topic

40.
Smejkal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Půdní geochemie vybraných organických polutantů na mapovém listu Brno sever | Theses on a related topic

41.
Smutný, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Nové metody detekce poškození buněčné DNA | Theses on a related topic

42.
Straňáková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Endokrinně disruptivní působení polycyklických aromatických uhlovodíků | Theses on a related topic

43.
Strapáčová, Simona maiden name: Krčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biotransformační enzymy a apoptóza v plicních buněčných modelech | Theses on a related topic

44.
Suchý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology
Master's thesis defence: Deregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhou | Theses on a related topic

45.
Šindlerová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Genotoxické a negenotoxické působení polycyklických aromatických uhlovodíků na oválné jaterní buňky in vitro | Theses on a related topic

46.
Šmeringai, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Energetický metabolismus rostlin ve znečištěném životním prostředí - fotosyntéza | Theses on a related topic

47.
Trilecová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí | Theses on a related topic

48.
Tučková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů v systému půda-vzduch | Theses on a related topic

49.
Vanduchová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC | Theses on a related topic

50.
Zapletal, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů | Theses on a related topic