Theses on a related topic (having the same keywords):

dychani jeskyne, cycle of caves, microclimatology of caves, cisarska cave, diurnalni (denni) koncentrace co2, mikroklimatologie jeskyni, jeskynni cyklus, cisarska jeskyne, breathing of cave, diurnal (daily) concentration of co2

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium antropogenních toků CO2 v Císařské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic Display description

2.
Hrnčiar, Matúš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Je růst speleotém v jeskyni ovlivněn venkovním větrem? | Theses on a related topic

3.
Kopperová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv speleoterapie na zimování netopýrů v Císařské jeskyni | Theses on a related topic

4.
Lang, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Císařská jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

5.
Lang, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výměna vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: ovlivnění prostředí Císařské jeskyně (Moravský kras) | Theses on a related topic

6.
Troppová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Císařská jeskyně:Vztah mikroklimatologie a tvorby kondenzační vody ve speleoatmosféře | Theses on a related topic

7.
Troppová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vliv jeskynního mikroklimatu na recentní krasové procesy (Císařské jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

8.
Vávrová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Oscilace v signálu proudění vzduchu v dynamicky ventilované jeskyni | Theses on a related topic

9.
Tlustošová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nestabilita proudění vzduchu v jeskynním systému | Theses on a related topic

10.
Vágner, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Císařská jeskyně: Vztah dynamiky a složení skapových vod. | Theses on a related topic