Theses on a related topic (having the same keywords):

csoil model, clea model. contamination, kontaminace, interpolation, tezke kovy, clea model., idw, kriging, semivariogram, prostorova autokorelace, spatial autocorrelation, interpolace, model r. l. hougha, heavy metals

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hegerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy | Theses on a related topic Display description

2.
Masner, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Přístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocích | Theses on a related topic

3.
Zezula, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Bachelor's thesis defence: Využití metod geoinformatiky k interpolaci polí atmosferických srážek

4.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv kovů na biochemii zelených řas | Theses on a related topic

5.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

6.
Fasurová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Vizualizace výškopisného modelu vybraného území Jeseníků | Theses on a related topic

7.
Fikarová, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defence: Polynomiální interpolace | Theses on a related topic

8.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy | Theses on a related topic

9.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

10.
Gažová, Natália
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defence: Aproximace trigonometrickými polynomy | Theses on a related topic

11.
Glosová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetace | Theses on a related topic

12.
Glosová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Prostorová struktura přirozené lesní vegetace určená na základě zonální klasifikace lesů České republiky | Theses on a related topic

13.
Goldmann, Radan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Pseudomonas putida CCM 4307 a jejich růst

14.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Pseudomonas putida - růst a produkce metalothioneinu v přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

15.
Hanžlová, Kateřina maiden name: Píchová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Vícerozměrné splajny | Theses on a related topic

16.
Heriban, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defence: Numerické výpočty v SAGE | Theses on a related topic

17.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Využití přirozených mokřadních systémů k dočištění důlních vod | Theses on a related topic

18.
Jefremova, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin | Theses on a related topic

19.
Ježíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích | Theses on a related topic

20.
Kevický, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Social geography and regional development / Social geography and regional development
Master's thesis defence: Geografické rozložení podpory populistické radikální pravice v Česku a na Slovensku | Theses on a related topic

21.
Kitnerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Kompozitní, či kontextuální faktory? Explorativní prostorová analýza české volební soutěže 2013 | Theses on a related topic

22.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic

23.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie | Theses on a related topic

24.
Kyselová, Ina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Metodické aspekty měření struktury ekologického prostoru ptačích společenstev | Theses on a related topic

25.
Langer, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Sustainable Development
Bachelor's thesis defence: Rozdíly v charakteru využití země v krajích ČR - využití metod prostorové autokorelace | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozdíly v charakteru využití země v krajích ČR - využití metod prostorové autokorelace | Theses on a related topic

26.
Láska, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defence: Interpolační vzorce | Theses on a related topic

27.
Maškarinec, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defence: Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA) | Theses on a related topic

28.
Nečas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem v dynamických experimentech | Theses on a related topic

29.
Neuman, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Denní oscilace hydrogeochemických parametrů v povrchových tocích | Theses on a related topic

30.
Neuman, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Denní oscilace hydrogeochemických parametrů v povrchových tocích | Theses on a related topic

31.
Pastuchová, Alena maiden name: Polášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Advanced Master's thesis defence: Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA | Theses on a related topic

32.
Persaň, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze gastroodpadu bráněnkou Hermetia illucense | Theses on a related topic

33.
Pešák, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pedologické poměry vybraných regionů Oslavanska | Theses on a related topic

34.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defence: Studium a příprava vodních filtrů na bázi chitosanu pro odstraňování těžkých kovů | Theses on a related topic

35.
Selingerová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Interaktivní nástroje pro výuku numerických metod | Theses on a related topic

36.
Strnadová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Využití archea v bioremediačních procesech | Theses on a related topic

37.
Suchánková, Markéta maiden name: Fojciková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Analýzy fyziologických procesů v lišejnících a jejich aplikace pro monitoring životního prostředí | Theses on a related topic

38.
Sychra, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Hydrobiology
Dissertation defence: Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí | Theses on a related topic

39.
Šíma, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj přírodního geologického prostředí po uzavření a remediaci dolu Zlaté Hory-západ | Theses on a related topic

40.
Tomečková, Zora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Biodostupnost a mobilita toxických kovů v půdách a sedimentech | Theses on a related topic

41.
Trnková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí | Theses on a related topic

42.
Ušelová, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Geochemický vývoj mokřadního systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

43.
Vašinka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Libavá | Theses on a related topic

44.
Viktorinová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Geochemická charakteristika dnových sedimentů zlínské oblasti | Theses on a related topic

45.
Viktorinová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie dnových sedimentů vodotečí zlínské oblasti a jejich vliv na migrační schopnosti anorganických kontaminantů | Theses on a related topic

46.
Vöröš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Distribuce těžkých kovů v půdách jihovýchodní části Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

47.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

48.
Alijagić, Jasminka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Distribuce chemických prvků v oblasti staré hutnické výroby Zenica (Střední Bosna) | Theses on a related topic

49.
Ambrosová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředí | Theses on a related topic

50.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic