Theses on a related topic (having the same keywords):

petrologie, ultrapotassic rocks, petrology, durbachite, ultradraselne horniny, durbachit, geochemistry, geochemie, radioactivity, radioaktivita bohemian massif, cesky masiv

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid? | Theses on a related topic Display description

2.
Breiter, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu | Theses on a related topic

3.
Bažantová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrologická interpretace geofyzikálně identifikovaných nehomogenit třebíčského plutonu | Theses on a related topic

4.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic

5.
Bumba, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Geomorfologická analýza vybraného území třebíčského masivu | Theses on a related topic

6.
Forejtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry povodí Anenského potoka na lokalitě Košetice | Theses on a related topic

7.
Hrubá, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Petrologická charakteristika kamenných nádob a dalších předmětů nalezených při výzkumu zádušního chrámu panovníka Neferefrea

8.
Hrubá, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea a její srovnání s materiály užívanými v 5. dynastii Staré říše | Theses on a related topic

9.
Charvát, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Inženýrskogeologická rajonizace skalních výchozů pro rozšíření D1 v okolí viaduktu ve Velkém Meziříčí | Theses on a related topic

10.
Juranová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika "dioritů" severního výběžku třebíčského pluton | Theses on a related topic

11.
Kan, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Karbonatizace durbachitů podél třebíčského zlomu jako odraz cirkulace fluid. | Theses on a related topic

12.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

13.
Kujalová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj zvětralinového pokryvu na uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

14.
Melcherová, Radana maiden name: Kureková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Charakteristika bazaltů,alkalických bazaltů a andezitů a jejich uplatnění v technologii asfaltobetonů | Theses on a related topic

15.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

16.
Patzel, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště durbachitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

17.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech | Theses on a related topic

18.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod uranového ložiska Rožná | Theses on a related topic

19.
Seifertová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie vod rosicko-oslavanské uhelné pánve | Theses on a related topic

20.
Seifertová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vliv nulmocného nanoželeza na geochemické vlastnosti bentonitu | Theses on a related topic

21.
Soukup, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště migmatitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

22.
Švecová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje obsidiánu ve střední Evropě a možnosti jejich odlišování | Theses on a related topic

23.
Švehla, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinové porušení třebíčského masivu | Theses on a related topic

24.
Tripal, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum environmentální zátěže vybraných půdních profilů v jz. okolí Brna (Rosicko-Oslavansko) | Theses on a related topic

25.
Víšek, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Petrologické studium exotických valounů krystalinika z glacigenních sedimentů v širší oblasti Frýdlantského výběžku a Hrubého Jeseníku

26.
Zemanová, Beata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické modelování mobility uranu v podmínkách uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

27.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu | Theses on a related topic

28.
Alijagić, Jasminka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Geology for Multi-Branches Study, Chemistry for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Influence of abandoned ironworks on the environment in Bosnia and Herzegovina and Slovenia | Theses on a related topic

29.
Ambrož, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj důlních vod na uranovém dole Rožná | Theses on a related topic

30.
António, Narciso
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zdroje PGE mineralizace v Africe a vybrané výskyty v Českém masívu | Theses on a related topic

31.
Bednařík, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Fluviální sedimenty a jejich inženýrskogeologické charakteristiky v městě Brně | Theses on a related topic

32.
Blaško, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Korelace přirozené seismicity východního okraje Českého masivu s dalšími vybranými geologickými fenomény | Theses on a related topic

33.
Dobešová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení geochemie podzemních vod na lokalitě Hájek u Karlových Varů | Theses on a related topic

34.
Doleželová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Odkaliště sypkých průmyslových odpadů jako specifický druh ekologických zátěží | Theses on a related topic

35.
Goldbach, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu | Theses on a related topic

36.
Gricová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Petrologické vyhodnocení vybraných prospekčních vrtů na ropu a zemní plyn | Theses on a related topic

37.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech | Theses on a related topic

38.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah četnosti a magnituda seismických jevů v sv. části Českého masivu | Theses on a related topic

39.
Holomková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Radon a životní prostředí | Theses on a related topic

40.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu | Theses on a related topic

41.
Cholevová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / English Language and Literature, Geology for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geochemie nerozpustných zbytků vápenců líšeňského souvrství v Moravském krasu | Theses on a related topic

42.
Issaoui, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava | Theses on a related topic

43.
Janíčková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana zdraví člověka před ionizujícím a neionizujícím zářením | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana zdraví člověka před ionizujícím a neionizujícím zářením | Theses on a related topic

44.
Jarolím, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj důlních vod v OKD, a.s., Důl Lazy | Theses on a related topic

45.
Jonák, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Inovace praktické úlohy: Měření objemové aktivity přeměnových produktů(222Rn) v ovzduší. | Theses on a related topic

46.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

47.
Kremzová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Reinterpretace názorů na vznik ložisek uranu v českém masivu | Theses on a related topic

48.
Krmíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů | Theses on a related topic

49.
Krmíčková, Simona maiden name: Kuboušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vývoj izotopů Pb ve svrchním plášti Českého masivu | Theses on a related topic

50.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika | Theses on a related topic