Theses on a related topic (having the same keywords):

double strand breaks, ape1/ref1, genome instability, lidske embryonalni kmenove bunky, ber, hesc, human embryonic stem cell, apurinni/apyrimidinni endonukleaza 1, dsb, oxidativni poskozeni, clustered damage, bazove excizni oprava, ros, base excision repair, dvojretezcove zlomy, nestabilita genomu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hejnová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv dlouhodobé kultivace lidských embryonálních kmenových buněk in vitro na dynamiku opravných mechanizmů DNA a jejich schopnosti udržení genomové integrity | Theses on a related topic Display description

2.
Hejnová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Dynamika oprav DNA u lidských kmenových buněk | Theses on a related topic

3.
Juráková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Reakce na poškození DNA u lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk a vliv této reakce na replikační stres a genomovou (ne)stabilitu | Theses on a related topic

4.
Krutá, Miriama
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Genome instability: A pitfall in hESC s use in regenerative medicine | Theses on a related topic

5.
Raška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Role homologní rekombinace v údržbě genomové stability u dlouhodobě kultivovaných lidských pluripotentních buněk | Theses on a related topic

6.
Barboříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vývoj biochemických testů pro stanovení metabolitů v lidských embryonálních kmenových buňkách | Theses on a related topic

7.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza molekulárních mechanismů podmiňujících reakci lidských embryonálních kmenových buněk na poškození DNA | Theses on a related topic

8.
Bartošová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři Košetice | Theses on a related topic

9.
Beláň, Ondrej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: RAD51 Regulators: Shaping The Filament | Theses on a related topic

10.
Bezděková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha vápenatých iontů v buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic

11.
Binó, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Exprese a aktivita enzymů podílejících se na regulaci redoxního stavu embryonálních buněk během jejich diferenciace | Theses on a related topic

12.
Blejchař, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Obchodní spory EU ve WTO | Theses on a related topic

13.
Bohačiaková, Dáša maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Characterization of molecular changes coupled to differentiation pathway in human embryonic stem cells | Theses on a related topic

14.
Bosáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vývoj nových metod kultivace lidských embryonálních kmenových buněk s využitím chemicky definovaných přídavků do médií | Theses on a related topic

15.
Bosáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Proliferace nediferencovaných lidských embryonálních kmenových buněk v chemicky definovaných médiích | Theses on a related topic

16.
Bosáková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Culture conditions adjust biological features of human embryonic stem cells | Theses on a related topic

17.
Bulánková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genomové nestability indukované absencí telomerázy u Arabidopsis | Theses on a related topic

18.
Drdúlová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Hematopoetické diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

19.
Dubec, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Senzory kyslíku u savců | Theses on a related topic

20.
Elsner, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Přístupy pro diferenciaci embryonálních kmenových buněk do neurální linie | Theses on a related topic

21.
Fedorová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kontrola buněčného cyklu v biologii lidských embryonálních kmenových buněk: role inhibitorů cyklin-dependentních kináz | Theses on a related topic

22.
Fischerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic

23.
Fišerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Spory Evropské unie ve Světové obchodní organizaci | Theses on a related topic

24.
Garlíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Development of artificial tissues for disease modelling - application of tissue engineering methods | Theses on a related topic

25.
Hájková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Studium epigenetických změn u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

26.
Halířová, Monika maiden name: Kempová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk v mikrofluidních systémech | Theses on a related topic

27.
Hluchý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Netelomerické funkce ochranných proteinových komplexů telomer | Theses on a related topic

28.
Jansa, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Divadelní svět Brno v kontextu divadelních festivalů v České republice | Theses on a related topic

29.
Jelínková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv statinů na lidské embryonální kmenové buňky | Theses on a related topic

30.
Jelínková, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: The role of stem cells in development of heart failure associated with Duchenne muscular dystrophy | Theses on a related topic

31.
Jian Bagherpoor, Alireza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: The involvement of non-histone DNA-binding HMGB1 and HMGB2 proteins in human embryonic stem cells and their differentiated derivatives | Theses on a related topic

32.
Kalužová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza přítomnosti a funkce PML tělísek v lidských embryonálních kmenových buňkách | Theses on a related topic

33.
Karásková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy regulující časná stádia vývoje zubu a možnosti realizace těchto procesů in vitro | Theses on a related topic

34.
Karásková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do odontoblastů | Theses on a related topic

35.
Kavanová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Vliv koloidního stříbra na vybrané mechanismy nespecifické imunity | Theses on a related topic

36.
Kohutová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Genómová nestabilita a DNA reparačné mechanizmy u pluripotentných buniek | Theses on a related topic

37.
Konečná, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signálování růstových faktorů v regulacích sebeobnovy a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

38.
Krupka, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace metody řešení sporů v rámci WTO a GATT | Theses on a related topic

39.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Exprese a funkce receptorů smrti u lidských embryonálních kmenových buněk a z nich diferencovaných derivátů | Theses on a related topic

40.
Kubíková, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Pluripotency regulating mechanisms in human embryonic stem cells | Theses on a related topic

41.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Změny v transdukci signálu zprostředkované receptorem gp130 u embryonálních kmenových buněk za modifikovaných oxidačně-redukčních podmínek | Theses on a related topic

42.
Kučerová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální právně filosofické otázky výzkumu lidských embryí | Theses on a related topic

43.
Lebedová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Toxikologické účinky expozice nanočásticemi kovů | Theses on a related topic

44.
Lenárt, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv variability ve vybraných genech zodpovědných za opravu dvojvláknových zlomů DNA na stárnutí | Theses on a related topic

45.
Lukjanov, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Derivace a charakterizace lidských embryonálních kmenových buněk vhodných pro klinické aplikace | Theses on a related topic

46.
Martínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vývoj stabilně transfekovaných buněčných linií lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

47.
Matulka, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kultivace lidských embryonálních kmenových buněk v bezsérových médiích: posouzení fenotypu buněk analýzou exprese markerových genů | Theses on a related topic

48.
Matulka, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vývoj kultivační metody lidských embryonálních kmenových buněk s využitím autologních fibroblastů | Theses on a related topic

49.
Matulka, Kamil
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Signalling pathways in cell fate specification of pluripotent stem cells | Theses on a related topic

50.
Mináriková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Variabilita vybraných povrchových antigenů u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic