Theses on a related topic (having the same keywords):

recentni sedimenty, radiometricka anomalie, recent sediments, radiometric anomalia, uran, uranium, haduvka creek, haduvka, gamaspektrometry, gamaspektrometrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šimonová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometricky výzkum recentnich sedimentů Haduvky | Theses on a related topic Display description

2.
Švejda, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce uranu v třebíčském masivu | Theses on a related topic

3.
Bažantová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrologická interpretace geofyzikálně identifikovaných nehomogenit třebíčského plutonu | Theses on a related topic

4.
Malý, Dušan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika migmatitů v lomu Vicenice | Theses on a related topic

5.
Malý, Dušan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Gamaspektrometrická charakteristika amfibolitů gfoehlské jednotky moldanubika | Theses on a related topic

6.
Neuman, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika bítešské ruly v profilech Bobravy a Bílého potoka | Theses on a related topic

7.
Pavlík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vlivy okolí na přesnost terenních gamaspektrometrických měření. | Theses on a related topic

8.
Pospěchová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná | Theses on a related topic

9.
Šimonová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace uranu v sedimentech říčky Hadůvky | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Migrace uranu v sedimentech říčky Hadůvky | Theses on a related topic

10.
Vitula, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bítešská ortorula-jednoduchá nebo vícefázová intruze? | Theses on a related topic

11.
Bačovská, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická charakteristika letovického krystalinika - metaofiolitoveho komplexu | Theses on a related topic

12.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

13.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektromtrická charakteristika odpadu z upravny uranu dolu Rožná | Theses on a related topic

14.
Císař, Luboš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Uranová ruda: svět, ČR a Dolní Rožinka | Theses on a related topic

15.
Dedič, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vývoj názorů na genezi ložiska uranových rud Rožná | Theses on a related topic

16.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí | Theses on a related topic

17.
Huňadyová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita hornin na vybraných profilech boskovické brázdy | Theses on a related topic

18.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

19.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geneze ložisek uranu ve strážecké oblasti | Theses on a related topic

20.
Jaroš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Korelace U a Zr v hlubších patrech dolu Rožná | Theses on a related topic

21.
Klaška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita magmatických hornin východního okraje lugika | Theses on a related topic

22.
Kujalová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj zvětralinového pokryvu na uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

23.
Kundrát, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování | Theses on a related topic

24.
Majorošová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pilotní posouzení říčních sedimentů toku Jihlavy z pohledu výskytu prvkových anomálií | Theses on a related topic

25.
Matas, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: U-anomalie recentních sedimentů řeky Oslavy | Theses on a related topic

26.
Matas, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chování U, Th, K a Cs v recentních sedimentech řeky Oslavy | Theses on a related topic

27.
Patzel, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště durbachitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

28.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod uranového ložiska Rožná | Theses on a related topic

29.
Peroutková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Environmentální přístupy k postindustriální krajině na území České republiky v komparaci s územím Německa | Theses on a related topic

30.
Skoršepa, Marko
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Gamaspektrometrické mapování jižní části třebíčského masivu | Theses on a related topic

31.
Šebek, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv dovozu uhlí a uranu na energetickou bezpečnost | Theses on a related topic

32.
Šimek, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Geochemický vývoj důlních vod na uzavřeném ložisku Příbram a jeho ekologické dopady

33.
Ušelová, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj mokřadního systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

34.
Vranková, Žaneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Radioaktivita hornin v podloží města Brna | Theses on a related topic

35.
Výravský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Krystalochemie monazitu z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

36.
Žůrková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Sonochemické srážení nerozpustných sloučenin uranu a lanthanoidů | Theses on a related topic

37.
Banaśová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometricka charakteristika mramoru pri západním okraji brunovistulika | Theses on a related topic

38.
Boková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Radioaktivita říčních sedimentů hydrologických zdrojnic hlavních jeskynních systémů Moravského krasu | Theses on a related topic

39.
Daňková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Detainí gammaspektrometrie neogenních sedimentů vybraných vrtů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

40.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Litofaciální studium neogenních sedimentů na lokalitě Stošíkovice | Theses on a related topic

41.
Dostalíková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické vyhodnocení spodnobadenských pelitů ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

42.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace uranu v sedimentech boskovické brázdy | Theses on a related topic

43.
Fekete, Mikuláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geneze uranoveho loziska Jahodná | Theses on a related topic

44.
Fekete, Mikuláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Historie migrace uranu v sedimentech řičky Hadůvky | Theses on a related topic

45.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

46.
Havejová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / History, History
Bachelor's thesis defense: Využívání nesvobodných pracovních síl v místech těžby uranové rudy, zvláště na Příbramsku, v letech 1948-1961 | Theses on a related topic

47.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické studium neogenních sedimentů na lokalitě Brno-Obřany | Theses on a related topic

48.
Hrozová, Naděžda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-petrografické zpracování neogenních sedimentů ve vrtu Ptení | Theses on a related topic

49.
Charvát, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Radiometrické mapování horninového prostředí v oblastech potenciálních úložišť radioaktivních odpadů | Theses on a related topic

50.
Chrást, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze geologických materiálů | Theses on a related topic