Theses on a related topic (having the same keywords):

autorizovany inspektor, certifikat autorizovaneho inspektora, soudni prezkum authorized inspector, abbreviated building permit application process, zkracene stavebni rizeni, spravni rizeni, opravny prostredek, building act 2007, authorized inspector's certificate, remedial instrument, judicial revision, cinnost autorizovaneho inspektora, novy stavebni zakon, authorized inspector's activity, administrative procedure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Přikryl, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Autorizovaný inspektor | Theses on a related topic Display description

2.
Tichý, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Autorizovaný inspektor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Autorizovaný inspektor | Theses on a related topic

3.
Boroš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení autorizovaného inspektora v postupech dle stavebního zákona | Theses on a related topic

4.
Faltýnková, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Autorizovaný inspektor | Theses on a related topic

5.
Vítek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

6.
Bambuch, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání právnických osob | Theses on a related topic

7.
Barták, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Aplikace práva | Theses on a related topic

8.
Bočinská, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Postavení ředitele základní školy v systému veřejné správy | Theses on a related topic

9.
Dostál, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení v režimu stavebního zákona | Theses on a related topic

10.
Drozd, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozkladové řízení | Theses on a related topic

11.
Farlíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (postavení a úkoly jím zajišťované) | Theses on a related topic

12.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty mateřských školek | Theses on a related topic

13.
Fialová, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifika odvolacího řízení dle správního řádu | Theses on a related topic

14.
Hanák, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

15.
Helešic, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Zkrácená řízení ve správním právu trestním | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zkrácená řízení ve správním právu trestním | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zkrácená řízení ve správním právu trestním | Theses on a related topic

16.
Hének, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní úprava poskytování informací o správním řízení | Theses on a related topic

17.
Horák, Otakar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a správní trestání | Theses on a related topic

18.
Hrušková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní památková péče v ČR v postavení dotčeného orgánu | Theses on a related topic

19.
Hubená, Pavla maiden name: Pitzmosová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Postavení vlastníka nemovitosti při procesech prohlašování forem památkové ochrany | Theses on a related topic

20.
Huserová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty povolování užívání staveb | Theses on a related topic

21.
Chromá, Petra maiden name: Dolanová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Trvalý pobyt na ohlašovně obce | Theses on a related topic

22.
Kalianko, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty vybraných správních řízení na úseku ozbrojených sil | Theses on a related topic

23.
Kocián, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukládání a odůvodňování sankcí ve správním právu trestním | Theses on a related topic

24.
Kolouchová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty registrace přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin | Theses on a related topic

25.
Kráčmar, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

26.
Král, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

27.
Krejčířová, Saskie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozklad | Theses on a related topic

28.
Kučera, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

29.
Kučera, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vztah správního orgánu prvního stupně a odvolacího orgánu v rámci odvolacího řízení | Theses on a related topic

30.
Kučera, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v přestupkovém řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v přestupkovém řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v přestupkovém řízení | Theses on a related topic

31.
Liškutinová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

32.
Maďar, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty nahlížení do spisu ve správním řízení | Theses on a related topic

33.
Magrot, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Ochrana nemovitého kulturního dědictví v právní úpravě České republiky a Portugalské republiky | Theses on a related topic

34.
Malacka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vyloučení z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení | Theses on a related topic

35.
Mazák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Procesní postavení soudního znalce ve správním řízení | Theses on a related topic

36.
Menšík, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

37.
Novotná, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Stavební řízení | Theses on a related topic

38.
Otáhalová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Procesní aspekty zrušení údaje o místě trvalého pobytu | Theses on a related topic

39.
Plechingerová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Aktuální trendy a problémy správního řízení v působnosti vybraného správního orgánu | Theses on a related topic

40.
Podzimek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

41.
Pouzar, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kauce uložená dle zákona o silničním provozu jako peněžitá záruka | Theses on a related topic

42.
Puškinová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství | Theses on a related topic

43.
Reichenbachová, Karla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty registrace biocidních přípravků | Theses on a related topic

44.
Roudnická, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Stavební řízení | Theses on a related topic

45.
Roušar, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní režim zařízení k využívání, odstrańování, sběru a výkupu odpadů | Theses on a related topic

46.
Rys, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Specifika správních řízení před katastrálním úřadem | Theses on a related topic

47.
Slováková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a správní trestání | Theses on a related topic

48.
Sluštíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

49.
Stropek, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Autorizovaný inspektor | Theses on a related topic

50.
Svobodová, Hana maiden name: Plašilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic