Theses on a related topic (having the same keywords):

nekala soutez, reklama, srovnavaci reklama, advertising, comparative advertising, nekale obchodni praktiky, unfair competition, unfair commercial practices

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Janků, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama a nekalá soutěž | Theses on a related topic Display description

2.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic

3.
Hrabec, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza rozhodovací praxe Soudního dvora EU v roce 2012 a 2013 v otázkách spadajících do práva proti nekalé soutěže | Theses on a related topic

4.
Matúšů, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v judikatuře vybraných evropských soudů | Theses on a related topic

5.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

6.
Kamenský, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama v českém právním řádu a její aktuální projevy | Theses on a related topic

7.
Maxová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v právu Evropských společenství a v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora | Theses on a related topic

8.
Otrusina, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: K srovnání obecné a konkrétní regulace reklamy | Theses on a related topic

9.
Ptáček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob a právo proti nekalé soutěži

10.
Šlesarik, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v právní úpravě nekalé soutěže | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Změny v právní úpravě nekalé soutěže | Theses on a related topic

11.
Worbisová, Ludmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Úprava reklamy v právu Evropské unie | Theses on a related topic

12.
Antošová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané nekalé obchodní praktiky ve vztahu ke spotřebiteli | Theses on a related topic

13.
Bláhová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama - právní úprava a samoregulace v ČR a SR | Theses on a related topic

14.
Borkovec, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama v rozhodovací praxi českých a evropských soudů | Theses on a related topic

15.
Fabiánek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalosoutěžní praktiky v reklamě | Theses on a related topic

16.
Filipiecová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalosoutěžní reklama a její vliv na spotřebitele | Theses on a related topic

17.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

18.
Hájková, Michelle Carol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama - i bez srovnání? | Theses on a related topic

19.
Haták, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v ČR | Theses on a related topic

20.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Srovnávací reklama | Theses on a related topic

21.
Hubíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama v marketingové praxi (příklady a jejich právní hodnocení) | Theses on a related topic

22.
Janouch, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama v právní úpravě a praxi | Theses on a related topic

23.
Kalabis, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovídá česká úprava srovnávací reklamy textu a duchu evropských směrnic? | Theses on a related topic

24.
Keršnerová, Táňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů | Theses on a related topic

25.
Kozar, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

26.
Kozelková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž a právní prostředky ochrany spotřebitele v současné právní úpravě | Theses on a related topic

27.
Lukešová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic

28.
Měchura, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Klamání spotřebitelů v médiích | Theses on a related topic

29.
Nejedlý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama | Theses on a related topic

30.
Pavlíková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Nekalosoutěžní jednání v reklamě | Theses on a related topic

31.
Priesnitzová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama | Theses on a related topic

32.
Rabasová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

33.
Sobotková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předváděcí akce a ochrana zvláště ohrožených skupin spotřebitelů | Theses on a related topic

34.
Stonawská, Jolana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spotřebitelé a nekalá soutěž | Theses on a related topic

35.
Světnický, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama a její nekalosoutěžní dopady včetně subsidiárního významu generální klauzule | Theses on a related topic

36.
Svoboda, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Reakce spotřebitele na srovnávací reklamu | Theses on a related topic

37.
Šelle, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic

38.
Vajner, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama v soudní praxi | Theses on a related topic

39.
Bielesz, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele | Theses on a related topic

40.
Cyprysová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama | Theses on a related topic

41.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové přístupy k nekalé soutěži + ochrana spotřebitele v německé právní úpravě a judikatuře | Theses on a related topic

42.
Hnilicová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám | Theses on a related topic

43.
Janáková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama a rozbor praktického příkladu | Theses on a related topic

44.
Kozová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a tiskový zákon | Theses on a related topic

45.
Králík, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v oblasti reklamy | Theses on a related topic

46.
Kubizňáková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic

47.
Kvapilová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Dotěrné obtěžování v aktuální judikatuře | Theses on a related topic

48.
Levická, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Klamavá reklama | Theses on a related topic

49.
Machová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Agresivní obchodní praktiky (praktické příklady) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Agresivní obchodní praktiky (praktické příklady) | Theses on a related topic

50.
Perniš, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané klamlivé obchodné praktiky a ich právna úprava | Theses on a related topic