Theses on a related topic (having the same keywords):

fytoremediace, kadmium, detoxifikace, detoxification, len sety, tezke kovy, proteomics, linum usitatissimum, toxicita, toxicity, 2d gel electrophoresis., proteomika, phytoremediation, flax, cadmium, heavy metals, 2d gelova elektroforeza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dumková, Jana maiden name: Kvardová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defence: Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách | Theses on a related topic Display description

2.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

3.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Pseudomonas putida - růst a produkce metalothioneinu v přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

4.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic

5.
Pastuchová, Alena maiden name: Polášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Advanced Master's thesis defence: Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA | Theses on a related topic

6.
Sedlačková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Monitorování indukce fytochelatinů v rostlinné tkáňové kultuře vystavené působení toxických těžkých kovů pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

7.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sporulace vybraných kmenů streptomycet a vazba těžkých kovů | Theses on a related topic

8.
Prochazková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie | Theses on a related topic

9.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

10.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic

11.
Babuliaková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Molekulární podstata vnímání teplotního stresu v rostlinách | Theses on a related topic

12.
Baráková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defence: Odezva vyšších rostlin na kadmium

13.
Baráková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Růstová odezva Matricaria recutita na společné působení kadmia a zinku | Theses on a related topic

14.
Buček, Vít
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení výsledků léčby u pacientek léčených adjuvantní radioterapií pro nádor těla děložního | Theses on a related topic

15.
Csakvaryová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Genotoxické účinky těžkých kovů

16.
Doležalová, Lenka maiden name: Jourová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Bacillus thuringiensis a jeho využití v biologické kontrole hmyzu | Theses on a related topic

17.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defence: Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky | Theses on a related topic

18.
Dreslerová, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Kofein a výživa člověka | Theses on a related topic

19.
Dvořák, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv kovů na biochemii zelených řas | Theses on a related topic

20.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defence: Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches | Theses on a related topic

21.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defence: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

22.
Dymáčková, Radana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Oncology and Hematology / Solid Tumors
Dissertation defence: Akupunktura jako léčebná modalita akutní toxicity v radioterapii nádorů hlavy a krku | Theses on a related topic

23.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestů | Theses on a related topic

24.
Fábry, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defence: Využití mikrovln pro přípravu vzorku v proteomice | Theses on a related topic

25.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defence: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

26.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defence: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

27.
Filipská, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Základní vyhodnocení migrace složek na profilech řeky Moravy | Theses on a related topic

28.
Goldmann, Radan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Pseudomonas putida CCM 4307 a jejich růst

29.
Hardynová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Prostorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci | Theses on a related topic

30.
Havlátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Využití magneziové suplementace v kurativní radioterapii prostaty - dozimetrická a klinická analýza | Theses on a related topic

31.
Havlenová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defence: Akrylamid | Theses on a related topic

32.
Hegerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defence: Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy | Theses on a related topic

33.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Využití přirozených mokřadních systémů k dočištění důlních vod | Theses on a related topic

34.
Hropko, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu | Theses on a related topic

35.
Hrůzová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení výsledků adjuvantní radioterapie u pacientek s karcinomem vulvy | Theses on a related topic

36.
Chapčáková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Přínos genového inženýrství rostlin pro fytoremediaci. | Theses on a related topic

37.
Jandeková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Fytoremediace metribuzinu z vody a půdy | Theses on a related topic

38.
Jelínková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defence: Využití 40% kyseliny benzoové při nekrektomii u popálenin | Theses on a related topic

39.
Jeremias, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Koordinační sloučeniny zinku a kadmia s 1,1-dithioláty a N-donorovými ligandy | Theses on a related topic

40.
Julínková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Faktory spojené s rozvojem toxických populací sinice rodu Microcystis na Brněnské přehradě | Theses on a related topic

41.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu | Theses on a related topic

42.
Kadlecová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defence: Stanovení kadmia metodou AAS | Theses on a related topic

43.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

44.
Kornelly, Linda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Příklady pokojových rostlin nevhodných pro pěstování v podmínkách školy se zaměřením na toxicitu a morfologii | Theses on a related topic

45.
Kosečková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Odhad zátěže kadmiem ze sóje a sójových výrobků u alternativního způsobu stravování | Theses on a related topic

46.
Křivská, Anna maiden name: Kadlecová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Sušené ovoce – rizika z pohledu nutričního terapeuta | Theses on a related topic

47.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defence: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica | Theses on a related topic

48.
Kubná, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defence: Analýza poradiačních změn v oblasti mandibuly u pacientů s nádory hlavy a krku | Theses on a related topic

49.
Kučera, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defence: Fyziologické a genetické aspekty aktivity acidofilních bakterií oxidujících sirné látky | Theses on a related topic

50.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie | Theses on a related topic