Theses on a related topic (having the same keywords):

glucose sensing, magnetic particles, detekce glukozy, biosensor, magneticke castice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hubatka, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody | Theses on a related topic Display description

2.
Báťková, Tereza maiden name: Mráčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Separace bakteriálních buněk a jejich složek pomocí magnetických částic a následné využití v diagnostice | Theses on a related topic

3.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of beta-secretase reaction by modern electromigration methods | Theses on a related topic

4.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

5.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic

6.
Adamcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium enzymových biokonjugátů pomocí biosensorů | Theses on a related topic

7.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Studium reakce imobilizované tyrosinasy | Theses on a related topic

8.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu | Theses on a related topic

9.
Czékus, Tamás
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nanočástice kovů pro zlepšení odezvy biosensorů pro fenoly | Theses on a related topic

10.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce protilátek s Bacillus atrophaeus pomocí biosensorů | Theses on a related topic

11.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium interakce protilátek s mikrobiálními buňkami pomocí biosensorů | Theses on a related topic

12.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Life Sciences / Structural Biology
Dissertation defense: Bioelectronic interfaces studied with scanning probe microscopy | Theses on a related topic

13.
Hlaváčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Měření inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí SIRE techniky | Theses on a related topic

14.
Hložková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Složení, nemoci a analýza vína, literární rešerše | Theses on a related topic

15.
Hutník, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce fluorescenčně značené protilátky v reálném čase | Theses on a related topic

16.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Návrh a příprava biosenzoru pro detekci tvorby biofilmu | Theses on a related topic

17.
Janochová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Izolace DNA: výtěžnost a kvalita | Theses on a related topic

18.
Janoszowská, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Identifikace bakterií rodu Lactobacillus s využitím nových postupů izolace genomové DNA | Theses on a related topic

19.
Juřík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imobilizace peroxidasy na poresní zlaté povrchy | Theses on a related topic

20.
Kalus, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Biosensor pro stanovení laktátu ve slinách | Theses on a related topic

21.
Kasarová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: DNA biosensor pro detekci genotoxicity | Theses on a related topic

22.
Kaštovský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce fluorescenčně značeného antigenu v reálném čase | Theses on a related topic

23.
Kaštovský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití transparentních elektrod pro konstrukci biosensorů | Theses on a related topic

24.
Kinclová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj a optimalizace biosensorů pro stanovení karboxylových kyselin ve víně | Theses on a related topic

25.
Konhefr, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza 4-(N-ferocenylaminomethyl)-thiofen-3-boronové kyseliny a stabilizace její SAM vrstvy na zlatě | Theses on a related topic

26.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně. | Theses on a related topic

27.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj a v využití vícekanálových biosensorů pro stanovení kvality vína | Theses on a related topic

28.
Mašková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Multikanálový biosensor pro kontrolu vína | Theses on a related topic

29.
Nevolová, Šárka maiden name: Bidmanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Development of optical biosensors for monitoring of pollutants in the environment | Theses on a related topic

30.
Pastucha, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Luminiscenční měření aktivity peroxidasy | Theses on a related topic

31.
Pescheck, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Online determination of microbial and cellular metabolism activity by a novel electrochemical bioactivity-measuring-system - activity studies from biotechnological processes and toxicological investigations with the view of reducing animal testing | Theses on a related topic

32.
Petulová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení sacharidů ve víně | Theses on a related topic

33.
Pihar, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Elektrochemický biosensor se sulfitoxidasou | Theses on a related topic

34.
Plucnara, Medard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Analýza interakcí DNA s proteiny: využití elektrochemických a luminiscenčních značek ve spojení s mikroseparačními metodami | Theses on a related topic

35.
Pohanka, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Imunosenzory pro detekci chemických a biologických bojových prostředků | Theses on a related topic

36.
Popovská, Daniela maiden name: Šimiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biosensory využívající luminiscenční detekci | Theses on a related topic

37.
Sharma, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biosenzory pro detekci genotoxických látek | Theses on a related topic

38.
Skalka, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensor pro stanovení sirných sloučenin ve víně | Theses on a related topic

39.
Szmucová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace elektrochemického point-of-care biosenzoru pro detekci modelového analytu kyseliny askorbové | Theses on a related topic

40.
Šafaříková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Testování biokompatibility materiálů pro experimentální práci v buněčné biologii | Theses on a related topic

41.
Šišková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imunosensory pro detekci salmonel | Theses on a related topic

42.
Škubník, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Nanostrukturované elektrody z neušlechtilých kovů | Theses on a related topic

43.
Šromová, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vizualizace bakterií na povrchu imunosensorů | Theses on a related topic

44.
Švábenská, Eva maiden name: Kupská
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Nanostructured surfaces for electrochemical immunosensors | Theses on a related topic

45.
Václavíková, Liliana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biosensory pro přímé stanovení nízkomolekulárních látek | Theses on a related topic

46.
Večeřová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Spektrální a elektrochemická charakterizace miRNA | Theses on a related topic

47.
Věžník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Fluorescenční značení při sledování imunokomplexů v reálném čase | Theses on a related topic

48.
Věžník, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Fluorescenční optovláknové imunosensory | Theses on a related topic

49.
Vidová, Lívia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Sledování elektrické aktivity kardiomyocytů pomocí elektrochemického sensoru | Theses on a related topic

50.
Vrchovecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nanočástice kovů pro zvýšení signálu biosensorů | Theses on a related topic