Theses on a related topic (having the same keywords):

elisa, qtrap, posttranslacne modifikacie, posttranslational modification, limit detekcie, mutacia, mass spectrometry, multiple reaction monitoring, kvantifikacia, hmotnostna spektrometria, triple quadrupole, quantification, p53, trojity kvadrupol, mutation, selected reaction monitoring, biomarker, limit of detection

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hutňan, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití metod hmotnostní spektrometrie při studiu buněčné signalizace savčích buněk | Theses on a related topic Display description

2.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

3.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic

4.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

5.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

6.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické ELISA metody | Theses on a related topic

7.
Ďurč, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS | Theses on a related topic

8.
Fábry, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Využití mikrovln pro přípravu vzorku v proteomice | Theses on a related topic

9.
Hlaváčová, Miroslava maiden name: Matúšková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years) / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium parametrů oxidačního stresu ve vybraných patologických stavech | Theses on a related topic

10.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

11.
Kuchaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace proteinových acetylací | Theses on a related topic

12.
Kušnyerová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení a izolace benzofenantridinových alkaloidů z rostlinného materiálu | Theses on a related topic

13.
Lelkes, Edit maiden name: Balkóová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Postranslační modifikace proteinu p53 a jejich vliv na DNA vazebné vlastnosti | Theses on a related topic

14.
Lučanová, Světlana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium strukturních změn proteinů metodou H/D exchange spojené s hmotnostní spektrometrií a limitovanou proteolýzou | Theses on a related topic

15.
Malčíková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Studium aktivity proteinu p53 u leukémií | Theses on a related topic

16.
Nahálková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Baltic Languages and Literatures, Italian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Kvantifikácia vo fínčine | Theses on a related topic

17.
Polák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vazebné vlastnosti proteinu p53 a jeho mutantů k strukturním motivům v DNA | Theses on a related topic

18.
Stančík, Ivica maiden name: Barthová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Uvolňování polymerů kyseliny křemičité při rozpouštění silikátů | Theses on a related topic

19.
Šalingová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a charakterizace fyzických interakcí vybraných molekul v lidských embryonálních kmenových buňkách | Theses on a related topic

20.
Vrábel, Marko
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava proteinu HP1 beta a jeho charakterizace hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

21.
Župková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení obsahu stafylokokových enterotoxinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

22.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic

23.
Adámik, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce mutantních forem p53 s nádorovými supresory p63 a p73 | Theses on a related topic

24.
Al Kirbiová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární aspekty virové rezistence na nukleosidová antivirotika | Theses on a related topic

25.
Alaxinová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu | Theses on a related topic

26.
Amruz Černá, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Úloha microRNA v biologii a terapeutické rezistenci u B-buněčných malignit | Theses on a related topic

27.
Andrejs, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava konjugátů kyseliny borité s vybranými enzymy a jejich použití v klinické diagnostice | Theses on a related topic

28.
Bačáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace stability nádorového supresoru p53 onkogenem Mdm2 | Theses on a related topic

29.
Bačáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha centrální domény onkoproteinu Mdm2 v regulaci jeho funkce | Theses on a related topic

30.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií | Theses on a related topic

31.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza molekulárních mechanismů podmiňujících reakci lidských embryonálních kmenových buněk na poškození DNA | Theses on a related topic

32.
Bartošová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři Košetice | Theses on a related topic

33.
Bazelová, Natalie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní profilování metabolitů tryptofanu v suché krevní kapce | Theses on a related topic

34.
Bednaříková, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V | Theses on a related topic

35.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

36.
Benešová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam centrální domény pro funkci a regulaci onkoproteinu Mdm2 | Theses on a related topic

37.
Benešová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha centrální domény v regulaci onkoproteinu Mdm2 | Theses on a related topic

38.
Bičanová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Indo-European Comparative Linguistics
Dissertation defense: Sandhi jako jev fonologický | Theses on a related topic

39.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

40.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Testování moderních léčiv na buňkách chronické lymfocytární leukémie s abnormalitami genů TP53 a ATM | Theses on a related topic

41.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Frakcionace krevní plazmy před analýzou hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

42.
Budilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Separace a prekoncentrace peptidů a proteinů elektroforetickými metodami (Isoelektrická fokusace bez nosiče, =CAFIEF, dvourozměrná CE, frakcionace) | Theses on a related topic

43.
Bugáňová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Inovace a validace ELISA soupravy pro stanovení lidského ANGPTL4 | Theses on a related topic

44.
Cetkovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Regulace onkoproteinu Mdm2 v normálních a nádorových buňkách | Theses on a related topic

45.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

46.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv protinádorových léčiv na regulační vlastnosti proteinu p53 | Theses on a related topic

47.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

48.
Čechová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vazebné vlastnosti proteinů rodiny 14-3-3 a jejich interakce s proteinem p53 | Theses on a related topic

49.
Čechová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce proteinů 14-3-3 a p53 s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů | Theses on a related topic

50.
Čejková, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza drah regulujících apoptózu v buňkách chronické lymfocytární leukémie