Theses on a related topic (having the same keywords):

estrogens, external standardization, transformation of estrogens, estrogeny, standard solutions, externi standardizace, stability of estrogens, transformace estrogenu, internal standardization, stabilita estrogenu, standardni roztoky, fate of estrogens, interni standardizace, lc-ms-ms, osud estrogenu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čechová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení estrogenů v odpadních vodách | Theses on a related topic Display description

2.
Adamcová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Vliv léčiv na obezitu | Theses on a related topic

3.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Optimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce | Theses on a related topic

4.
Bělecká, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Biologické predispozice uživatelek hormonální antikoncepce | Theses on a related topic

5.
Hájková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Osud steroidních látek v půdním prostředí | Theses on a related topic

6.
Jánová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Využití reverzní osmózy s in vitro detekcí v analýze estrogenních látek v povrchových vodách | Theses on a related topic

7.
Šindelářová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Význam lignanů ve výživě člověka | Theses on a related topic

8.
Škultétyová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sexuální dimorfismus v poměru délky 2. a 4. prstu ruky | Theses on a related topic

9.
Vlčková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Environmentální souvislosti užívání hormonální antikoncepce | Theses on a related topic

10.
Volecová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Syndrom polycystických vaječníků - mechanismy vzniku | Theses on a related topic

11.
Bažantová, Adriana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Role velikosti těla při výběru dlouhodobého partnera | Theses on a related topic

12.
Buršíková, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Menstruační cyklus a jeho souvislosti s tělesnými funkcemi a chováním ženy | Theses on a related topic

13.
Buršíková, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Změny fyziologických a psychických funkcí v průběhu menstruačního cyklu u žen | Theses on a related topic

14.
Čechová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Odstranění estrogenů v různých čisticích procesech | Theses on a related topic

15.
Langová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Steroidní látky v odpadních vodách – výskyt, metody vzorkování a analytického stanovení | Theses on a related topic

16.
Malá, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Rodičovství, antikoncepce | Theses on a related topic

17.
Onderková, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Analytické metody pro studium obsahu estrogenů v krevní plazmě | Theses on a related topic

18.
Otoupalíková, Alena maiden name: Škodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Steroidní látky v biotických matricích | Theses on a related topic

19.
Otoupalíková, Alena maiden name: Škodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení estrogenních látek ve vodě pomocí pasivních vzorkovačů. | Theses on a related topic

20.
Večerková, Jaroslava maiden name: Daňsová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látek | Theses on a related topic