Theses on a related topic (having the same keywords):

prace, psychicka zatez, nurse, relaxace, work, psychical stress, vseobecna sestra, relaxation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Vasiljaka, Alina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Sposoby nefarmakologického ovplyvnenia porúch spánku u chorých z pohladu sestry | Theses on a related topic Display description

502.
Vašíčková, Jitka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defence: Duševní stres a pomalé cvičební programy | Theses on a related topic

503.
Vavříková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History, Museology
Master's thesis defence: Sbírkotvorná činnost Technického muzea v Brně | Theses on a related topic

504.
Vážanský, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Fluktuace na televizním trhu práce | Theses on a related topic

505.
Večeřová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Myšlenky T. G. Masaryka a současná psychohygiena | Theses on a related topic

506.
Venclovská, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Animais nos Provérbios Portugueses | Theses on a related topic

507.
Veselá, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Swan-Ganzův katétr z pohledu sester intenzivní péče | Theses on a related topic

508.
Veselská, Martina maiden name: Solařová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Komunikace s rodinou nemocného v intenzivní péči | Theses on a related topic

509.
Vévoda, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defence: Socioekonomická analýza Krnovska | Theses on a related topic

510.
Viktorová, Michaela maiden name: Krajíčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: A Comparative Study of Idioms and their Variants Connected to Work, Business and Career. | Theses on a related topic

511.
Vítková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Oxygenoterapie z pohledu sestry | Theses on a related topic

512.
Vlček, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Život a dílo významných fyziků britského původu | Theses on a related topic

513.
Vlková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Intensive Care / Intensive Care
Master's thesis defence: Intermitentní močová katetrizace u osob po traumatickém poškození míchy | Theses on a related topic

514.
Vlková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
Bachelor's thesis defence: Emocionální zátěž učitelek ZŠ | Theses on a related topic

515.
Votava, Filip
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Řešení problematiky bezpečnosti práce ve výuce odborného výcviku | Theses on a related topic

516.
Vymyslická, Veronika maiden name: Bílíková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání všeobecných sester očima veřejnosti | Theses on a related topic

517.
Zachová, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Arbeit und Geld in der tschechischen und deutschen Redewendungen | Theses on a related topic

518.
Zářecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Práce sestry na oddělení urgentní medicíny | Theses on a related topic

519.
Zechnerová, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester | Theses on a related topic

520.
Zemanová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defence: A vida e a obra de Caetano Veloso na época do tropicalismo | Theses on a related topic

521.
Zezula, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Nejstarší městská kniha volyňská a její zpřístupnění | Theses on a related topic

522.
Zezulová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defence: František Neumann: Katalog díla | Theses on a related topic

523.
Ziková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Léky nebo bylinky? | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Život se stomií | Theses on a related topic

524.
Zouvala, Silvestr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti sester při hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Znalosti sester při hodnocení bolesti u pacientů na umělé plicní ventilaci | Theses on a related topic

525.
Žaludová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Hudební výchova v 1. ročníku ZŠ a její integrace s ostatními vyučovacími předměty | Theses on a related topic