Theses on a related topic (having the same keywords):

zakonna vyjimka, undertaking, decision of associations of undertakings, nullity., koordinovana jednani, jednani ve vzajemne shode, dohoda, pravidlo de minimis, doktrina ancillary restraints, legal exemption, de minimis rule, podnik, blokova vyjimka, agreement, prohibition of agreements distorting competition, block exemption, hospodarska soutez, spravni delikt, neplatnost. competition, jednostranna jednani, rozhodnuti sdruzeni soutezitelu, administrative offence, competitor, coordinated conduct, unilateral conduct, concerted practices, ancillary restraints doctrine, soutezitel, zakaz dohod narusujicich hospodarskou soutez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic Display description

Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic Display description

2.
Menčík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dohody narušující hospodářskou soutěž v českém a komunitárním právu | Theses on a related topic

3.
Veselá, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem soutěžitele a využití tzv. intra-entreprise-doktríny v soutěžním právu | Theses on a related topic

4.
Fabiánová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Blokové výjimky ze zákazu dohod podle čl. 101 SFEU v nové úpravě a jejich uplatňování v domácí praxi | Theses on a related topic

5.
Fojtová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na soukromí a obchodní prostory při ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

6.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defense: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

7.
Haták, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v ČR | Theses on a related topic

8.
Hölbling, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rozbor generální klauzule nekalé soutěže (po novelizaci) | Theses on a related topic

9.
Niebauerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic

10.
Novotný, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic

11.
Příkazská, Monika maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Katalogové podvody z hlediska poškozených | Theses on a related topic

12.
Svedíková Vávrová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vyvolání nebezpečí záměny v právní úpravě a praxi | Theses on a related topic

13.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Soutěžitelé v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

14.
Atanasov, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi | Theses on a related topic

15.
Boulová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání vývoje českého a rakouského kartelového práva a judikatury | Theses on a related topic

16.
Brandejský, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti životního prostředí – na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší | Theses on a related topic

17.
Cyprysová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama | Theses on a related topic

18.
Fučíková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - způsoby využívání dohod u zaměstnavatele studenta | Theses on a related topic

19.
Hájková, Michelle Carol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Srovnávací reklama - i bez srovnání? | Theses on a related topic

20.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Kartelové dohody a jejich odhalování | Theses on a related topic

21.
Hermanová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Skončení pracovního poměru | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Skončení pracovního poměru | Theses on a related topic

22.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany | Theses on a related topic

23.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Srovnávací reklama | Theses on a related topic

24.
Chroboková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Trestné činy právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb. a delikty právnických osob ve správním řízení | Theses on a related topic

25.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

26.
Jurčaga, Marcel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vertikální cenová fixace v teorii a v evropské rozhodovací praxi | Theses on a related topic

27.
Kameník, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika správních řízení v režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže | Theses on a related topic

28.
Kořenářová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Jako rovný s rovným: Reflexe zkušenosti absolventek kurzu Nevýchovy se zaváděním partnerského přístupu do výchovy | Theses on a related topic

29.
Kovářová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž mezi soutěžiteli | Theses on a related topic

30.
Kozová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a tiskový zákon | Theses on a related topic

31.
Králíková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti ochrany veřejného zdraví | Theses on a related topic

32.
Levická, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dotěrné obtěžování | Theses on a related topic

33.
Malá, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení soutěžitele v nekalé soutěži | Theses on a related topic

34.
Malíková, Helena maiden name: Bartáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Odpovědnost za přestupky v soutěžním právu | Theses on a related topic
Dissertation defense: Odpovědnost za přestupky v soutěžním právu | Theses on a related topic

35.
Mašková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz kartelových dohod v evropském právu a srovnání s českou právní úpravou | Theses on a related topic

36.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při ochraně hospodářské soutěže na oligopolním trhu | Theses on a related topic

37.
Maxa, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Zákaz reformace in peius | Theses on a related topic

38.
Medková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správněprávní a trestněprávní odpovědnost právnických osob veřejného práva | Theses on a related topic

39.
Meluchová, Bohuslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a zákon o právu autorském | Theses on a related topic

40.
Mikulčík, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz reformace in peius | Theses on a related topic

41.
Mikulčíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele v právní úpravě nekalé soutěže | Theses on a related topic

42.
Mikušková, Simona maiden name: Rémanová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyplňovací směnečné právo | Theses on a related topic

43.
Mitrengová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Zánik nájmu bytu | Theses on a related topic

44.
Motyčka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody a přiměřené zadostiučinění v případech nekalé soutěže | Theses on a related topic

45.
Müllerová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Účel a praktické využití mediace v rámci civilního soudního řízení | Theses on a related topic

46.
Niebauerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nekalá soutěž ve sportu | Theses on a related topic

47.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání v České republice | Theses on a related topic

48.
Nývlt, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bloková pokuta a její procesní aspekty | Theses on a related topic

49.
Plešková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mediace a její využití v právní praxi | Theses on a related topic

50.
Polka, Vratislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejnoprávní a soukromoprávní prostředky vymáhání antimonopolního práva | Theses on a related topic