Theses on a related topic (having the same keywords):

modelovani, kontaktni mod, lipidove vrstvy, modeling, amber, silanizace afm, contact mode, afm, silanization, langmuir-blodgett films, the langmuir-blodgett films, lipid layer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic Display description

2.
Balounová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Vybrané metody přípravy environmentálně - osvětových kampaní v práci českých neziskových organizací | Theses on a related topic

3.
Brothánek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: L-systémy pro interaktivní modelování rostlin | Theses on a related topic

4.
Crhová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití prvků arteterapie u osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

5.
Glišić, Vlasta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics (combination/specialization: Astrofyzika)
Master's thesis defence: Parametry větrů horkých hmotných hvězd z ultrafialové spektrokopie | Theses on a related topic

6.
Gono, Patrick
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Studium vybraných struktur pomocí mikroskopie atomárních sil | Theses on a related topic

7.
Horáček, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ | Theses on a related topic

8.
Hrubanová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Studium mechanických vlastností materiálů pomocí AFM | Theses on a related topic

9.
Komárková, Petra
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems | Theses on a related topic

10.
Koníčková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Simulační metody jako nástroj pro rozhodování podniku - modelování pomocí programu Witness | Theses on a related topic

11.
Krajíček, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Modely počtu pojistných nároků a výše škod v pojišťovnictví | Theses on a related topic

12.
Kroupa, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Regionálně hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace v oblasti Dolní Rožínky | Theses on a related topic

13.
Kučera, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Prediktivní modelování multikriteriálních parametrů ovlivňující sněhové podmínky | Theses on a related topic

14.
Kumhálová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Dissertation defense: Využití GIS v precizním zemědělství | Theses on a related topic

15.
Lounek, Vítězslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Social Informatics
Bachelor's thesis defense: Multiagentní modelování rezidenční segregace | Theses on a related topic

16.
Přikryl, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Modelování osobnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Modelování osobnosti | Theses on a related topic

17.
Sedláček, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Historické keramické vozy | Theses on a related topic

18.
Staňková, Nicol
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Modelování a simulace v sociologii města | Theses on a related topic

19.
Šišková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vliv hluboce založené stavby na podzemní vodu na příkladu LOB centra v Brně | Theses on a related topic

20.
Špániková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Využití GIS nástrojů při modelování rozšíření vybraných druhů suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty | Theses on a related topic

21.
Vičarová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elastické povrchy pro studium biomechanických vlastností kadiomyocytů | Theses on a related topic

22.
Adamusová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce komplexů DNA s nádorově supresorovými proteiny | Theses on a related topic

23.
Baláková, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Social Informatics
Bachelor's thesis defense: Jednotkové testy pro jazyk NetLogo | Theses on a related topic

24.
Behrami, Patrik
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness | Theses on a related topic

25.
Beran, Petr
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: 3D model a virtuální prohlídka antarktické stanice J. G. Mendela | Theses on a related topic

26.
Bertová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace | Theses on a related topic

27.
Bleha, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování základních demografických procesů | Theses on a related topic

28.
Brišáková, Klaudia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Modelling and Calculations (combination/specialization: Economics)
Bachelor's thesis defense: Modelování s diferenciálními rovnicemi 1. řádu | Theses on a related topic

29.
Brodský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Vizualizace rozvoje zástavby ve vybrané lokalitě v prostředí GOOGLE EARTH. | Theses on a related topic

30.
Bučeková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA | Theses on a related topic

31.
Čapková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Krása jako sociální konstrukt? Soubor rozhovorů na téma „ideální krása“ | Theses on a related topic

32.
Černík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Návrh a optimalizace mikrofluidního čipu pro studium chování buněk za průtokových podmínek | Theses on a related topic

33.
Červinka, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Nízkoteplotní modifikace tenkých vrstev TiO2 redukčním plazmatem generovaným při atmosférickém tlaku | Theses on a related topic

34.
Doubková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Chemistry with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Studium multidutinového dielektrického bariérového výboje pro povrchové úpravy polymerních materiálů | Theses on a related topic

35.
Dražan, Sven
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Rozhraní pro správu modelů genových regulačních sítí | Theses on a related topic

36.
Ďurovský, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Zpracování sady formátů pro ukládání molekulárních struktur | Theses on a related topic

37.
Dvončová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Žánrové kombinácie v dokumentárnej tvorbe na základe vlastného filmu | Theses on a related topic

38.
Dvorský, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti detekce jednotlivých molekul peroxidasy | Theses on a related topic

39.
Džmura, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelovanie a simulácia s využitím systému Maple a MapleSim | Theses on a related topic

40.
Eibenová, Patrícia
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Vzory ve vzdělávacích procesech | Theses on a related topic

41.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium interakce protilátek s mikrobiálními buňkami pomocí biosensorů | Theses on a related topic

42.
Fialová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: SPP detektor s organickou vrstvou | Theses on a related topic

43.
Fojt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Biophysics
Dissertation defense: Působení elektromagnetických polí na biologické systémy | Theses on a related topic

44.
Forman, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ancient History, Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Objevná cesta Pýthea z massalie a její ohlas v dalších antických pramenech | Theses on a related topic

45.
Frantová, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Kaktusy, konfrontace vlastního prostorového vyjádření s dětským pojetím představ kaktusů | Theses on a related topic

46.
Fryštáková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Development of metacognitive strategies in English classes using Clean Language | Theses on a related topic

47.
Gereg, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium imunointerakcí pomocí AFM | Theses on a related topic

48.
Hadámek, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování chování sociálního hmyzu | Theses on a related topic

49.
Hájek, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Elektronická sbírka úloh z prostorového modelování v programu Cinema4D | Theses on a related topic

50.
Hájková, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Využití prvků arteterapie při práci s dětmi s autismem | Theses on a related topic