Theses on a related topic (having the same keywords):

nuclear magnetic resonance, protein muts, oligonucleotide, oligonukleotid, electrophoresis, cisplatina, nuklearni magneticka rezonance, fluorescencni rezonancni prenos energie, vysokoucinna kapalinova chromatografie cisplatin, high performance liquid chromatography, fluorescence resonance energy transfer, elektroforeza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biomolecular chemistry and bioinformatics / Biomolecular chemistry and bioinformatics
Dissertation defense: Charakterizace mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c) s atomovým rozlišením | Theses on a related topic Display description

2.
Demo, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium supramolekulárních interakcí komplexů přechodných kovů s kavitandy pomocí NMR | Theses on a related topic

3.
Hannig, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce mitoxantronu a rheinu s vybranými strukturami DNA | Theses on a related topic

4.
Hlaváček, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Moderní metody značení biomolekul využitelné pro biosensory a jiné bioanalytické systémy | Theses on a related topic

5.
Jarošová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA | Theses on a related topic

6.
Krejčíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy | Theses on a related topic

7.
Kristová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: HPLC značených oligonukleotidů | Theses on a related topic

8.
Kubinyiová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení vlivu rozpouštědla na intenzitu fluorescence organických fluoroforů | Theses on a related topic

9.
Kurková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Změny proteomu révy vinné vyvolané stresovými faktory | Theses on a related topic

10.
Linhartová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry
Master's thesis defence: Strukturní analýza proteinu ZCCHC9 pomocí NMR spektroskopie | Theses on a related topic

11.
Macošek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Strukturní studie CTD-interakční domény RPRD2 | Theses on a related topic

12.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza proteomu rostlin | Theses on a related topic

13.
Petulová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Příprava a funkční charakterizace rekombinantních proteinů AHP4 a AHP6 | Theses on a related topic

14.
Pleskačová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv hyperglykemie na expresi transportéru pro thiamin a transketolázy in vitro | Theses on a related topic

15.
Průdek, Dominik
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Nanočástice ve výuce chemie | Theses on a related topic

16.
Přikryl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza s detekcí nativní fluorescence peptidů a proteinů

17.
Rybníčková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace askorbát peroxidasy podílející se na detoxifikaci aktivních forem kyslíku v rámci obranné reakce | Theses on a related topic

18.
Sedlačková, Sabína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Identifikace nových regulátorů cytokininové odpovědi kořene semenáčků Arabidopsis. | Theses on a related topic

19.
Slaninková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium interakce alkaloidů stylopinu, koptisinu a korysaminu s DNA | Theses on a related topic

20.
Szmucová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Instrumentální a biologické in vitro metody stanovení neurotoxických metabolitů sinic | Theses on a related topic

21.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

22.
Šubertová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Příprava vzorku a studium vlivu interakce DNA s cisplatinovými deriváty | Theses on a related topic

23.
Tomíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Studium laserem indukovaného oxidativního značení proteinů | Theses on a related topic

24.
Vojtek, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Stanovení imunoglobulinů (IgM) u ryb | Theses on a related topic

25.
Zaoralová, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic

26.
Zapletal, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Relaxační NMR studie haloalkandehalogenasy DhaA | Theses on a related topic

27.
Župa, Erik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Vazební schéma fosforylované tyrosin hydroxylasy se 14-3-3 proteinem | Theses on a related topic

28.
Abobaker, Dheba
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry (Eng.)
Master's thesis defence: Capillary Electrophoresis of Cucurbiturils | Theses on a related topic

29.
Andrejs, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Strukturní analýza proteinů pomocí NMR spektroskopie | Theses on a related topic

30.
Babiak, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Komplexy platiny s dusíkatými ligandy | Theses on a related topic

31.
Babiak, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Studium komplexů platnatých a platičitých s vybranými N-donorovými ligandy | Theses on a related topic

32.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií | Theses on a related topic

33.
Bernard, Vladan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biophysics (4-years) / Medical Biophysics
Dissertation defense: Proliferace, viabilita a další parametry buněčných kultur po kombinované aplikaci ultrazvuku a cisplatiny | Theses on a related topic

34.
Brom, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Struktura a funkce monomerních mutantů proteinu 14-3-3zeta | Theses on a related topic

35.
Bursová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Termodynamická analýza DNA po její modifikaci protinádorově účinnými látkami | Theses on a related topic

36.
Ceralová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace populace buněk s vysokou hladinou proteinu p63 v buněčných liniích odvozených od karcinomu prsu | Theses on a related topic

37.
Čechová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce proteinů 14-3-3 a p53 s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů | Theses on a related topic

38.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vývoj elektrochemické metody pro analýzu PCR amplikonů vybraných genomových sekvencí | Theses on a related topic

39.
Ďurč, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

40.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie | Theses on a related topic

41.
Fiala, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Retenční chování trinukleotidů v HPLC | Theses on a related topic

42.
Foltinová, Vendula
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Působení platinového derivátu LA-12 na buněčnou linii HT-29 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou | Theses on a related topic

43.
Frgala, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: 4-HPR (fenretinide) in Anticancer Treatment: from In Vitro and In Vivo Models to Clinical Studies | Theses on a related topic

44.
Fridrichová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace vazby nádorového supresoru proteinu BRCA1 k poškozené DNA | Theses on a related topic

45.
Halámiková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Biofyzikálna analýza mechanizmu protinádorového působenia nových liečiv proti rakovine | Theses on a related topic

46.
Hamplová, Tereza maiden name: Lazárková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Zobrazovací metody v moderní fyziologii. | Theses on a related topic

47.
Herůdková, Jarmila maiden name: Lauková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva | Theses on a related topic

48.
Horváth, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Vysoká efektivita adamantylaminových platinových komplexů při překonávání rezistence k cisplatině a potlačení proliferace ovariálních nádorových buněk in vitro | Theses on a related topic

49.
Hošek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Studium interakčního místa RNA-vázajícího proteinu pomocí NMR a výpočetních metod | Theses on a related topic

50.
Hošnová, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Otorhinolaryngology (4-years) / Otorinolaryngology
Dissertation defense: Poruchy sluchu u dětí léčených cisplatinou | Theses on a related topic
Dissertation defense: Poruchy sluchu u dětí léčených cisplatinou | Theses on a related topic