Theses on a related topic (having the same keywords):

zdravi, stres, copingove strategie, health, zvladani, stress, upbringing in a family, coping strategies, vychova v rodine, coping

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

951.
Raus, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí | Theses on a related topic Display description

952.
Raveanová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Vliv školní neúspěšnosti na duševní a sociální pohodu žáků | Theses on a related topic

953.
Ress, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Metodika v halfpipe ve freestyle snowboardingu | Theses on a related topic

954.
Rikanová, Iveta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Obezita u dětí | Theses on a related topic

955.
Ripková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Dospělé děti alkoholiků vlastním pohledem | Theses on a related topic

956.
Roďanová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Citová vazba v dospělosti v souvislosti s používáním copingových strategií a vnímáním stresu | Theses on a related topic

957.
Rozum, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Teaching pronunciation and its impact on Czech students | Theses on a related topic

958.
Rusková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Faktory vyvolávající stres při práci anesteziologické sestry | Theses on a related topic

959.
Rýdza, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Představy klientů "wellness business" o zdraví a zdravém životním stylu | Theses on a related topic

960.
Rychlík, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Social Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování stresu ve firemním prostředí | Theses on a related topic

961.
Řehoř, Aleš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Fenomen - odkyselování | Theses on a related topic

962.
Řezáčová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Role řeholníků ve zdravotnictví a sociálních službách | Theses on a related topic

963.
Samková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

964.
Sedláková, Jitka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Kvalita výživy seniorů v domácím prostředí | Theses on a related topic

965.
Sedláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Suprasegmentals in Czech Speakers of English | Theses on a related topic

966.
Sedlářová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Výchova ke zdraví na základních školách

967.
Sedlářová, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Kvalita života učitelů | Theses on a related topic

968.
Sedlická, Natalie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Jak vzniká porodní trauma a jak to ženy, které jím prošly, zpracovávají | Theses on a related topic

969.
Schmidtová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Chování související se zdravím v rané adolescenci | Theses on a related topic

970.
Sigmundová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Prožívání psychoterapeutů při práci s onkologickými pacienty | Theses on a related topic

971.
Simonidesová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Výchova dětí ve střídavé péči očima matek | Theses on a related topic

972.
Sirotková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Copingové strategie u sportovců | Theses on a related topic

973.
Slaná Reissmannová, Jitka maiden name: Reissmannová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Problematika první pomoci v kontextu rozvoje zdravotní gramotnosti ve školním prostředí | Theses on a related topic

974.
Slavíková, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Kuřáctví jako významný rizikový faktor nejen ve sportu | Theses on a related topic

975.
Slováčková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Mezigenerační přenos výchovných vlivů ve vícegenerační rodině | Theses on a related topic

976.
Smetanová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Vztah mezi držením těla a dalšími ukazateli zdravotně orientované zdatnosti u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

977.
Smolík, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání výuky výchovy ke zdraví v České republice a Bádensku - Württembersku | Theses on a related topic

978.
Smutný, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Zátěž a podpora začínajících učitelů - mužů na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia | Theses on a related topic

979.
Sobotovič, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Specifika pracovní zátěže policistů hlídek linky 158

980.
Sokol, Antonín
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Depresivita a životní spokojenost pacientů s rakovinou. | Theses on a related topic

981.
Sokolová, Edita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Informovanost rodičů o návykových látkách a jejich výskytu na 2. stupni základních škol v Blansku | Theses on a related topic

982.
Sokolová, Lucia
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Změna životního stylu dětí jako prevence dětské obezity | Theses on a related topic

983.
Součková, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Rodina jako prostředí primární socializace | Theses on a related topic

984.
Spitzerová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie). | Theses on a related topic

985.
Spoustová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku | Theses on a related topic

986.
Stahorská, Miroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Dlouhodobá nezaměstnanost a její vliv na psychické zdraví | Theses on a related topic

987.
Stará, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America | Theses on a related topic

988.
Steiner, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Stresové faktory v práci příslušníků zásahové jednotky | Theses on a related topic

989.
Stolár, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Typ profesní přípravy a syndrom psychického vyhoření u učitelů středních škol | Theses on a related topic

990.
Straková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv ústavní výchovy na následný životní styl | Theses on a related topic

991.
Strašilová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Podpora zdravého životního stylu v rodině a ve společnosti - úloha sestry | Theses on a related topic

992.
Striček, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Vnímání problému vyhoření učiteli vybrané ZŠ

993.
Strmisková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Psychosociální potřeby seniorů | Theses on a related topic

994.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Podíl psychomotorických aktivit na odbourávání agresivního chování u středoškoláků | Theses on a related topic

995.
Sup, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Zdravotní problematika vzpírání | Theses on a related topic

996.
Surovková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov | Theses on a related topic

997.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Spiritualita po propuštění z vězení: interpretativní fenomenologická analýza | Theses on a related topic

998.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění | Theses on a related topic

999.
Svozilová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi percipovaným způsobem výchovy v rodině a některými osobnostními charakteristikami adolescentů | Theses on a related topic

1000.
Sychrová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Anticipovaná sociální opora a stresovanost u pracovníků Vězeňské služby České republiky | Theses on a related topic