Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence, tanecni subkultura, hodnoty, drogy, hodnotove orientace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Kriegelová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci (teze disertační práce) | Theses on a related topic Display description

502.
Krištofová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defense: Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci | Theses on a related topic

503.
Kriváň, Ján
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza síly podnikové kultury a jejího vlivu na výkonnost podniku | Theses on a related topic

504.
Krmíčková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Úroveň paměťových schopností u skupiny středoškoláků ve vztahu k vybraným studijním směrům | Theses on a related topic

505.
Krnáč, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Výzkum sociálně patologických jevů na základních školách ve vybraném regionu a jejich prevence | Theses on a related topic

506.
Krňávková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Probační dohled z pohledu klientů Probační a mediační služby | Theses on a related topic

507.
Krob, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Drogové delikty a jejich řešení | Theses on a related topic

508.
Krot, Darya
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / International Relations, Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Problematika vztahu mezi EU a Běloruskem v rámci programu Východní partnerství | Theses on a related topic

509.
Kroupová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Bachelor's thesis defense: Sociální konstrukce integrace osob s poruchami autistického spektra do společnosti sociálními pracovníky a psychology s důrazem na období adolescence | Theses on a related topic

510.
Kršáková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Strategie a techniky učení vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

511.
Krulová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Rozchod s partnerem a jeho prožívání v období adolescence | Theses on a related topic

512.
Křetínská, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Antisociální chování dospívajících | Theses on a related topic

513.
Křivánková, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Jak se žije dětem v azylových domech | Theses on a related topic

514.
Křížová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Zkušenosti a postoje středoškoláků k drogám | Theses on a related topic

515.
Kubátová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: EKO móda - autorské modely | Theses on a related topic

516.
Kubelková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Faktory vstupující do procesu práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež | Theses on a related topic

517.
Kubík, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie církví a náboženských společností v České republice na příkladu zřizování církevních právnických osob | Theses on a related topic

518.
Kubík, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika prevence zneužívání návykových látek na SPŠ ve Žďáře nad Sázavou | Theses on a related topic

519.
Kubík, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Prevence zneužívání návykových látek na středních školách ve Žďáře nad Sázavou | Theses on a related topic

520.
Kubišová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sport jako protektivní faktor vývoje v adolescenci | Theses on a related topic

521.
Kučera, Vladimír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Cesta dospívajících za dospělostí aneb možné využití přechodových rituálů při práci s dospívajícími | Theses on a related topic

522.
Kučerová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Osteoporóza u dospívajících dívek | Theses on a related topic

523.
Kučerová, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Adolescenti a stanoviska autorit k návykovým látkám | Theses on a related topic

524.
Kudláčková, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Specifické otázky kvality života dívek výchovného ústavu spojeného se střední školou | Theses on a related topic

525.
Kudlíková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Práce s kontroverzními tématy v občanské výchově | Theses on a related topic

526.
Kucharová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kvalita života stredoškolákov | Theses on a related topic

527.
Kuchtíčková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita života u dospívajících a mladých lidí s nemocí motýlích křídel | Theses on a related topic

528.
Kuncová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Vnímání fenoménu delikventního chování takto se chovajícími adolescenty | Theses on a related topic

529.
Kuniss, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Některé souvislosti mezi zvládáním zátěže a úzkostností u adolescentů se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

530.
Kupcová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Specifika chování a prožívání (emočních projevů) vysoce rozumově nadaných studentů | Theses on a related topic

531.
Kupčíková, Dana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Podpora resilience klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež | Theses on a related topic

532.
Kusák, Radomír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Hraní počítačových her jako náplň volného času dětí a mládeže | Theses on a related topic

533.
Kusáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Anthropology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Představy klientů nízkoprahových klubů o problémech v soužití s vrstevníky | Theses on a related topic

534.
Kyršová, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Motorická docilita u adolescentů s poruchami chování | Theses on a related topic

535.
Labuda, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Výživové strategie a nutriční plány v boxu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Výživové strategie a nutriční plány v boxu | Theses on a related topic

536.
Lakomá, Denisa maiden name: Lakomá
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující pojetí nemoci u adolescentů s cukrovkou I. typu | Theses on a related topic

537.
Lampertová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Pracovné hodnoty | Theses on a related topic

538.
Landkamr, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Depresivita ve střední adolescenci | Theses on a related topic

539.
Lang, Vladimír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Analýza rizikových forem chování mladistvých | Theses on a related topic

540.
Lang, Vladimír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Rozdílnost interakcí u dětí s hyperkinetickým syndromem a dětí s problematickým chováním bez diagnózy ADHD | Theses on a related topic

541.
Langášková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikačních situací u dospívajícího jedince s balbuties | Theses on a related topic

542.
Langr, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Specifika resocializace závislostního chování ve věznicích | Theses on a related topic

543.
Lapešová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztahy k rodičům při vytváření identity | Theses on a related topic

544.
Larisch, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Potřeby klientů Kontaktního centra Frýdek-Místek z hlediska jejich snahy o abstinenci od drog | Theses on a related topic

545.
Látalová, Magda
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources, Social Work
Bachelor's thesis defense: Postoj sociálních pracovníků k time managementu v sociální práci s adolescenty | Theses on a related topic

546.
Lázničková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
Master's thesis defence: Reflexe studia posluchačů 3. ročníků bakalářského studia Katedry ruského jazyka a literatury Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

547.
Lebedová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol | Theses on a related topic

548.
Leflíková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Etická výchova na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

549.
Leitnerová, Darina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Zkušenosti žáků 8. a 9. tříd s drogami | Theses on a related topic

550.
Lepešková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Navazování romantických vztahů v prostředí internetu v období dospívání | Theses on a related topic