Theses on a related topic (having the same keywords):

komunikacia, pictogram, vizualny informacny system, vis, graficky dizajn, graficky manual, piktogram, visual information system, semiotics, semiotika, communication, graphic design, graphic manual

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Böhm, Miroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Vizualizace rockové hudební skupiny | Theses on a related topic Display description

2.
Soukupová, Mária
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Vizuální informační systém města Komárna

3.
Tomiš, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuální informační systém pro mateřskou školu v Piešťanoch | Theses on a related topic

4.
Břeňová, Nicole
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Jednotný vizuální styl - Kavárna Kočičí | Theses on a related topic

5.
Buchtová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Tatuáž jako znakově významový systém v zrcadle kybersémiotiky | Theses on a related topic

6.
Culáková, Júlia
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuální informační systém pro mateřskou školu | Theses on a related topic

7.
Čunderlíková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Vizuální styl – Arboretum Nový Dvůr | Theses on a related topic

8.
Dařinová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Gallery Education and Arts Facilitation
Master's thesis defence: Obrázkové komunikační kartičky pro pacienty | Theses on a related topic

9.
Hrbasová, Gabriela maiden name: Tšponová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Sémiotická analýza a klasifikace znaků používaných k označení dámských a pánských toalet v brněnských veřejně přístupných organizacích | Theses on a related topic

10.
Pýchová, Dominika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defense: Jednotný vizuální styl - Zemědělské družstvo Velký Beranov | Theses on a related topic

11.
Šusteková, Michaela
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Obalová řada Seven Deadly Sins | Theses on a related topic

12.
Agricolová, Zuzana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Jednotný vizuálny štýl spoločnosti CNI | Theses on a related topic

13.
Akáčová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Prezentácia hráčov v hre World of Warcraft prostredníctvom rôznych druhov komunikácie – od anonymnej po osobnú | Theses on a related topic

14.
Armutidisová, Nela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Mediální reprezentace mužů a maskulinit v časopise Žena a život | Theses on a related topic

15.
Bajzová, Dušana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Vývoj slovnej zásoby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičia ako nástroj pedagogickej intervencie | Theses on a related topic

16.
Běhanová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Specifika české hudební sémiotiky | Theses on a related topic

17.
Beláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza on-line prezentácie slovenských hudobných skupín a rozširovanie ich komunikácie s publikom (Na príklade webovej stránky Bandzone.cz) | Theses on a related topic

18.
Beňová, Beáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Brisante Themen – Analyse der Sprache der Massenmedien | Theses on a related topic

19.
Beránek, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince | Theses on a related topic

20.
Bilasová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Comment améliorer la motivation des élèves de FLE | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Étude comparative des systèmes éducatifs tchèque et slovaque | Theses on a related topic

21.
Boroš, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics, Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Teorie interpretace Umberta Eca | Theses on a related topic

22.
Bořutová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defense: Sémiotická analýza videa Islámského státu podle Rolanda Barthese | Theses on a related topic

23.
Buková, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Marketingová komunikácia mediálnej neziskovej organizácie Radio R | Theses on a related topic

24.
Bukovská, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Multimediálny projekt Sociálna sieť | Theses on a related topic

25.
Čura, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Humanities / Philosophy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Zhoda a pravdivosť v diele Ludwiga Wittgensteina a Donalda Davidsona | Theses on a related topic

26.
Dobosiová, Réka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Komunikácia s pacientom na umelej pľúcnej ventilácii z pohľadu pacienta | Theses on a related topic

27.
Dvořáčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: Fotografie jako prostor sociálního diskurzu | Theses on a related topic

28.
Gajdošová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza firemnej kultúry v konkrétnom podniku | Theses on a related topic

29.
Gálik, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Persuázia – fundamentálne princípy a kauzalita | Theses on a related topic

30.
Gálik, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Persuázia - teoretické ukotvenie a praktické aplikácie | Theses on a related topic

31.
Hadraba, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuální informační systém metra Brno | Theses on a related topic

32.
Hájková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti alternativní a augmentativní komunikace na jednotkách intenzivní a resuscitační péče | Theses on a related topic

33.
Hladíková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudcovská interpretace práva či tvorba práva ve středoevropských podmínkách 21. století? | Theses on a related topic

34.
Horáková, Lenka
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuální styl projektu MjUNI | Theses on a related topic

35.
Horňák, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Reklama McDonald`s a jej znakový systém | Theses on a related topic

36.
Hůlková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Vizuální řešení kulturní instituce | Theses on a related topic

37.
Chocholáčková, Silvia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Community relations v konkrétním podniku | Theses on a related topic

38.
Janáčová, Karin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Diskurzívna analýza vizuálnych znakov hongkonského dáždnikového hnutia a ich mediálne šírenie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diskurzívna analýza mediálnej reprezentácie dáždnikového hnutia v Hong Kongu v denníku South China Morning Post | Theses on a related topic

39.
Janák, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Znakový jazyk ako nástroj prenosu informácie a digitálne dokumenty pre sluchovo postihnutých | Theses on a related topic

40.
Jančeková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Komunikácia sestier s pacientmi trpiacimi demenciou na psychiatrickom oddelení | Theses on a related topic

41.
Janovcová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vztah dětí s poruchou chování ke kyberprostoru: aktivity, anonymita, komunikace a jejich význam | Theses on a related topic

42.
Ježek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Philosophy
Master's thesis defence: Znak jako představa řádu: vybrané motivy v díle Michala Ajvaze | Theses on a related topic

43.
Junek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vizuální informační systém festivalu | Theses on a related topic

44.
Kajabová, Viera maiden name: Mesárošová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Logopedická intervencia v rodinnom prostredí u detí v predškolskom veku | Theses on a related topic

45.
Kajabová, Viera maiden name: Mesárošová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Metódy rozvoja sluchovej percepcie u detí v predškolskom veku ako súčasť logopedickej intervencie | Theses on a related topic

46.
Kociánová, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Český strukturalismus, jeho geneze a problémy v pohledu Olega Suse | Theses on a related topic

47.
Králiková, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Kresba ako prostriedok pre rozvoj komunikačných schopností u detí s Downovým syndrómom | Theses on a related topic

48.
Krchňáková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztahy na dálku - konflikty a sebehodnocení | Theses on a related topic

49.
Krnáč, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Filozofické aspekty v díle Umberta Eca | Theses on a related topic

50.
Kuciaková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Príroda a environmentálne aspekty v tvorbe Miloša Šejna | Theses on a related topic