Theses on a related topic (having the same keywords):

shlukova analyza, correlation analysis, entrepreneurinal environment, podnikatelske prostredi, classification, korelacni analyza, konkurencni vyhoda, klasifikace, faktorova analyza, klasifikacni stromy, cluster analysis, the roc curve, competitive advantage, factor analysis, roc krivky, regionalni konkurenceschopnost, classification trees, regional competitiveness.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Kubánek, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Slovní asociace a temperament | Theses on a related topic Display description

402.
Kubín, Róbert
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Strategická analýza podniku | Theses on a related topic

403.
Kučera, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Metody kategorizace dat | Theses on a related topic

404.
Kučerová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Tinnitus a jeho dopad na kvalitu života člověka | Theses on a related topic

405.
Kučerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Lesní vegetace vrchu Ostrá Malenica a přilehlého okolí ve Strážovských vrších | Theses on a related topic

406.
Kučerová, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Historie a současnost lezení v okolí Jihlavy | Theses on a related topic

407.
Kuchař, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Konkurenční výhoda podniku - analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

408.
Kumpošt, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defense: Context Information and User Profiling | Theses on a related topic

409.
Kundľa, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza konkurence konkrétního podniku | Theses on a related topic

410.
Kvapilová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Spin-off firmy v České republice | Theses on a related topic

411.
Lamačová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Ruský jazyk)
Master's thesis defence: Pracovní činnosti ve 4. a 5. ročníku ZŠ | Theses on a related topic

412.
Lang, Stanislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Marketingový výzkum | Theses on a related topic

413.
Langmannová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Hodnocení ve výuce | Theses on a related topic

414.
Lettl, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnávací analýza tematické slovní zásoby z oblasti automobilového průmyslu v současné ruštině a češtině | Theses on a related topic

415.
Lízalová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Instituce vědy, výzkumu a vývoje v České republice : regionální analýza | Theses on a related topic

416.
Luermann, Kristína maiden name: Vozáriková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Metody vícenásobného jádrového učení a jejich využití při klasifikaci obrazových dat v neurovědním výzkumu | Theses on a related topic

417.
Lukáč, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody | Theses on a related topic

418.
Lukášková, Berenika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Lesní vegetace území západně od Třebíče | Theses on a related topic

419.
Lužová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Brian C. Vickery, život a dílo | Theses on a related topic

420.
Lysá, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Hodnocení a klasifikace ve vyučovací hodině

421.
Macanová, Anna maiden name: Majvaldová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Přístup rodičů ke studijním výsledkům dítěte | Theses on a related topic

422.
Macků, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Rozvoj kompetence k řešení problémů na kurzech Filozofie pro děti a Výchovy zážitkem | Theses on a related topic

423.
Mádlová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Současný stav využití dramatické výchovy a jejích metod a technik na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Ústí nad Labem | Theses on a related topic

424.
Macháčková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Hodnocení využití strukturálních fondů pro rozvoj českých MSP | Theses on a related topic

425.
Makarová, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Vyučovací předmět český jazyk a literatura očima žáků | Theses on a related topic

426.
Maláč, Miroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Hodnota pro zákazníka | Theses on a related topic

427.
Marečková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém závazkového práva v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

428.
Marko, Jozef
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Třídění odpadu pomocí neuronových sítí | Theses on a related topic

429.
Marušinová, Diana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující prosperitu podniku | Theses on a related topic

430.
Mašek, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Současný stát a demokracie | Theses on a related topic

431.
Materna, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Automatické určení domény a klíčových slov stránky | Theses on a related topic

432.
Měrtlová, Libuše
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management / Business Economy and Management
Dissertation defense: Některé aspekty konkurenceschopnosti českých zemědělských podniků | Theses on a related topic

433.
Mičková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Problematika přechodu ze slovního hodnocení žáků na klasifikaci na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

434.
Michajlová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Slovak Language and Literature
Master's thesis defence: Reklama - lexikálny fenomén | Theses on a related topic

435.
Miková, Tímea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Leksičeskije jazykovyje sredstva v tematičeskoj oblasti meždunarodnoj politiki bezopasnosti v sovremennom russkom jazyke. | Theses on a related topic

436.
Müllerová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Jane Austen at the Edge of Romanticism and Victorian Era in Pride and Prejudice | Theses on a related topic

437.
Murínová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Procesní řízení a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Procesní řízení a jeho vliv na konkurenceschopnost podniku | Theses on a related topic

438.
Námešný, Matúš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: Klasifikace pohlaví a věku osob v obrazových datech | Theses on a related topic

439.
Nedomová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

440.
Němec, Patrik
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

441.
Netopilová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Pracovní uplatnění jedinců s koktavostí | Theses on a related topic

442.
Nevěčná, Eva maiden name: Homolková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Postoje a názory žáků základní školy na drogy | Theses on a related topic

443.
Neveselá, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Reedukace specifických poruch učení tvůrčí činností | Theses on a related topic

444.
Nevrlková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Tvorba a uplatnění ŠVP pro předmět Technika obsluhy a služeb na Hotelové škole v Brně | Theses on a related topic

445.
Nováková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Metodické zpracování a průběh praktické závěrečné zkoušky oboru vzdělání Prodavač a výrobce lahůdek | Theses on a related topic

446.
Novotná, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Advanced Master's thesis defense: Faktorová ekologie Brna v roce 2001 - Změny ve vnitřní sociekonomické diferenciaci města mezi censy 1991 a 2001 | Theses on a related topic

447.
Novotná, Jaroslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Finanční měření konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

448.
Odehnal, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Economic Policy
Dissertation defense: Užití statistických klasifikačních metod k hodnocení podnikatelského prostředí vybraných regionů EU | Theses on a related topic

449.
Olišar, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Posouzení stability vybraných skalních výchoz na území ů města Český Krumlov | Theses on a related topic

450.
Ondra, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Hledání konkureční výhody na relevantním trhu u malého podniku | Theses on a related topic