Theses on a related topic (having the same keywords):

ageneze zubu, odontogeneze, polymorfizmus, gen pro axin2, gen pro pax9, sekvenace dna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulárně-biologická podstata hypodoncií | Theses on a related topic Display description

2.
Applová, Jana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Segmentace DNA sekvencí ze sekvenátoru dle repetitivnosti a její vliv na další analýzy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Segmentace DNA sekvencí ze sekvenátoru dle repetitivnosti a její vliv na další analýzy | Theses on a related topic

3.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Geneticky podmíněné vady chrupu u historické populace ze Znojma Hradiště | Theses on a related topic

4.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

5.
Deissová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu | Theses on a related topic

6.
Dzimková, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů na genovou expresi | Theses on a related topic

7.
Gachová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu | Theses on a related topic

8.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie | Theses on a related topic

9.
Hutečková, Barbora maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze | Theses on a related topic

10.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Percepce mastných kyselin u člověka ve vztahu k obezitě | Theses on a related topic

11.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

12.
Janečková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur | Theses on a related topic

13.
Jurák, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů kandidátních genů na rozvoj svalové síly | Theses on a related topic

14.
Klimovič, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické markery u alergického astmatu | Theses on a related topic

15.
Kociánová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická podstata dentálních abnormalit | Theses on a related topic

16.
Kohutová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa | Theses on a related topic

17.
Kozáčiková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology
Dissertation defense: Niektore etiopatogenetické súvislosti atopického exému | Theses on a related topic

18.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

19.
Kudelová, Patricie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Variabilita v kandidátních genech a zubní kaz v dočasné a stálé dentici | Theses on a related topic

20.
Kudláčková, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vztahy mléčného a trvalého chrupu | Theses on a related topic

21.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata a diagnostika hypodoncie | Theses on a related topic

22.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace dentálních a peridentálních populací mezenchymálních buněk | Theses on a related topic

23.
Novák, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Role vitamínu D v patogenezi vybraných multifaktoriálních chorob | Theses on a related topic

24.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

25.
Omelková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro PAX9 v patogenezi hypodoncie | Theses on a related topic

26.
Oralová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce při vývoji kostí a přilehlých struktur: zapojení vybraných signálních molekul | Theses on a related topic

27.
Pagáčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Cytogenetická analýza vybraných zástupcov čeladě turovití (Bovidae) s využitím metódy komparatívnej fluorescenčnej in situ hybridizácie | Theses on a related topic

28.
Pětrošová, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové metody sekvenace bakteriálních genomů | Theses on a related topic

29.
Prachař, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů kandidátních genů na patogenezi Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

30.
Reslová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Sekvenační analýza mutací genů pro PAX9 a MSX1 u hypodontických pacientů | Theses on a related topic

31.
Satková, Miriam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Role receptoru CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

32.
Slezáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Výskyt polymorfizmu C677T genu pro MTHFR v české populaci | Theses on a related topic

33.
Štaif, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy | Theses on a related topic

34.
Štaif, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Molekulárně-genetická podstata odlišného vnímání akutní bolesti | Theses on a related topic

35.
Štefanič, Stanislav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Software na generování simulovaných testovacích dat pro genomové asociační studie (GWAS) | Theses on a related topic

36.
Švandová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Buněčné a molekulární mechanismy během vývoje zubů a kostí se zaměřením na funkce kaspáz | Theses on a related topic

37.
Valnohová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vztah genetické diverzity MHC ryb čeledi Gobiidae a parazitismu | Theses on a related topic

38.
Vargová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza DNA polymorfizmů ve vztahu ke degenerativnímu onemocnění bederní páteře | Theses on a related topic

39.
Vlková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Klasifikace psychrotrofnich pseudomonád | Theses on a related topic