Theses on a related topic (having the same keywords):

proteomics, metastasis, metastazovani, la-12, proteomika, transgelin, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Procházková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik | Theses on a related topic Display description

2.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

3.
Dvořáková, Monika maiden name: Mudrochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a validace potenciálních biomarkerů metastazování u karcinomu prsu nízkého stupně malignity | Theses on a related topic

4.
Babuliaková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata vnímání teplotního stresu v rostlinách | Theses on a related topic

5.
Bořánková, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mitochondrií ve fyziologii nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

6.
Dvořák, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování | Theses on a related topic

7.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

8.
Fábry, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Využití mikrovln pro přípravu vzorku v proteomice | Theses on a related topic

9.
Hropko, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu | Theses on a related topic

10.
Jefremova, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin | Theses on a related topic

11.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rostlinných fosfoproteinů pro LC-MS/MS analýzu | Theses on a related topic

12.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica | Theses on a related topic

13.
Kučera, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Fyziologické a genetické aspekty aktivity acidofilních bakterií oxidujících sirné látky | Theses on a related topic

14.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu | Theses on a related topic

15.
Lapčík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza proteinových komplexů s využitím SEC-MS | Theses on a related topic

16.
Mecerodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteolytické štěpení v proteomice | Theses on a related topic

17.
Mecerodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava komplexních proteinových vzorků před LC-MS/MS analýzou | Theses on a related topic

18.
Mironova, Yuliia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Šum v alternativním sestřihu u rostlin | Theses on a related topic

19.
Moravíková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Proteiny indukující permeabilitu cév během metastázování | Theses on a related topic

20.
Pejšková, Petra maiden name: Kovaříková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Karboxypeptidáza B1 a jeji úloha v nádorové biologii | Theses on a related topic

21.
Skalák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu ve studiu hormonálních regulací u rostlin | Theses on a related topic

22.
Skalák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Advanced Master's thesis defense: Profilování transkriptomu a proteomu po působení cytokininů na regulaci přechodu z proliferační do růstové fáze buněk v listech Arabidopsis | Theses on a related topic

23.
Sommerová, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: The role of Anterior gradient proteins in EMT | Theses on a related topic

24.
Svobodová, Markéta maiden name: Sztalmachová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry / Pathological Physiology
Dissertation defense: Studium invazivity primárních nádorových buněčných linií SCC v oblasti hlavy a krku | Theses on a related topic

25.
Šulc, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Desmocollin 1 a jeho úloha v procesu metastazování | Theses on a related topic

26.
Vavrdová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární a proteomická analýza lyzogenizovaných kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

27.
Vrábel, Marko
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava proteinu HP1 beta a jeho charakterizace hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

28.
Zigáčková, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu rostlin a jejich využití při studiu role hormonálních regulací | Theses on a related topic

29.
Adámek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Dormance a reaktivace během progrese nádorových onemocnění | Theses on a related topic

30.
Alaxinová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu | Theses on a related topic

31.
Čada, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mikroskopická analýza buněčné polarizace - metody vizualizace polarizovaných buněk a proteinových komplexů | Theses on a related topic

32.
Červinka, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy regulující progresi osteosarkomu | Theses on a related topic

33.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

34.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

35.
Duchovná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

36.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

37.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

38.
Fojt, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžů | Theses on a related topic

39.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

40.
Foltinová, Vendula
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Působení platinového derivátu LA-12 na buněčnou linii HT-29 ve srovnání s cisplatinou a oxaliplatinou | Theses on a related topic

41.
Franeková, Janka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Příspěvek k hodnocení stability ateromatózního plátu ve vztahu k rozvoji kardiovaskulárního rizika | Theses on a related topic

42.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

43.
Gumulec, Jaromír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty | Theses on a related topic

44.
Herůdková, Jarmila maiden name: Lauková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva | Theses on a related topic

45.
Horváth, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Vysoká efektivita adamantylaminových platinových komplexů při překonávání rezistence k cisplatině a potlačení proliferace ovariálních nádorových buněk in vitro | Theses on a related topic

46.
Hrazdilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárně-biologických markerů a jejich funkčních vztahů u nádoru prsu | Theses on a related topic

47.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic

48.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

49.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace apoptózy indukované TRAILem u nádorových buněk tlustého střeva prostřednictvím chemoterapeutických látek | Theses on a related topic

50.
Jendruchová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Extracelulární vezikuly, způsoby jejich izolace a charakterizace | Theses on a related topic